Důležité:


Popisné údaje - Výkazy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah


V přehledu Popisné údaje se zadávají údaje, které se tisknou na tiskových formulářích vlastních výkazů. Jedná se o údaje jako název a adresa organizace, další hlavičkové a patičkové údaje k výkazům, případně texty, které se mohou tisknou na formuláře statutárních výkazů - výkazu zisku a ztráty a rozvahy. Těchto popisných údajů může být více, např. při změně adresy sídla organizace a pod.


Přehled popisné údaje


Nový popisný údaj zadáte stiskem tlačítka Nový nebo klávesy <F2>. Otevře se formulář pro zadání popisných údajů:

Formulář pro zadání popisných údajů - záložka 1 - Popisné údaje

Formulář pro zadání popisných údajů - záložka 1 - Popisné údaje


Některé údaje se nabídnou buď z údajů o vlastní organizaci, nebo z předchozích popisných údajů, všechny údaje lze v případě potřeby změnit. Na formuláři pro zadání popisných údajů jsou 3 záložky:

 • 1 - Popisné údaje - údaje o názvu a adrese organizace a identifikačním čísle.
 • 2 - Další údaje - patičkové údaje poslední (nebo první) strany statutárních výkazů
 • 2 - Poslední strana - patičkové údaje poslední strany statutárních výkazů.
 • 3 - Popisné texty - další textové údaje první a poslední strany statutárních výkazů.


Záložka 1 - Popisné údaje

Na záložce 1 - Popisné údaje se zadávají tyto údaje (až na Název organizace 1 nepovinné):

 • - identifikační číslo (organizace)
 • Název organizace 1 - povinný údaj - název organizace
 • Název organizace 2 - případný další název organizace
 • Sídlo organizace 1 - adresa sídla organizace - většinou ulice vč. čísla
 • Sídlo organizace 2 - adresa sídla organizace - většinou místo - město nebo obec
 • Sídlo organizace 3 - adresa sídla organizace - většinou PSČ
 • Sídlo organizace 4 - adresa sídla organizace - většinou země


Záložka 2 - Další údaje

Záložka 2 - Další údaje

Na záložce 2 - Další údaje se zadávají tyto nepovinné údaje, které se tisknou jako zápatí na poslední (první) straně statutárního výkazu:

 • Podpisový záznam
 • Právní forma
 • Předmět podnikání
 • Osoba zodpovědná za závěrku - stiskem tlačítka (...) se otevře přehled zaměstnanců, vyberete osobu zodpovědnou za účetní závěrku a tlačítkem Přenos osobu přenesete.
 • Osoba zodpovědná za účetnictví - stiskem tlačítka (...) se otevře přehled zaměstnanců, vyberete osobu zodpovědnou za účetnictví a tlačítkem Přenos osobu přenesete.
 • Statutární orgán - stiskem tlačítka (...) se otevře přehled zaměstnanců, vyberete osobu - statutární orgán zodpovědný za výkaz a tlačítkem Přenos osobu přenesete.
 • SK NACE - statistická klasifikace ekonomických činností SK NACE Rev. 2. Pětimístný nepovinný údaj, nemusí být zadáno všech 5 míst. Do tohoto pole se zadává pouze číslo bez abecedního znaku sekce a bez teček. Například SK NACE pro případ Ostatní nakladatelství v oblasti software J 58.29 zadáte ve formátu 5829.
 • Účetní jednotka - pole s výběrem z těchto hodnot, který se musí nastavit u slovenských výkazů účetní závěrky od roku 2014 včetně:
  • Nerozlišeno - výchozí volba
  • Mikro účetní jednotka
  • Malá
  • Velká

Záložka 3 - Popisné texty

Záložka 3 - Popisné texty


Na záložce 3 - Popisné texty se zadávají tyto nepovinné údaje, které se mohou tisknout jako texty většinou na první nebo poslední straně statutárního výkazu:

 • Text 1
 • Text 2
 • Text 3
 • Text 4

Záložka 4 - Poznámka

Záložka 4 - Poznámka


Na záložce 4 - Poznámka se zadávají tyto nepovinné údaje

 • Poznámka
 • Vlastní poznámka
Pro přehled Popisné údaje nejsou specifické žádné nabídky místního menu
Další strana

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export