Důležité:


Pomocné adresy - Přepravní služby

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Seznam adres, které často používáte, ale není vhodné je zadávat do organizací :

  • pobočky firem
  • opakující se místa nakládek a vykládek
  • celní úřady
  • apod.

Struktura popisu pomocné adresy je podobná jako u organizací.


Obsah

Popis údajů

Název ... jméno daného místa. Pokud stisknete tlačítko přenos, zobrazí se vám seznam organizací, z kterého můžete výběrem konkrétní organizace předvyplnit údaje název,záhlaví,ulice, PSČ, město, stát, pozor a poznámka.


Záhlaví, ulice,PSČ, město, stát ... bližší popis adresy.


Kód ... členění pomocných adres

  • Obecné ... zobrazí se ve všech přehledech pomocných adres ( včetně níže uvedených přehledů ).
  • Nakládka/Vykládka ... zobrazí se v přehledu výběru nakládek a vykládek při zadávání v zásilce
  • Clení ... zobrazí se v přehledu celních úřadů při vyplňování clení v místě nakládky resp. vykládky v zásilce.


Kontakt, telefon, fax, email, www ... popis kontaktu v dané pomocné adrese.


POZOR !!! ... upozornění, které se zobrazí při výběru této pomocné adresy.


Poznámka ... libovolný text, který blíže specifikuje dané místo.

Specifické služby nad seznam pomocných adres

Duplikuj adresu ... funkce provede kopii adresy pro další úpravy.


Import ... funkci lze využít pro import adres z externího zdroje dat. Importní soubor musí být typu TXT a platí stejná pravidla, jako u obecných importů v rámci systému Helios Orange.


Dokumenty ... ke každé adrese lze připojit libovolný dokument (např. naskenovaný obrázek, mapku apod.)


Hraniční přechody, přístavy a letiště

Jednoduchá evidence důležitých míst, jako jsou hraniční přechody, přístavy, letiště, či terminály apod. Seznamy mají pouze pomocný charakter a není nutné je doplňovat a udržovat.

Popis údajů

Typ místa ...pomocí tohoto identifikátoru se provádí systémová filtrace daného přehledu při použití z různých částí programu. Např. při výběru letiště na AWB se seznam automaticky zafiltruje pouze na typ=Letiště.

  • Přístav
  • Letiště
  • Hr.přechod

Kód místa ... mezinárodně přidělené značení daného místa (pokud existuje). Údaj musí být vyplněn

Název místa ... jméno daného místa

Stát ... vazba na ISO kód země, kde se dané místo nalézá


Specifické služby nad seznamem

Letištní poplatky ... pokud je jako typ místa uvedeno letiště, můžete zde zadávat letištní sazby a jejich kódy (využívají se při vyplňování AWB u leteckých zásilek).

Import ... funkci lze využít pro import míst z externího zdroje dat. Importní soubor musí být typu TXT a platí stejná pravidla, jako u obecných importů v rámci systému LCS Helios IQ

Letecké společnosti

Pro potřeby zpracování agendy spojené s přepravou leteckých zásilek je vhodné evidovat i údaje o leteckých společnostech. V případě, že jste členem organizace IATA a můžete vystavovat letecké nákladní listy (AWB), umožní vám tato evidence hlídat i přidělenou číselnou řadu AWB.


Popis údajů

Kód společnosti ... mezinárodní číselný kód letecké společnosti.


Název společnosti + adresa ... jméno společnosti + její adresa (pro případný tisk na obecný formulář AWB).


Account No. ... pro potřeby tisků.


Řada AWB od/do ... číselný interval, v kterém můžete vystavovat AWB jménem dané letecké společnosti jako její agent.


Následující číslo AWB ... číslo, které bude použito pro vystavení následujícího AWB (rekalkuluje se při vyplňování letecké zásilky s ohledem na standard - přírůstek po 11 a koncová číslice v rozmezí 0-6).

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export