Pole s výběrem AKTIVA-PASIVA - Výkazy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Pole s výběrem - Aktiva-Pasiva - se používá pouze pro výkazy typu rozvaha (bilance).

Upozornění Na všech ostatních výkazech je nutno ponechat přednastavenou hodnotu Nesledovat.


Naopak, pro rozvahu je nutno zadat jednu z hodnot Aktiva nebo Pasiva. Tento údaj znamená umístění nebo význam řádku v rozvaze, zda se jedná o řádek v části aktiv nebo v části pasiv. Pozor, nezaměňovat s označením povahy účtů v účtovém rozvrhu (Nesledovat, Aktivní, Pasivní, Dle aktuálního zůstatku)! Avšak právě označení povahy účtů v účtovém rozvrhu (Nesledovat, Aktivní, Pasivní, Dle aktuálního zůstatku) souvisí s výsledným zobrazením hodnot. Platí tato pravidla:


Pro nastavení pole - Aktiva-Pasiva - Nesledovat se napočtou hodnoty všech přiřazených účtů.


Pro nastavení pole - Aktiva-Pasiva - Aktiva se napočtou hodnoty všech přiřazených účtů, které v účtovém rozvrhu mají nastavenu povahu účtu na Nesledovat, Aktivní nebo Dle aktuálního zůstatku. V případě nastavení Dle aktuálního zůstatku pouze v případě, že se zůstatek účtu vyskytuje v aktivech (na straně MD, je kladný).


Pro nastavení pole - Aktiva-Pasiva - Pasiva se napočtou hodnoty všech přiřazených účtů, které v účtovém rozvrhu mají nastavenu povahu účtu na Nesledovat, Pasivní nebo Dle aktuálního zůstatku. V případě nastavení Dle aktuálního zůstatku pouze v případě, že se zůstatek účtu vyskytuje v pasivech (na straně Dal, je záporný).


Tabulka kombinací nastavení pole s výběrem Aktiva-Pasiva a nastavení povahy účtů v účtovém rozvrhu:

Účtový rozvrh - Povaha účtu

Nesledovat Aktivní Pasivní Dle aktuálního zůstatku

Definice řádku

Aktiva-Pasiva

Nesledovat VŽDY VŽDY VŽDY VŽDY
Aktiva VŽDY VŽDY NIKDY Pokud je zůstatek kladný (strana MD)
Pasiva VŽDY NIKDY VŽDY Pokud je zůstatek záporný (strana Dal)

To znamená, že při některých kombinacích se zobrazují v rozvaze:

VŽDY - při nastavení Nesledovat nebo Aktiva/Aktivní, Pasiva/Pasivní

  • Nesledovat - pro všechny výkazy mimo rozvahu. V rozvaze pro řádky, které mají přiřazeny účty, které jsou nasměrovány jen na jeden řádek.
  • Aktiva/Aktivní - V rozvaze pro řádky, které mají přiřazeny účty, které jsou nasměrovány jen na jeden řádek a je pouze na straně aktiv.
  • Pasiva/Pasivní - V rozvaze pro řádky, které mají přiřazeny účty, které jsou nasměrovány jen na jeden řádek a je pouze na straně pasiv.


NIKDY - při nastavení Aktiva/Pasivní nebo Pasiva/Aktivní - nemá smysl používat !

Pokud je zůstatek kladný (strana MD) - při nastavení Aktiva/Dle aktuálního zůstatku - v rozvaze pro řádky, které mají přiřazeny účty, které jsou nasměrovány na dva řádky - zde část aktiv (např. pohledávky daňové, pohledávky soc. a zdrav. pojištění, bankovní kontokorentní účet) Pokud je zůstatek záporný (strana Dal) - při nastavení Pasiva/Dle aktuálního zůstatku - v rozvaze pro řádky, které mají přiřazeny účty, které jsou nasměrovány na dva řádky - zde část pasiv (např. závazky daňové, závazky soc. a zdrav. pojištění, bankovní kontokorentní účet)


zpět Definice řádku

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export