Pokladna - Změny 2019

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2019.1200 ze dne 30.12.2019

Novinka Na položce pokladního dokladu byl upraven přenos Daňového klíče v závislosti na hodnotě Popisu.


Novinka Doplněny tiskové formuláře:
  • Pokladní kniha
  • Pokladní kniha v CM
  • Pokladní kniha - uzávěrka
  • Pokladní kniha - uzávěrka v CM


Oprava Opravena funkcionalita daňových klíčů, především po zadání nebo změně sazby DPH na položce, se nedoplňoval přednastavený daňový klíč dle vybraného daňového režimu.Verze 2.0.2019.0903 ze dne 15.10.2019

Oprava Po zadání položky na pokladní doklad zmizel z hlavičky atribut Daňový režim. Opraveno.


Oprava Opravena chyba „Access violation at 4000F8E6 in module 'Helib2.bpl'. Read of adress 000000C“. Výjimka se vyskytovala v případech, kdy na řadě pokladny bylo nastaveno na Def. OK „Další doklad“. Po výskytu chyby vznikne blokovaný záznam nově pořízeného dokladu.


Oprava Po zadání položky na pokladní doklad nešlo změnit Typ dokladu (Příjem/Výdaj), z toho důvodu nefungovala automatická změna při zúčtování záloh. Opraveno.Verze 2.0.2019.0900 ze dne 26.09.2019

Novinka Hromadná úhrada nezaokrouhlených faktur přes pokladnu – v pokladně dochází k zaokrouhlení celkové částky na celé Kč, do EET šla částka nezaokrouhlená. Opraveno: úhrady u jednotlivých faktur jsou nadále nezaokrouhlené, ale Celková tržba EET je zaokrouhlená a částka zaokrouhlení je promítnuta do základu a daně v sazbě s nejvyšší částkou s DPH.


Novinka Na řádku pokladního dokladu se již nedotahuje daňový klíč, pokud je zadaná sazba PDP.


Oprava Na pokladní doklad nešlo připojit fakturu, pokud nebyla vyplněna organizace nebo zaměstnanec. Opraveno.


Oprava Při nastavení volby Účtování na Def. OK se neakceptovalo přístupové právo na akci Účtování. Opraveno.Verze 2.0.2019.0600 ze dne 27.06.2019

Novinka Při hromadném generování pokladního dokladu z faktur se nyní do pokladního dokladu propisuje zaměstnanec z účetních vazeb, pokud je na všech fakturách stejný,


Novinka Rozšířena možnost doplnění útvaru podle zakázky, tuto možnost lze nastavit na řadě pokladny.


Oprava Opravena třídicí kriteria v distribučních sestavách přehledu Pokladní doklady.
  • Pokladní kniha
  • Pokladní kniha CM
  • Pokladní kniha - měsíční obraty.
  • Pokladní kniha - měsíční a denní obraty


Oprava Opraveno dotahování kurzu k datu při Generování dokladu kurzového rozdílu.


Oprava Po připojení faktury na pokladní doklad, se přepsalo i uživatelské období (období stavu) podle faktury. Opraveno. Období stavu odpovídá datu případu na pokladním dokladu.


Oprava Opraveno nastavení focusu na odpovídající záznam v číselníku textů při zadávání textu na položce pokladního dokladu.


Oprava Pokud v cizoměnové pokladně v daném roce nebyl žádný pohyb, nešlo zobrazit výčetku v měně pokladny - opraveno.Verze 2.0.2019.0410 ze dne 17.05.2019

Oprava Opravena chyba v záznamu úhrady při generování pokladního dokladu z faktury na zápornou částku a faktury v cizí měně.Verze 2.0.2019.0401 ze dne 09.04.2019

Oprava Opraven přepočet částek DPH na položce pokladního deníku v cizí měně.


Oprava Při kopii pokladního dokladu se nepřenášela Země DPH, což mělo za následek na nových položkách přednabízení všech sazeb DPH vč. neplatných. Opraveno.


Oprava Opraveno přepínání mezi řadami pokladen dvojklikem na statusbaru.


Oprava Opraven přenos hodnoty atributu Vlastní DIČ DPH při zaúčtování pokladního dokladu.


Novinka Při smazání všech položek pokladního dokladu se nyní nulují částky na hlavičce dokladu.


Novinka V určitých případech při uložení pokladního dokladu systém zobrazil chybu: Prázdná nebo chybně zadaná položka Účetní kód.

Upraveno načítání Účetního kódu na pokladní doklad po připojení faktury nebo dobropisu.


Novinka V editoru pokladních položek doplněna zkratka "Ctrl+Alt+D" pro přepočet DPH.


Oprava Opraven přenos párovacího znaku na pokladní doklad po připojení faktury a jeho výmaz po odpojení.


Novinka Upravena podmínka zpřístupňující volbu "Připojit odpovídající pokladní doklad" v akcích nad přehledem Pokladních dokladů k faktuře.Verze 2.0.2019.0103 ze dne 14.02.2019

Novinka Upraveno chování kurzoru na hlavičce pokladního dokladu při přechodu z atributu Základ DPH na atribut Částka DPH.


Novinka Kontace pokladny, zaškrtávátko "Rozpad částky k úhradě po položkách" v editoru hlavičky účetního kódu je uvolněno bez kontroly na instalovaný modul Příspěvkové organizace, tj. Rozpad částky k úhradě po položkách při účtování mohou používat všichni.


Novinka Při pořízení nového dokladu upraveno předvyplnění data Pořízeno, je-li přebráno z posledního pokladního dokladu v řadě, zvýší se o 1 sekundu.


Oprava Opraveno předvyplnění data Pořízení aktuálním datumem podle nastavení na řadě pokladny.


Oprava Při Generování pokladního dokladu z nezaokrouhlené částky faktury (faktura i pokladna v hlavní měně) se do úhrad zapisovala částka z faktury, nikoliv zaokrouhlená částka úhrady na pokladním dokladu. Opraveno.Verze 2.0.2019.0100 ze dne 15.01.2019

Novinka Od data platnosti podle novely zákona o DPH je upraven algoritmus výpočtu DPH z částky včetně DPH.

Pouze pro doklady se zemí DPH = CZ.
Částka DPH = Částka včetně DPH - Částka včetně DPH / Koeficient.
Koeficient nabývá hodnot pro:
Sazba DPH / Koeficient
21 % / 1,21
15 % / 1,15
10 % / 1,10


Oprava Když nebylo na příslušné řadě pokladny zaškrnuto pole Datum pořízení předvyplnit aktuálním datem, tak se od verze x.0.2018.1200 resp. nepředvyplňovalo pole datum Pořízeno. Pokud se datum Pořízeno nedoplnilo ručně, při ukládání dokladu se objevila hláška "Could not convert variant of type (Null) into type (Date)" a doklad nešlo uložit.

Opraveno, datum Pořízeno se vždy předvyplní podle původních pravidel:
- pole Datum pořízení předvyplnit aktuálním datem je zaškrtnuto: předvyplní se aktuálním datumem.
- pole Datum pořízení předvyplnit aktuálním datem není zaškrtnuto: předvyplní se datumem Pořízeno posledního dokladu.
Navíc, pokud není datum Pořízeno na pokladním dokladu zadáno (datum Pořízeno ručně vymazáno), tak se zobrazí hláška Datum Pořízeno musí být zadáno! a je nutno datum Pořízeno doplnit.


Oprava Opravena dostupnost Generování dokladu kurzového rozdílu při použití akce Změna pokladny.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export