Důležité:


Pokladna - Změny 2012

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2012.1219 ze dne 20.12.2012

Novinka Chování přepočtu měn z hlavní na cizí a naopak bylo v editoru položky pokladního dokladu upraveno tak, aby bylo shodné při použití tlačítka "Měna" i při zaškrtnutí volby "Automatický přepočet měn" v nastavení konfigurace pokladny. Pokud není zaškrtnuta volba "Automatické dopočítávání DPH", při přepočtu měny se může změnit pouze odpovídající částka, tedy při změně "Základ DPH" se změní "Základ DPH CM", při změně "Částka DPH" se změní "Částka DPH CM", a při změně "Částka včetně daně" se změní "Částka včetně daně CM" - a obdobně v opačném směru při převodu z CM na měnu hlavní. Pokud je zaškrtnuta volba "Automatické dopočítávání DPH", při přepočtu měny program pro změněnou částku "Základ DPH" nebo "Částka včetně daně" automaticky dopočítá ostatní částky, týkající se DPH pro danou měnu.


Novinka Při nastavení "automatický přepočet CM" v číselníku pokladen při přenosu CM ze saldokonta (přes pole "párovací znak"), k přepočtu nedocházelo. Chyba byla odstraněna.


Novinka Faktury k pokladnímu dokladu, pokud byl zadán "Párovací znak" bez levých nul, se pro připojení nenabízely. Výběr faktur pro připojení byl upraven tak, aby nebyl ovlivněn různým počtem levých nul v párovacím znaku.


Novinka Faktura při připojování k pokladnímu dokladu, pokud byla v CM, v některých případech nulovala částku CM na záložce "3-Částky CM" pokladního dokladu. Chyba byla odstraněna.


Novinka Chování kurzových údajů v prvním a druhém řádku třetí záložky „3-Částky CM“ pokladního dokladu bylo upraveno takto: Pokud pokladní doklad nemá položky a Datum kurzu ve druhém řádku je shodné s Datem kurzu v řádku prvním („K úhradě:“), obsah kurzových údajů se vždy při změně synchronizuje. Pokud se datum kurzu ve druhém řádku změní (buď přímou editací, nebo dotažením kurzu z jiného dne), obsah kurzových údajů se přestane synchronizovat.


Oprava Pokladní doklad nebylo možné uložit se sazbou DPH vyčíslenou na desetiny. Chyba byla opravena.


Oprava Cislovanie riadkov sa pri dalsom novom doklade nezacina od 1, ale pokracuje podla zatial nepouzitych cisel.

V niektorych pripadoch sa ani nevytvori chronologicky rad, ale nahodne vznikaju riadky sroznymi cislami.
Pri uctovani dokladov jednotlivo je uctovny doklad vytvoreny spravne, cislovanie riadkov vzdy od 1 vyssie.

Opraveno.Verze 2.0.2012.1202 ze dne 03.12.2012

Novinka Pokud se provádí hromadná změna nad více označenými pokladními doklady a některý z označených dokladů je zaúčtovaný, vypíše se hlášení "Zaúčtovaný doklad nelze měnit" a akce se nespustí.


Novinka Nová metodika vystavení a zúčtování zálohové faktury - viz dokumentace.

https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Vystaven%C3%AD_faktury_-_P%C5%99epravn%C3%AD_slu%C5%BEby


Novinka V modulu Řízení peněžních toků, Konstanty a číselníky, Nastavení PT je umožněno hromadně přiřazovat pro více označených záznamů (např. řad dokladů):
  • Variantu PT - akcí „Číselník variant PT + Nastav“
  • Kategorii PT - akcí „Kategorie PT + Nastav“Verze 2.0.2012.1008 ze dne 09.11.2012

Oprava Pokud je v pokladním dokladu vyplněný párovací znak, při pokusu o připojení faktury na takový doklad došlo buď k výpisu chyby nebo je přehled faktur k připojení prázdný. Chyba byla odstraněna.Verze 2.0.2012.1006 ze dne 01.11.2012

Oprava Při aktualizaci stavů pokladny mohlo dojít k chybnému nápočtu do prvního pokladního dokladu nového období. Chyba byla odstraněna.Verze 2.0.2012.1001 ze dne 24.10.2012

Novinka Pokud je pokladní doklad ve stavu Storno, nelze jej rušit ani měnit, a nelze jej tedy ani k faktuře připojit, ani od faktury odpojit. Přehled Faktury a dobropisy v takovém případě umožní pouze zobrazit faktury a dobropisy k pokladnímu dokladu připojené. Přehled pokladních dokladů připojených k faktuře stornovaný pokladní doklad pouze zobrazí. Přehled pokladních dokladů pro připojení k faktuře pokladní doklad, který je ve stavu Storno, vůbec nezobrazí.


Novinka Při změně kódu měny z cizí na hlavní měnu se hodnoty údajů s cizí měnou vynulují.


Novinka V přehledu položek pokladního dokladu vytvořit počítané sloupce "Saldo položka" a "Saldo položka měna". Jejich suma by měla odpovídat celkovému saldu za pokladní doklad.

Řešení:
V přehledu položek pokladního dokladu vytvořeny 2 počítané sloupce "Saldo položka" a "Saldo položka měna".
Původní sloupce "Základ DPH (Saldo)", "Částka DPH (Saldo)", "Částka celkem (Saldo)" a "Částka CM (Saldo)" jsou přejmenovány - místo výrazu "Saldo" je použit výraz "druhová/ý". Tyto sloupce jsou primárně určeny pro zařazení na tiskové formuláře.


Novinka K pokladnímu dokladu lze nově připojit též uhrazenou fakturu. Pokud se nad pokladními doklady (nebo v editoru pokladního dokladu) spustí akce "Faktury a dobropisy", zobrazí se přehled Faktur a dobropisů k (pokladnímu) dokladu. Zde se pomocí akce "Připojit odpovídající fakturu/dobropis" zobrazí přehled "Faktury a dobropisy bez rozlišení období", který zobrazuje faktury a dobropisy neuhrazené. Nad tímto přehledem je nová akce "Faktury včetně uhrazených", která zpřístupní k výběru i faktury uhrazené.Verze 2.0.2012.0801 ze dne 23.08.2012

Novinka V editoru číselníku pokladen na záložce 3-přednabízení je nová možnost výběru Vlastního DIČ DPH. Po výběru se zobrazí odpovídající Měna DPH.

V editoru položky pokladního dokladu v cizí měně jsou pro cizí měnu dva nové atributy - "Základ DPH" a "Částka DPH".


Novinka Pokud je na druhu pokladních dokladů na záložce 3-Přednabízení nastavena měna DPH a není to hlavní měna, pak se při účtování řadků Základ DPH, Částka DPH a Částka vč. DPH přenáší do účetního deníku základ a částka DPH v měně DPH z řádků pokladního dokladu včetně vytvoření záznamu s příslušným kurzem.


Novinka Při navázání faktury z editoru právě vytvořeného Pokladního dokladu pomocí akce „Faktury a dobropisy“ + „Vygenerovat položky z faktur/dobropisů hromadně“ se v některých případech do Data úhrady nepřeneslo Datum případu z Pokladního dokladu. Chyba byla odstraněna.


Novinka Pokud je pokladní doklad zaúčtovaný, nedojde při změně popisu na položce pokladního dokladu, na který je napojen účet a sazba, ke změně těchto údajů, i když pro danou pokladnu je v nastavení zaškrtnut automatický přenos čísla účtu a sazby DPH s popisem.


Novinka Akci "Připojit odpovídající fakturu/dobropis" nad pokladním dokladem lze spustit i pro pokladní doklad, který má položky - žádná taková položka pokladního dokladu však nesmí být vygenerovaná z faktury, ani nesmí obsahovat Číslo organizace nebo Párovací znak. Stejná podmínka platí i pro akci "Připojit odpovídající pokladní doklad" nad přehledem "Pokladní doklady k faktuře ..." (zobrazeném pomocí akce "Pokladní doklady - Přehled..." nad přehledem faktur).


Novinka Při hromadném generování pokladních dokladů (buď cestou z fakturace nebo připojením více faktur na pokladní doklad), pokud je na řadě faktur nastavení textu pro Pokladní doklad = Úhrada faktury, potom se do pole Popis na Pokladním dokladu doplní tento text a do pole Popis na položce Pokladního dokladu se doplní tento text včetně dodavatelského čísla navázané faktury.Verze 2.0.2012.0606 ze dne 21.06.2012

Novinka V číselníku pokladen je možno zadat související řadu účtenek pro generování pokladních dokladů z odvodů a dotací v pokladním prodeji. Nyní je v tomto přehledu nově možno zadat účetní kód (kontaci) pro doplnění na pokladní doklady při jejich generování z pokladního prodeje.


Novinka Změnit typ pokladního dokladu lze tehdy, pokud doklad je možné editovat, není realizovaný, není zaúčtovaný, pokud není uzavřené období stavu a pokud pokladní doklad nemá vazbu na jiný doklad (oběhu zboží, pokladního prodeje či majetku).


Novinka Při záporné kopii pokladního dokladu se dohledá a nastaví účetní kód z číselníku pokladen (dle příslušného období).Verze 2.0.2012.0505 ze dne 21.05.2012

Novinka Pokud se nad jednou fakturou spustí akce "Pokladní doklady - Přehled", lze k této faktuře pomocí akce "Připojit odpovídající pokladní doklad" opakovaně přiřadit více pokladních dokladů.


Novinka Pokud organizace v pokladním dokladu nebyla vyplněná, při spuštění akce "Faktury a dobropisy" nad přehledem Pokladních dokladů nebo z Editoru pokladního dokladu došlo k ukončení akce a výpisu chyby "Chybí organizace". Místo výpisu chyby se nyní v takovém případě zobrazí dotaz "Organizace není vyplněna. Pokračovat?" (s možnostmi ANO, NE, STORNO - přičemž prosvícené je Storno). Pokud se vybere "NE" nebo "Storno", akce se ukončí. Pokud se vybere možnost "ANO", zobrazí se přehled Faktur a dobropisů, ve kterém je však možné vybrat pouze akci "Vygenerovat položky z faktur/dobropisů hromadně". Faktury různých organizací tedy lze připojit k jednomu PD pouze tehdy, pokud není na hlavičce PD vyplněna organizace.


Oprava Akce Úhrada nad položkami pokladního dokladu byla opravena, nyní se již úhrada při použití tlačítka "Úhrada" počítá i z nově vytvořené kopie položky pokladního dokladu.Verze 2.0.2012.0413 ze dne 24.04.2012

Novinka Při prvotním otevření přehledu "Stav pokladny" se v jednotlivých polích mohlo zobrazit zaokrouhlení na 4 des.místa, a teprve po přepočtu došlo ke správnému zobrazení. Chyba byla odstraněna a obsah jednotlivých polí se zobrazuje nyní správně.Verze 2.0.2012.0312 ze dne 22.03.2012

Novinka Nové funkcionality při generování pokladních dokladů k fakturám:
  • Nad přehledem faktur je nová akce "Pokladní doklady - Hromadné generování". Hromadné generování generuje jeden pokladní doklad z 1 či více faktur, přičemž každé faktuře odpovídá 1 položka pokladního dokladu.
  • Nad přehledem Pokladních dokladů je akce "Faktury a dobropisy", která zobrazí faktury a dobropisy, navázané na Pokladní doklad. Pokud je přehled prázdný, lze spustit akce "Připojit odpovídající fakturu/dobropis" (faktura se naváže na hlavičku PD) nebo "Vygenerovat položky z faktur/dobropisů hromadně" (vygeneruje z faktur položky do PD). Pokud přehled zobrazuje jednu či více faktur a dobropisů, navázaných jednotlivě (Hlavičkou), lze spustit akci "Odebrat z pokladního dokladu", zatímco pokud zobrazuje jednu či více faktur a dobropisů, navázaných hromadně (Položkou), lze připojit další neuhrazené faktury akcí "Vygenerovat položky z faktur/dobropisů hromadně" (odebrat je však lze pouze zrušením odpovídající poliožky z PD).
  • Předchozí popis platí i pro akci "Faktury a dobropisy" v editoru pokladního dokladu.
  • Nad přehledem faktur byla rozšířena akce "Pokladní doklady - Přehled" o pokladní doklady, navázané hromadně. Přehled zobrazí navázané pokladní doklady bez ohledu na způsob vzniku (jednotlivě, hromadně) v závislosti na počtu označených faktur takto:
    • v přehledu faktur je označena právě jedna faktura (v přehledu navázaných PD lze použít Zelené šipky nahoru a dolů). Pokud je přehled navázaných PD je prázdný - lze spustit akce "Připojit odpovídající pokladní doklad" (připojí pokladní doklad k faktuře) nebo "Připojit pokladní doklad hromadně" (vygeneruje z faktury položku vybraného pokladního dokladu). Pokud přehled navázaných PD není prázdný, potom nad PD, který je navázaný na fakturu jednotlivě (Hlavičkou), lze spustit akci "Odebrat z faktury / dobropisu", zatímco u PD, který je navázaný na fakturu Hromadně (Položkou), lze vazbu zrušit odstraněním příslušné položky z PD.
    • v přehledu faktur je označeno více faktur (v přehledu navázaných PD nelze použít Zelené šipky nahoru a dolů). Pokud je přehled navázaných PD prázdný, lze spustit akci "Připojit pokladní doklad hromadně" (vygeneruje z označených faktur položky vybraného pokladního dokladu). Pokud přehled navázaných PD není prázdný, lze nad PD, který je navázaný na fakturu jednotlivě (Hlavičkou) spustit akci "Odebrat z faktury / dobropisu", zatímco u PD, který je navázaný na fakturu Hromadně (Položkou), lze vazbu zrušit odstraněním příslušné položky z PD.


Oprava Při konfiguraci pokladny "Automatický dopočet úhrady" a přenosu částky přes párovací znak (hlavička) se hodnota pole "Úhrada" nedoplnila - chyba byla odstraněna.


Oprava Při generování pokladního dokladu z fakturace docházelo k tomu, že se při nastaveném zaokrouhlování částka k úhradě zaokrouhlila podle nastavení faktury a nikoli podle nastavení pokladny - chyba byla odstraněna.Verze 2.0.2012.0121 ze dne 01.02.2012

Oprava Byla odstraněna chyba ve zobrazení/skrytí údajů PDP na položkách pokladního dokladu. Někdy se údaje PDP nenabídly, i když organizace na hlavičce pokladního dokladu byla plátcem DPH.Verze 2.0.2012.0120 ze dne 24.01.2012

Novinka Do hlaviček pokladních dokladů byl doplněn k údajům o organizaci atribut DIČ DPH.


Novinka Doplněn přenos DIČ při účtování pokladního dokladu do účetnictví. DIČ je přenášeno pro hlavičkové řádky kontace (částka k úhradě, částka celke, korekce...).


Novinka Do akcí Kopie dokladu, Záporná kopie a Mínusová kopie byly doplněny atributy Organizace 2 a DIČ DPH (hlavička PD), dále Sazba PDP, Směr plnění PDP a MJ (položky PD).


Novinka Zprávy formátu Helios XML - přenos pokladních dokladů byly doplněny o atributy Organizace 2 a DIČ DPH (hlavička PD), dále Sazba PDP, Směr plnění PDP a MJ (položky PD)Verze 2.0.2012.0105 ze dne 06.01.2012

Novinka Nad přehledem pomocných textů byla doplněna akce: Hromadná změna sazby DPHVerze 2.0.2012.0104 ze dne 06.01.2012

Novinka Povolení zobrazení a plnění údajů k přenesené daňové povinnosti na položce pokladního dokladu je nyní závislé i na tom, zda organizace na hlavičce pokladního dokladu je či není plátce DPH.


Oprava Pokud se po vytvoření pokladního dokladu změnil jeho typ (příjmový na výdajový nebo naopak) a následně se provedlo připojení faktury či dobropisu, znaménko částky odpovídalo původnímu typu dokladu, tj. typu před změnou.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export