Důležité:


Pokladna - Změny 2010

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2010.1023 ze dne 24.11.2010

Oprava Pokud bylo na pokladně zaškrtnuto "Záporný stav zakázat", při pořizování nového dokladu se mohlo zobrazit hlášení o chybě "SQL:102,15 Incorrect syntax ...". Tato chyba byla odstraněna.Verze 2.0.2010.1019 ze dne 11.11.2010

Oprava Akce Pokladna "Hromadná změna číslování" byla upravena tak, aby nemohlo dojít k chybovému hlášení "Subquery returned more than 1 value".Verze 2.0.2010.1016 ze dne 01.11.2010

Novinka V editoru Číselníku pokladen lze na první záložce zaškrtnout pro vybranou pokladnu "Záporný stav zakázat". V pokladně je tím zablokována možnost uložit nebo zrušit doklad, pokud by to mělo za následek, že by pokladna měla zůstatek záporný.


Oprava Pokud na některé položce pokladního dokladu nebyl vyplněn účetní účet, převzal se chybně z předcházející položky.

Opraveno, objeví se hláška "Není zadán účetní účet pro řádek (x)!"Verze 2.0.2010.0511 ze dne 24.06.2010

Tip Na záložce 4-Konfigurace v editoru Číselníku pokladen je možné zaškrtnout:
  • "Automatický přepočet měn" pro automatické přepočítávání mezi hlavní měnou a cizí měnou v průběhu pořizování
  • "Automatický přepočet úhrady" pro automatické přepočítávání částky k úhradě celkem za doklad v průběhu pořizování

Funkcionalita tlačítek "Měna" a "Úhrada" zůstává zachována i v automatickém režimu.


Novinka Na formulář Hromadných změn nad přehledem Pokladní dokladů byl doplněn implicitně zaškrtnutý checkbox "Pouze aktuální řádek". Pokud se zaškrtnutí neodstraní, nastavené změny se uplatní pouze na aktuální řádek.


Novinka K akci "Aktualizace stavu pokladny" bylo doplněno oznámení o úspěšném průběhu. V informaci se zobrazí číslo aktualizované pokladny a datum počátku i konce období, ve kterém se stav pokladních dokladů aktualizoval.


Oprava Chyba nápočtu počátečního stavu pokladny v případě, kdy se pořídil nový pokladní doklad s nižším datem případu než všechny stávající pokladní doklady, byla odstraněna.Verze 2.0.2010.0402 ze dne 30.03.2010

Novinka Nad přehledem pokladen (Číselník pokladen) je nová akce Hromadná změna číslování pokladen. Tato akce umožňuje nastavit způsob číslování (i řady pro příjem a výdej) pro jednu či více pokladen najednou. Nutnou podmínkou je shodnost způsobu číslování vybraných pokladen. Pokud pokladna má v nastaveném období alespoň jeden doklad, akce vyžaduje zadání hesla. Zároveň byla zrušena možnost měnit tyto údaje přímo v editoru pokladny.Verze 2.0.2010.0315 ze dne 16.03.2010

Novinka Nad přehledy položek pokladních dokladů nyní lze provádět hromadné změny nejen pro údaj Číslo účtu, ale také pro údaje Organizace, Zakázka, Útvar, Nákladový okruh, Zaměstnanec a vozidlo.


Novinka V pokladních dokladech přidány počítané atributy, které lze zobrazit v Nastav, "Příjem CM" a "Výdaj CM".


Novinka Akce kopie pokladního dokladu (Kopie dokladu, Záporná kopie, Mínusová kopie) byly upraveny tak, aby v případě změny období nabízely sazby DPH platné v daném období.


Novinka Do přehledu "Položky pokladních dokladů - chronologický přehled" byla doplněna funkce Pohyb v původním přehledu. Tím je umožněno zobrazení položek předchozího či následujícího pokladního dokladu bez uzavírání a opětovného otevírání Přehledu pokladních položek.Verze 2.0.2010.0216 ze dne 16.02.2010

Oprava Byla odstraněna chyba generování stavu pokladny, při které se jeden či více dokladů s datem případu shodným se dnem uzávěrky do konečného stavu nezapočítal.Verze 2.0.2010.0115 ze dne 20.01.2010

Oprava Při zobrazení Rekapitulace DPH v pokladních dokladech se objevovala chyba:

8152,16 "String or binary data would be truncated"
Opraveno.


Oprava Generování pokladního dokladu - Kontace

Na řadě faktur není přednastavená kontace, protože se má použít kontace přednastavená v číselníku pokladen. Ve verzi 2.0.2010.0103 se ale na vygenerovaný pokladní doklad kontace z číselníku pokladen nepřenesla.
Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export