Důležité:


Pokladna - Změny 2008

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

verze 1.0.2008.1236 ze dne 16.12.2008

Oprava Mohlo se stát, že se konečný stav pokladny období lišil od počátečního stavu období následujícího.

Opraveno.


verze 1.0.2008.1205 ze dne 17.11.2008

Novinka Popis automatického dohledání kurzu v pokladních dokladech:

1. Pokud se nový pokladní doklad generuje z faktury v cizí měně a příslušná faktura má v Typové řadě pohybových dokladů na záložce 4-Návazné doklady pro pokladní doklad nastaveno, že datum případu se má doplnit z faktury, přebírá se měna i kurz přímo z faktury.

2. Ve všech ostatních případech se při vytváření nového pokladního dokladu v cizí měně kurz dohledá podle Data případu a podle nastavení Způsobu dohledání kurzu pro účetnictví (záložka Účetnictví v Konfiguraci).

3. Stejným způsobem se kurz dohledá i v případě změny kódu měny. Pokud se nepodaří kurz uvedeným způsobem nalézt, zůstane nevyplněný.

4. Na novou položku pokladního dokladu se měna i kurz přenáší z předchozí položky nebo z hlavičky. Při změně kódu měny položky pokladního dokladu se kurz dohledá podle Data případu a podle nastavení Způsobu dohledání kurzu pro účetnictví (záložka Účetnictví v Konfiguraci).


Oprava Byla odstraněna chyba, kdy se při generování kurzového rozdílu ohlásilo "Pro dané datum není zadán kurz", i když kurz k danému dni existoval.


verze 1.0.2008.1020 ze dne 10.11.2008

Oprava Při přechodu na verzi 1.0.2008.1019 se mohla objevit hláška "61568 Nemáte právo zápisu do pokladny" a upgrade nedoběhl.

Opraveno.

verze 1.0.2008.1019 ze dne 7.11.2008

Oprava Odstraněna chyba, kdy nešel vystavit pokladní doklad v hlavní měně s hodnotou měny "není" - objevila se chyba "Na záznam chcete navázat neexistující údaje".


verze 1.0.2008.1018 ze dne 6.11.2008

Oprava Při akci "Připojit odpovídající pokladní doklad" v přehledu pokladních dokladů nad Fakturami mohlo docházet k vytváření úhrad s nulovými částkami. Chyba byla odstraněna, úhrady jsou generovány v částkách odpovídajících vybranému pokladnímu dokladu.


verze 1.0.2008.1014 ze dne 16.10.2008

Oprava Pokud byly v pokladně nastavené na Def. OK volby Účtování, Tisk, Nový doklad, Helios Orange se ve fázi otevírání nového dokladu zastavil s chybovou hláškou a nešlo pokračovat.

Opraveno.


verze 1.0.2008.1013 ze dne 15.10.2008

Oprava Pokud se v pokladním dokladu do Popisu dotahovala i sazba DPH, v položce se automaticky neotevřela pole pro zadání Základu DPH, Částky DPH a Částky celkem.

Opraveno.


verze 1.0.2008.1010 ze dne 10.10.2008

Novinka Nad přehledem položek pokladního dokladu je akce "Hromadné změny - číslo účtu". Tato akce změní (případně zruší) číslo účtu ve vybraných položkách nezaúčtovaného dokladu.


Novinka Na řadě faktur (dobropisů) je možné zvolit pro popis pokladního dokladu jednu z možností 1. podle popisu dodávky, 2. vlastní text, 3. úhrada faktury (automaticky doplněná číslem faktury/dobropisu). Vlastní text je možné buď zadat přímo, nebo vybrat z pomocných textů.


Novinka Stav pokladny nyní zobrazuje všechny měny v pokladně použité již bez přepočtu, pouze změnou výběru kódu v ComboBoxu cizí měny. Informace uzávěrky pokladny byly rozšířeny tak, aby stav pokladny využíval především data uzávěrek, a tím se zrychlil výpočet a zobrazení stavu pokladny.


Novinka Při importu pokladního dokladu se účet, pokud v cílové databázi chybí, automaticky vygeneruje.


Novinka V editoru číselníku pokladen na záložce 3-Přednabízení je nová možnost nastavení podmínek pro editaci útvaru a čísla zakázky pro pokladní doklad i pro položku pokladního dokladu s následujícími možnostmi: "Bez kontroly", "Povinné", "Zakázané" a "Upozornění". Přednastaveno je "Bez kontroly", nastavení "Povinné" neumožní uložení s prázdným údajem, "Zakázané" neumožní v editoru údaj změnit, "Upozornění" si před uložením prázdného údaje vynutí potvrzení dotazu.


Novinka V tabulce Pomocných textů je nový atribut 'Pokladna - přednastavená sazba DPH'. Pokud se v konfiguraci pokladny zaškrtne pro předvyplnění dat varianta 'Sazbu DPH podle Sazby DPH u popisu', při výběru textu se zároveň přenese i sazba DPH ze stejné řádky (a případně přepíše předchozí). Pokud je zároveň zaškrtnuta i varianta 'Přenášet popis mezi řádky', při přenosu textu popisu z hlavičky na první položku dokladu se dohledá podle textu i případné číslo účtu.


Novinka Při generování pokladního dokladu z faktury se nově nepřenáší DUZP, jelikož se nejedná o daňový doklad.


Novinka Do importu zpráv pokladny ve formátu Helios-XML je doplněna kontrola, která zamezí importu pokladních dokladů spadajících do aktivní uzávěrky pokladny.


verze 1.0.2008.0712 ze dne 2.7.2008

Novinka V globálních konstantách lze pro Pokladnu nastavit způsob zaokrouhlení úhrady v hlavní měně.


verze 1.0.2008.0501 ze dne 30.4.2008

Oprava Pokud byl v pokladně zůstatek z minulého roku a nebyl v aktuálním roce žádný pohyb, nešla spustit funkce Generování kurzového rozdílu.

Opraveno.


Oprava Opraveno zaokrouhlování při přepočtu částek z valut do hlavní měny (sjednocení algoritmu přepočtu podle modulu Fakturace).


Oprava Při pořizování pokladních dokladů, konkrétně při zadávání data pořízení, se mohlo objevit chybové hlášení "Could not convert variant of type (Null) into type (Double)"


Oprava Při generování pokladního dokladu z fakturace na zápornou částku se nerespektoval nastavený způsob číslování opačného typu dokladu.

Opraveno.


verze 1.0.2008.0305 ze dne 10.3.2008

Novinka Přehled Faktury a dobropisy nad přehledem pokladních dokladů zobrazuje Faktury, resp. dobropisy, navázané k aktuálnímu pokladnímu dokladu.

Pokud přehled není prázdný, je v menu přístupná volba Odebrat z pokladního dokladu, která umožní fakturu/dobropis odpojit od pokladního dokladu. Pokud je přehled prázdný, je v menu přístupná volba Připojit odpovídající fakturu/dobropis, která umožní zobrazit fakturu či dobropis, který lze navázat (odpovídající období, párovací znak a stejná organizace, pro příjem do pokladny faktura vydaná/dobropis přijatý, pro výdej z pokladny faktura přijatá/dobropis vydaný). Po výběru (Přenos) se faktura naváže na pokladní doklad a zobrazí se v přehledu Faktury a dobropisy.


Oprava Na novém pokladním dokladu se přednabízelo DUZP, i když nebylo v nastavení zaškrtnuto Přednabízení DUZP podle data případu.

Opraveno.


Oprava Na položkách pokladního dokladu bylo možné kromě sazby (není) zadat pouze 2 další sazby DPH. Opraveno, kromě (není) lze zadat nejvýše 3 další sazby DPH.

verze 1.0.2008.0114 ze dne 7.2.2008

Novinka Při zakládání nového pokladního dokladu z přehledu pokladních dokladů k faktuře doplněno předvyplnění Data pořízení.


Novinka Při generování záporné kopie se kontace předvyplní pouze tehdy, pokud je v nastavení pokladny uvedena, a zároveň pokud pro dané období, pokladnu a typ dokladu neexistuje žádná další kontace.


Novinka Při pokusu o uložení položky, která obsahuje v rámci téhož dokladu již čtvrtou sazbu DPH, se položka neuloží a zobrazí se text "Na dokladu mohou být nejvýše 3 různé sazby DPH"


Oprava Bylo možné vystavit pokladní doklad i k nezrealizované faktuře. Opraveno.


verze 1.0.2008.0110 ze dne 18.1.2008

Oprava Ve verzi 1.0.2008.0108 mohlo dojít při ukládání dokladu ke smazání pole Popis.

Opraveno.


verze 1.0.2008.0105 ze dne 7.1.2008

Novinka V tabulce Pomocných textů, kterou využívá také pokladna, je nový atribut 'Pokladna - přednastavený účet'. Pokud se v konfiguraci pokladny zaškrtne pro předvyplnění dat varianta 'Účet podle účtu u popisu', při výběru textu se zároveň přenese i číslo účtu ze stejné řádky (a případně přepíše předchozí). Pokud je zároveň zaškrtnuta i varianta 'Přenášet popis mezi řádky', při přenosu textu popisu z hlavičky na první položku dokladu se dohledá podle textu i případné číslo účtu.


Novinka Nad přehledem Pokladní doklady lze z místního menu zobrazit fakturu, ze které byl Pokladní doklad vygenerován.


Novinka V přehledu pokladních dokladů je nyní možno zobrazit strom návazných dokladů. Můžou se v něm vyskytnout doklady oběhu zboží (faktury), popř. odvody či dotace z Pokladního prodeje.

Zároveň se pokladní doklady mohou objevit ve stromech návazných dokladů zobrazených z dokladů oběhu zboží a pokladního prodeje.


Novinka Zpráva formátu Helios XML pro přenos Pokladních dokladů byla rozšířena o informace ze záložky 4-Konfigurace z Číselníku pokladen.


Oprava Ve verzích 1.0.2007.0911 1.0.2007.0912 byla na pokladním dokladu nepřístupná volba místní nabídky Změna datumu a času.

Opraveno, akce je přístupná ze záložky 1-Hlavička vždy, pokud není uzávěrka pokladny nebo doklad zaúčtovaný.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export