Pokladna - Přechod na EUR (SK)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Z hlediska přechodu na novou státní měnu euro je nutno rozlišit 3 případy:

 • Pokladna vedená v bývalé hlavní měně SKK - tyto pokladny, pokud budou mít k 31. 12. 2008 nenulový zůstatek, se v procesu převodu na euro převedou na valutovou (cizoměnovou) pokladnu - nová hlavní měna EUR, cizí měna SKK. Zůstatek k 31.12.2008 v bývalé hlavní měně SKK se přenese k 1.1.2009 na počáteční stav v cizí měně SKK a ocení se konverzním kurzem na počáteční stav v nové hlavní měně EUR. V číselníku pokladen se údaj cizí měna z původního nastavení (není) doplní na SKK.
 • Valutová pokladna vedená v jiné cizí měně než SKK a EUR - v procesu převodu na euro se stav v cizí měně pochopitelně nezmění. Zůstatek k 31. 12. 2008 v bývalé hlavní měně SKK se přecení k 1. 1. 2009 na počáteční stav v nové hlavní měně EUR konverzním kurzem. V číselníku pokladen se nastavený kód cizí měny pokladny nezmění.
 • Valutová pokladna vedená v měně EUR - původně valutová pokladna se změní na pokladnu v hlavní měně. Zůstatek k 31.12.2008 v cizí měně EUR se převede jako počáteční stav v nové hlavní měně EUR. Stav v bývalé hlavní měně SKK se nepřenáší. V číselníku pokladen bude měna pokladny (původně EUR) zrušena - nastavena na (není).

Modul Pokladna - Přechod na euro v Helios Orange

Povinně bude nutno provést speciální uzávěrku v pokladně – akci Počáteční uzávěrka měny euro v přehledu uzávěrek pokladny – vznikne uzávěrka k 1.1.2009 0:0:0,000 (obdoba skladových uzávěrek). Provedení této speciální uzávěrky bude podmíněno nastavením slovenské legislativy + provedením akcí Oběh zboží, Přepočet stavu skladu na euro a Změna hlavní měny na euro (pokud tyto akce již nebyly provedeny dříve) a předchozím provedením standardní uzávěrky pokladny k 31. 12. 2008 (přesně k 31.12.2008 23:59:59,997). Tuto speciální uzávěrku lze pouštět samostatně pro jednotlivé pokladny.

Upozornění Pozor – akci Počáteční uzávěrka měny EUR pro danou pokladnu lze spustit jen jednou, jedná se o NEVRATNOU akci! Akci Počáteční uzávěrka měny EUR pro danou pokladnu lze tedy spustit až po pečlivém zkontrolování pokladních dokladů a stavu pokladny v roce 2008!

Provedení těchto uzávěrek MUSÍ být provedeno PO ZADÁNÍ VŠECH POKLADNÍCH DOKLADŮ 2008 a PŘED POŘÍZENÍM PRVNÍHO POKLADNÍHO DOKLADU roku 2009. Zároveň se provede změna měn viz výše v číselnících pokladen. Po uzávěrce nebude možno do dokladů 2008 a starších zasahovat.

Výpočet stavů pokladny po 1. 1. 2009 nebude prováděno ze všech pokladních dokladů, ale z uzávěrky k 1. 1. 2009 (= počáteční stav) a dokladů roku 2009 a následujících.

Poznámky:

 • Aby bylo možné i začátkem roku 2009 (po převodu na euro ve fázi Euro=2, samozřejmě před provedením výše uvedené uzávěrky pokladny) pořizovat doklady ve staré měně SKK, nesmí být zaškrtnuto v nastavení pokladny na záložce Předvyplnění "datum případu podle data pořízení", jinak se vytvoření nového dokladu neprovede a vypíše se chybové hlášení
Varování nebo chybová hláška "Stávající hlavní měna nelze použít po přechodu na měnu EUR!"
 • Pokladny podle předchozího bodu v bývalé HM = SKK, pokud bude nenulový zůstatek, tak zůstanou až do doby, než organizace zůstatek pokladní hotovosti v SKK odvede do banky a tím se stav pokladny vynuluje. Tím tyto pokladny fyzicky přestanou existovat, ale v Helios Orange zůstanou, nebude je možno v budoucnu použít pro jiné měny.
 • Pro pokladní doklady v eurech jakožto hlavní měně nutno založit nové pokladny, pokud existovaly pokladny vedené eurech, budou pokračovat i nadále s tím rozdílem, že se stanou pokladnami v HM. Doporučujeme u těchto pokladen v kontacích nastavit příznak účtování CM na řádcích kontace na NE.
 • V přehledu STAV POKLADNY se v polích CIZÍ MĚNA zobrazují zůstatky jak u měn, které mají v nastavení zatrženo SLEDOVAT SALDO, tak u měn, které sledování salda zatržené nemají.
 • Po převodu na EURO bude jediným zdrojem informací o stavu cizí měny stav pokladny podle uzávěrky k datu 1. 1. 2009.
 • Pokud bude v pokladně jiná měna než ta, která je na pokladně nastavená, a nebude mít zatrženo sledování salda, nepřevede se.
 • V průběhu přechodu na EURO je možné využít zatržení sledování salda nejvýše u 19 cizích měn z 20 možných, jedna možnost musí být nevyužitá (bude využita na převod Slovenské koruny). Pokud nebude jedna možnost volná, pokladna nepůjde převést.


Postup přechodu na euro v modulu Pokladna

 • Provést případné exporty a importy pokladních dokladů roku 2008, pokud se takové akce u Vás provádějí.
 • Důkladně zkontrolovat a případně vyřešit všechny doklady roku 2008
 • U pokladen v CM (EUR a jiné CM) nutno vygenerovat POVINNĚ doklad pro kurzový rozdíl ke dni 31. 12. 2008 pro kurzy platné k témuž dni. Pro pokladnu v EUR musí být použit kurz stejný jako KK neboli 30,1260 SKK/EUR. Pro pokladny v jiných měnách než EUR a SKK se použijí denní kurzy NBS platné k 31. 12. 2008.
 • Nutno provést uzávěrku jednotlivých pokladen k 31. 12. 2008 běžným způsobem
 • Provést pečlivou kontrolu stavu pokladen v roce 2008! Uzávěrku podle předcházejícího bodu lze v případě potřeby zrušit, doklady opravit a provést uzávěrku znovu.
 • Provést zálohu Helios Orange, protože následující akce je akce NEVRATNÁ.
 • Provést akci místního menu „Počáteční uzávěrka měny EUR" v přehledu uzávěrek pokladny – automaticky se vygeneruje uzávěrka k 1. 1. 2009 pro danou pokladnu. Tuto akci třeba provést pro všechny pokladny. Akci je možné provést až poté, co byla spuštěna akce Změna hlavní měny na EUR.
Upozornění POZOR TATO AKCE JE NEVRATNÁ!!!
 • Zkontrolovat počáteční zůstatky všech pokladen.
 • Nastavit v Konfigurace/správa systému Pokladna tak aby vyhovovaly měně euro:
 • Maximální zaokrouhlovací rozdíl
 • Zaokrouhlovat částku k úhradě na padesátihaléře (nastavit na Ne)
 • Zaokrouhlení částky k úhradě na hlavičce dokladu
 • Nastavit v Konfigurace/správa systému DPH - Pokladna tak, aby vyhovovaly měně euro a legislativě pro DPH
  • Pozice zaokrouhlení DPH (Setiny měny)
  • Hranice zaokrouhlení DPH (Aritmetické zaokrouhlení 0,5 směrem nahoru)
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
V jiných jazycích
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export