Pokladní prodej - Změny 2021

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Verze 2.0.2021.0628 ze dne 20.08.2021

Oprava Pokud byl na řadě účtenek pokladního prodeje nastaven daňový režim pro daňové klíče a identifikátor řady obsahoval i jiné znaky než číslice, nešlo vygenerovat účtenku z došlé objednávky. Akce končila chybou:

Error converting data type nvarchar to int. OpravenoVerze 2.0.2021.0616 ze dne 22.07.2021

Oprava Položková vratka - při specifické kombinaci nastavení pokladního prodeje se od verze 0600 mohlo stát, že se k položkové vratce zaevidovala vrácená hotovost s částkou 0. OpravenoVerze 2.0.2021.0600 ze dne 23.06.2021

Novinka V konfiguraci aplikace si lze zvolit výchozí formu úhrady a to, zda má být předvyplněna na celou částku prodejky.

Při platbě pal lze tlačítky "Uhradit" v nedotykovém režimu a "Uhradit celou částku" v dotykovém přehodit platbu do zvolené úhrady. Z ostatních forem úhrady budou částky vymazány (s výjimkou voucherů).


Novinka V konfiguraci aplikace byl doplněn checkbox Při hledání dle názvu použít pro nalezení "obsahuje", který mění chování vyhledávání dle názvu. V nezaškrtnutém stavu se vyhledává zadaný text od začátku názvu a při nenalezení či při nalezení více shod se zobrazí všechny skladové karty, tak po zaškrtnutí této volby se hledá kdekoliv v textu a seznam skladových karet je zafiltrován na zadanou hodnotu pomocí typu filtru "obsahuje".


Novinka Po provedení akce na přidání slevy i po přidání nové položky na prodejku se automaticky zruší označení položek na prodejce.


Novinka Pokud byl doklad nejprve uložen bez úhrad je možné ho později (na dotaz) uložit bez jakýchkoliv položek, pokud se zákazník rozhodne si nakonec nic nekoupit.

Mezi sloupce v pokladním prodeji byl doplněn výpočtový sloupec s počtem položek. Lze si tak vyfiltrovat prodejky bez položek.Verze 2.0.2021.0409 ze dne 03.05.2021

Novinka Po provedení akce na přidání slevy i po přidání nové položky na prodejku se automaticky zruší označení položek na prodejce.Verze 2.0.2021.0400 ze dne 20.04.2021

Novinka Při ukládání účtenky tlačítkem "Uložit bez úhrad" se preventivně kontroluje, zda k dokladu nejsou nějaké úhrady přivázány. Pokud jsou, nabídne se jejich smazání. Pokud uživatel s smazáním nebude souhlasit, ukládání se přeruší a vrátí se zpět do dokladu.


Novinka Do výčetky platidel byla doplněna klávesnice pro zadávání údajů na dotykových obrazovkách.Verze 2.0.2021.0300 ze dne 19.03.2021

Novinka K účtenkám v pokladním prodeji je možné připojovat dokumenty stejně jako v jiných přehledech. Do Nastav byl přidán sloupec informující o tom, zda je k prodejce nějaký dokument připojen.


Novinka Seznam prefixů EAN, pro které se hledají a zpracovávají váhové čárové kódy, byl rozšířen o prefix 27.


Novinka Přidána nová uživatelská procedura pro dohledání měrné jednotky v pokladním prodeji ep_PoklProdej_MJ2 s parametry

@IDKmenZbozi - id kmenové karty
@IDZboSklad - id skladové karty
@IDDoklad - id hlavičky prodejky
@MJ - měrná jednotka


Oprava Opraven problém se zablokovaným tlačítkem pro uložení při duplicitních doplňkových kódech.Verze 2.0.2021.0100 ze dne 19.01.2021

Novinka V pokladním prodeji došlo k úpravě načítání daňových klíčů i pro případ, že je sazba DPH vyplněna pouze ve starém atributu TabKmenZbozi.SazbaDPHVystup.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export