Důležité:


Pokladní prodej - Změny 2018

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2018.1200 ze dne 30.12.2018

Novinka Do globálních konstant pokladního prodeje doplněn parametr Maximální počet znaků v poli "Množství", kterým lze omezit počet znaků před desetinnou čárkou v zadávaném Množství položky v editoru účtenky. Výchozí hodnota je 12. Jde mj. o prevenci před nechtěným načtením kódu EAN13 do tohoto údaje.


Oprava V účtenkách se při výběru Období stavu nefiltrovala nabízená období dle aktuálního období, nabízela se všechna vytvořená období. Opraveno.


Oprava V pokladním prodeji při použití druhu ceny JC bez daní, což není zcela běžné, a zároveň pokud je v globální konfiguraci nastaveno zaokrouhlování na celé koruny, docházelo na hlavičce účtenky k tomu, že základ DPH vycházel o nějaké haléře jinak, než původní cena bez DPH z ceníku. Položky byly i před úpravou spočteny správně. Opraveno.


Oprava Na řadě účtenek, která obsahovala v čísle řady nečíselný znak, končila akce Výčetka platidel chybou: Neplatný název sloupce. OpravenoVerze 2.0.2018.0900 ze dne 25.09.2018

Oprava Položková vratka k účtence uhrazené v CZK bez zaokrouhlení generovala úhradu v hotovosti nezaokrouhlenou. Opraveno.


Oprava V pluginu pokladního prodeje pro export/import účtenek pro přenos mezi databázemi se nepřenáší daňový režim a daňové klíče. Opraveno.


Oprava Výčetku platidel nešlo v minulé verzi zadávat v jiné měně než CZK. Opraveno.


Novinka Na některých monitorech s možností dotykového ovládání nefugovalo tlačítko 1 na dotykové numerické klávesnici v editoru pro zadání výše úhrady. Vyřešeno odstraněním klávesových zkratek (1, 2, ...) pro volbu způsobu úhrady.Verze 2.0.2018.0500 ze dne 22.05.2018

Novinka Od verze 2.0.2018.0400 pokud byla přednastavena Cenová úroveň v globálních konstantách Pokladního prodeje, použila se, i když byla jiná cenová úroveň

nastavena na řadě účtenky. Vráceno původní chování, tj. je-li cenová úroveň na řadě účtenek, striktně se hledá cena pouze v této cenové úrovni a nastavení v globálních konstantách se ignoruje i v případě, že není cena v cenové úrovni nastavené na řadě k dispozici.Verze 2.0.2018.0413 ze dne 10.05.2018

Oprava Od verze 2.0.2018.0400 otevření dokladu uhrazené účtenky v dotykovém režimu vedlo v případě, že mezitím došlo ke změně slevotvorby nebo byly slevy na doklad zadány ručně, k aktualizaci slev položky/položek na dokladu dle aktuálně platné slevotvorby. Částka na dokladu pak neodpovídala úhradám a evidovaným tržbám EET. Opraveno.

Pokud máte podezření, že některé účtenky mohly být takto chybně zaktualizovány, kontaktujte prosím hotline HELIOS Orange.Verze 2.0.2018.0411 ze dne 25.04.2018

Oprava Při generování účtenky profilem z došlých objednávek se k položkám účtenky nedotahovaly daňové klíče. Opraveno.Verze 2.0.2018.0400 ze dne 09.04.2018

Novinka Pro dotykové ovládání byl přidán horizontální a vertikální splitter, aby bylo možné posouvat pravolevý/vrchní a spodní poměr stran dotykového editoru.

V dotykovém ovládání při výběru položek ze stavu skladu byl na výšku rozšířen řádek přehledu, aby bylo možné položku snadněji vybrat dotykem. V přehledu položek účtenky je také možné toto rozšíření na výšku nově zapnout a to vpravo mezi tlačítky pro posun kurzoru.


Oprava Nejednoznačná definice počítaného sloupce Množství druhové na položce účtenky vedla při použití se sloupcem Množství skladem k chybě:
  • Ambiguous column name 'Mnozstvi'.

Opraveno.


Oprava Byla provedena oprava účtování pro případ, že na položkách není zadaný daňový klíč (DK).

Příklad:
Účtenka má 1 položku, sazba DPH = (není), bez daňového klíče.
Účtuje se kontací, která obsahuje řádek Základ DPH (vč. DK), řádek Částka DPH (vč. DK), řádek Ostatní částky a Částka celkem (hlavička).
Původně se při účtování zobrazila chybně hláška: Nenalezen účet DPH pro řádek (1) Základ DPH!


Oprava V účtence docházelo k uplatnění režimu PDP i bez zadaného DIČ DPH - opraveno.


Oprava V dotykovém režimu "rychlé zadání množství" do pole pro identifikaci zboží (*číslo<Enter>,+číslo<Enter>,-číslo<Enter>) nefungovalo zcela správně. Nedocházelo např. k uplatnění množstevní slevy. Opraveno.Verze 2.0.2018.0006 ze dne 28.02.2018

Oprava V pokladním prodeji byla u CZ legislativy chybně aktivována funkcionalita PDP. Opraveno.Verze 2.0.2018.0004 ze dne 06.02.2018

Novinka Pokladní prodej - standardní (nedotykový) režim

Při aktualizaci množství na položkách účtenky zadáním hodnoty s *+- na začátku do pole Registrační číslo na záložce 1 - Prodej se od verze 2017.2.1000 začala po potvrzení klávesou Enter měnit pozice kurzoru v seznamu položek, kurzor se vracel na první položku. Opraveno - kurzor zůstává na aktuální položce.


Novinka V dotykovém režimu editoru umožněno zadávat množství na 4 desetinná místa (dosud to šlo pouze na 2 a 4 desetinná místa šla zadat až v editoru položky).


Oprava Od verze 2017.2.1000 nebylo možno provést akci "Aktualizace stavu" nad řadou účtenek bez zadání data uzávěrky. Opraveno.Verze 2.0.2018.0001 ze dne 17.01.2018

Oprava Od verze 2.0.2017.1200 přestala fungovat akce Dotace nad účtenkami v případě, že stav pokladny byl 0. Opraveno.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export