Důležité:


Pokladní prodej - Změny 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2017.1300 ze dne 28.12.2017

Oprava Účtování účtenek, na řadě účtenek bylo nastaveno účtování: "seskupeně, pokud není zadaná organizace" a nevyplnilo se datum účtování - program neseskupil účtenky jednoho dne dohromady.

Opraveno, Datum případu, zapisované do deníkových dokladů, je ořezáno o čas a účtenky se účtují seskupeně za celý den podle data případu na účtence.Verze 2.0.2017.1200 ze dne 17.12.2017

Oprava Verze 2.0.2017.0300 ze dne 31.03.2017 zavedla nový režim zaokrouhlování pro pokladní prodej:
  • Zaokrouhlovat automaticky dle způsobu úhrady

V distribuční verzi ale nebyl v editoru způsobu úhrady v pokladním prodeji zobrazen příznak Nezaokrouhlit, který identifikuje ty úhrady, u nichž se nezaokrouhluje a automaticky se nabízí zbývající částka u přednastavených způsobu úhrady. Opraveno.Verze 2.0.2017.1015 ze dne 23.11.2017

Oprava V pokladním prodeji se v kombinaci s licencí daňových klíčů objevila chyba access violation a to prakticky při každém kroku nový nebo oprava. Opraveno.


Oprava Od verze 1000 v účtenkách na záložce 3 nefungovalo přednastavení kontace na řadě (nezobrazila se v editoru, ač na řadě nastavená je) a zároveň zde chybělo tlačítko přenos, takže nebylo možné žádnou kontaci vybrat. Ač kontace nebyla v dokladu vyplněna, účtovalo se kontací přednastavenou na řadě.

Opraveno.Verze 2.0.2017.1007 ze dne 25.10.2017

Oprava U verze 1000 a 1002 je v pokladním prodeji při položkové vratce chyba Access violation. Chyba se objevila v okamžiku, kdy se v následujícím okně rozkliklo pole s číslem účtenky. Opraveno.


Oprava Od verze 2.0.2017.1000 nefungovala správně kopie účtenky. Na vytvořenou kopii nebyly přeneseny položky. Opraveno.Verze 2.0.2017.0500 ze dne 05.06.2017

Novinka Akce Založit tržbu EET - upraveno chybové hlášení při pokusu a generování tržby pro účtenku bez úhrady.


Oprava Při potvrzení úhrady účtenky z klávesnice v případě, že obsluha omylem stiskla prakticky současně s klávesou Enter i další klávesu (0, 3, ...), mohlo dojít k uložení úhrady s chybnou částkou (0, 3, případně o řád, či dva řády nižší). Opraveno.


Oprava Při vícenásobném kliku myší na tlačítko OK (Def. OK) v úhradě účtenky se nevygenerovala tržba EET. Opraveno.Verze 2.0.2017.0300 ze dne 31.03.2017

Novinka Nový režim zaokrouhlování

V Globálních konstantách pro Pokladní prodej lze zvolit novou hodnotu parametru Způsob zaokrouhlení (prodej v HM):

  • Zaokrouhlovat automaticky dle způsobu úhrady

Při tomto nastavení program primárně zaokrouhluje na celé Kč, ale současně bere v potaz nový příznak

  • Nezaokrouhlovat (výchozí nastavení je 0 - úhrada se zaokrouhluje)

ve Způsoby úhrady a rozhoduje sám o tom, zda bude nakonec účtenka zaokrouhlena na celé koruny nebo nebude.

V přednastavených úhradách s příznakem Nezaokrouhlovat = 1 se v editoru při vstupu do příslušného pole automaticky nabídne zbývající částka včetně haléřů a pod hodnotou Částka celkem k úhradě se objeví červený nápis Zrušeno zaokrouhlování. Pokud uživatel zadá jinou částku bez haléřů, nápis se zruší.

U úhrad s příznakem Nezaokrouhlovat = 0 je třeba částku zadat, ale nelze do ní vkládat haléře.

Úhrady doplňované přes volbu Další úhrady se chovají analogicky. Pouze nedochází k nabízení zbývajících částek u úhrad s příznakem Nezakrouhlovat = 1.


Novinka Účtenku pokladního prodeje bylo možno v případě, že došlo k numerickému přetečení vkládaných množstevních a cenových údajů, uložit s nesprávnými hodnotami. Opraveno - při zadávání dokladu se testuje rozmezí přípustných hodnot, a dojde-li k překročení rozsahu, není možné doklad uložit..


Novinka Byla zvětšena numerická klávesnice v části editoru určené pro dotykový režim.


Oprava Přidána kontrola na nastavení délky pořadového čísla dokladu v pokladním prodeji.

Společné nastavení pořadového čísla pro prodej a vratku se nechovalo ve všech případech korektně. Někdy docházelo k tomu, že se změnila pouze jedna hodnota - opraveno.Verze 2.0.2017.0204 ze dne 01.03.2017

Oprava U verze 2.0.2017.0203 mohlo docházet v pokladním prodeji k výraznému zpomalení při vyvolání okna úhrad. Opraveno.


Oprava Storno dokladu a vratka nerespektovaly nastavení údajů EET na hlavičce i položkách původního dokladu. Opraveno.

Kopie respektovala správně Nastavení EET na řadě účtenek, ale údaje EET na položkách přebírala i při rozdílném Nastavení EET na původním dokladu z položek tohoto dokladu. Upraveno tak, aby se při rozdílném Nastavení EET v nové dokladu údaje EET na položkách nastavily na výchozí hodnoty.


Oprava Přestalo fungovat uhrazení účtenky s nulovou částkou. Dříve funkční. Opraveno.Verze 2.0.2017.0202 ze dne 22.02.2017

Oprava Když se ve verzi 2.0.2017.0201 spustil v účtenkách Test nastavení EET, objevila se chyba:

Položka "Datum a čas přijetí tržby" musí být zadána!

Opraveno.


Oprava V pokladním prodeji nefungovala akce typu prodejka a 2+dárek.

Pokud v pokladním prodeji byla zadána položka, která má jednu z těchto dvou akcí, tak to při úhradě, při které má dojít k aktivaci akce, vyvolalo chybu Acces violation a následný editor úhrady nebyl zobrazen korektně.
U prodejky se dělo jen v případě, že byl zadán dárek.

Opraveno.


Oprava V pokladním prodeji v případě použití balíčku byla částka pro EET dvojnásobná. Počítalo se jak s částkou za položku balíček, tak se součtem položek balíčku. Balíček být započten nemá. Mají být započteny pouze položky balíčku. Opraveno.Verze 2.0.2017.0201 ze dne 11.02.2017

Novinka Zařazení počítaného sloupce EET-O.K. do sestavy zpomalilo načítání přehledů
  • Účtenky
  • Pokladní doklady

Urychleno indexy.


Novinka V editoru úhrady účtenky je opět možno pracovat se Způsobem úhrady přednastaveným v globální konfiguraci Pokladního prodeje, který má zatržen příznak Následně čerpaná nebo zúčtovaná částka. Dočasně bylo nutné jej zadávat přes Další úhrady.


Oprava Práva na řadě účtenek pokladního prodeje nefungovala vždy korektně při přepínání skladu na spodní liště. Opraveno.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export