Důležité:


Pokladní prodej - Změny 2016

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2016.1200 ze dne 15.12.2016

Novinka EET - nová akce Založit tržbu EET nad přehledem Účtenky umožňuje k účtence, k níž v rámci její úhrady nedošlo k vygenerování tržby podléhající EET, tržbu vygenerovat dodatečně a zaregistrovat. Akci lze provádět nad více označenými záznamy.Verze 2.0.2016.1001 ze dne 04.11.2016

Oprava Při účtování účtenek hromadně se mohla objevit hláška
Varování nebo chybová hláška Datum musí být zadáno.

Opraveno.Verze 2.0.2016.1000 ze dne 01.11.2016

Tip Elektronická evidence tržeb podle zákona 112/2016 Sb. o evidenci tržeb.

Jedná se o on-line vykazování tržeb placených hotově, kartou, apod. Evidenci tržeb bude možné zapnout v modulech Pokladní prodej, Pokladna a Fakturace. Bude probíhat formou přenášení souboru (XML) s elektronickým podpisem prostřednictvím internetu. Bude vrácen kód (FIK), který se musí vytisknout na doklad.

Podrobnosti viz Poradna (CZ), https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/EET_-_Poradna_(CZ)Verze 2.0.2016.0404 ze dne 29.04.2016

Novinka SK legislativní požadavek - sledování recyklačních poplatků.

Dodělání sloupců pro RP do pokladního prodeje. Také do pluginu Exportu a Importu.


Oprava Pokud je přes Akce definována Akce Pokladní prodej + dárek, došlo k chybě v případě, že je definováno více dárků a je jiný poměr zboží a dárku než 1:1.

Opraveno.Verze 2.0.2016.0301 ze dne 22.03.2016

Novinka Do účtování účtenek pokladního prodeje seskupeně je doplněna varianta, kdy se nebude přenášet Ev.číslo daň.dokladu do účetního deníku, i když je na účtence zadána organizace nebo kontaktní osoba. Platí jen pokud je na účtence nastaveno Do limitu.

Konstanta Hromadné účtování – v editoru řady účtenek rozšířena:

  • Účtování po dokladech
  • Seskupeně, pokud není zadaná organizace
  • Seskupeně

Účtování:

  • při nastavení prvních 2 variant probíhá účtování standardně (jako dříve)
  • při nastavení Seskupeně – nedojde k přenosu Ev.čísla daň.dokladu ikdyž je zadána organizace nebo kontaktní osoba (dojde tedy k seskupení řádků pouze za organizaci nebo kontaktní osobu i za Ev.číslo daň.dokladu, které je prázdné).


Oprava Opravena chyba v editaci uzavřené účtenky, kter8 se mohla objevit při nestandardně nastavených právech.Verze 2.0.2016.0100 ze dne 29.01.2016

Oprava Opraveno chování účtenky po nestandardním použití práv, kdybylo možno změnit organizaci.Verze 2.0.2016.0001 ze dne 08.01.2016

Novinka Při generování skladových dokladů z účtenek se přebírá položka Pořadí.


Novinka Pokladní prodej - balíčky. Při změně množství balíčku se změní množství všech položek balíčku.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export