Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Pokladní prodej - Změny 2013

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2013.1102 ze dne 03.12.2013

Novinka Pokladní prodej:

Při výběru řady účtenek dojde automaticky k vybrání skladu, který se k této řadě váže.
Při výběru skladu se Helios pokusí doplnit řadu účtenek dle následujících pravidel:

  • pokud pro daný sklad neexistuje žádná nastavená řada účtenek, řada zůstane beze změny
  • pokud existuje právě jedna nastavená řada pro daný sklad, vybere se tato
  • pokud existuje více nastavených řad pro vybraný sklad, zobrazí se přehled řad k výběru.


Novinka Do globální konfigurace na záložku "Pokladní prodej" přidána volba "Nulový výdej - Ano/Ne". Pokud je nulový výdej nastaven na Ne, tak pro účtenku/vratku, která bude mít alespoň jednu položku s nulovým množstvím, nepovolí uložení dokladu.


Novinka Pokladní prodej:

V editoru řádku účtenky byla ošetřena klávesová zkratka CTRL+Enter, aby nedošlo k zablokování editoru. Po stisku CTRL+Enter je vyvolána událost, jako by uživatel stisknul OK.
V editoru hlavičky účtenky bylo ošetřeno, že pokud neexistují žádné řádky účtenky, a uživatel stiskne Storno, doklad se zruší bez dotazu "Uložit změny?".Verze 2.0.2013.1100 ze dne 27.11.2013

Novinka V editoru řádku účtenky byla ošetřena klávesová zkratka CTRL+Enter, aby nedošlo k zablokování editoru. Po stisku CTRL+Enter je vyvolána událost, jako by uživatel stisknul OK.

V editoru hlavičky účtenky bylo ošetřeno, že pokud neexistují žádné řádky účtenky, a uživatel stiskne Storno, doklad se zruší bez dotazu "Uložit změny?".


Oprava Opraven chybný nápočet "CC evid. požad" při tvorbě storna výdeje generovaného z vratky v pokladním prodeji. Chyba nastávala v případě změny množství u položek vratky, které byly zadány v jiné měrné jednotce než je MJ evidenční.Verze 2.0.2013.0901 ze dne 04.10.2013

Novinka Účtenky - nová akce "Kopie".

Provede kopii označené účtenky a otevře ji k editaci. U cizoměnové účtenky dosadí aktuální kurz.Verze 2.0.2013.0300 ze dne 27.03.2013

Novinka V pokladním prodeji v editoru účtenky v dotykovém režimu bylo zrušeno zneviditelnění nástrojových lišt.


Novinka Doplněna vazba mezi účtenkami a pokladníkem.


Novinka Do F4 - Nastav pro položky účtenky byla doplněna vazba na Sortiment.


Novinka V Nastav doplněna vazba mezi účtenkou a obdobím stavu.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export