Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Pokladní prodej - Změny 2012

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2012.1001 ze dne 24.10.2012

Oprava Opravena chyba, kdy pokud je nastavena na kmenové kartě v poli Kontrola v.č. hodnota na "Ano s hlídáním" a v globální konfiguraci Pokladního prodeje Kontrolovat výrobní čísla, tak se pokladní prodej u zadání položky nedotáže na výrobní číslo.Verze 2.0.2012.0505 ze dne 21.05.2012

Novinka Do rychlého pole pro zadání zboží v editoru účtenky byla doplněna možnost hledání podle SKP.Verze 2.0.2012.0402 ze dne 03.04.2012

Novinka Na položkách účtenek byl doplněn sloupec "Množství druhové".


Oprava Účtenky v pokladním prodeji vystavené v hlavní měně nerespektují zaokrouhlení pro pokladní prodej nastavený v číselníku měn.

Opraveno.Verze 2.0.2012.0312 ze dne 22.03.2012

Novinka V globální konfiguraci je ve skupině Pokladní prodej nová konstanta pro přednastavení způsobu výpočtu částky v hlavní měně po zaokrouhlení. Možnosti jsou dvě:
  • Ze sumy položek v hlavní měně
  • Kurzem z Valuty celkem po zaokrouhlení (implicitní hodnota).

Hodnota zde nastavená se dotahuje na nově vytvářené prodejky.Verze 2.0.2012.0212 ze dne 17.02.2012

Novinka Do dokladů pokladního prodeje byl doplněn nový sloupec "Částka zaokrouhlení valuty přepočtená do Kč". Pro existující doklady je tento sloupec prázdný (hodnota NULL, nikoliv 0), pro nově vytvářené doklady (kromě Odvodů a Dotací) je vypočten následujícím postupem: Vezme se hodnota sloupce "Valuty celkem po zaokrouhlení", přepočte se kurzem do hlavní měny a zaokrouhlí se na 2 desetinná místa, od získané hodnoty se odečte hodnota sloupce "Kč celkem" a výsledek se zapíše do nového sloupce.

Jestliže má nový sloupec existující hodnotu (myšleno není NULL), pak platí následující: "Kč celkem po zaokrouhlení" = "Kč celkem" + "Částka zaokrouhlení valuty přepočtená do Kč"
"Částka zaokrouhlení Kč" = "Částka zaokrouhlení valuty přepočtená do Kč" Pro účtování je nová hodnota zahrnuta v kontacích pod druh řádku "Zaokrouhlení zisk (hlavička)" a "Zaokrouhlení ztráta (hlavička)".Verze 2.0.2012.0121 ze dne 01.02.2012

Oprava V Pokladním prodeji byla odstraněna chyba "Access Violation Error" při otevírání dokladů typu Finanční vratka, Dotace a Odvod.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export