Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Pokladní prodej - Změny 2010

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2010.1025 ze dne 09.12.2010

Oprava Byla opravena chyba výpočtu korekce DPH pro případ, kdy druh vstupní ceny je cena bez DPH a zaokrouhlení DPH na hlavičce je na méně desetinných míst než na položce.Verze 2.0.2010.1016 ze dne 01.11.2010

Novinka Na dokladech modulu Pokladní prodej je nově možné zadávat položky s libovolným počtem sazeb DPH. Dříve byl počet sazeb DPH na jednom dokladu omezen na 3.


Novinka V Pokladním prodeji byla upravena definice harwarového profilu. V případě, že je Helios spuštěn přes terminálové (vzdálené) připojení, zobrazí se při editaci profilu jak název terminálového serveru, tak i název lokální stanice. Je pak možno udělat profil buď pro server nebo pro stanici.

V souvislosti s výše uvedenou úpravou bylo pozměněno dohledávání profilu pro danou stanici. Pokud je stanice provozována v terminálovém provozu, hledá se nejprve hardwarový profil se jménem počítače rovným stanici. Pokud není nalezen, hledá se profil určený pro server. Při jeho nedohledání se hledá profil bez zadaného jména počitače.Verze 2.0.2010.0511 ze dne 24.06.2010

Novinka Do konfigurace Pokladního prodeje byla přidána konstanta 'Vždy zobrazit okno s částkou ke vrácení'. Pokud je zaškrtnuto, zobrazuje okno s částkou ke vrácení vždy, i když je částka nulová.

Zároveň bylo do okna se zobrazením částky ke vrácení doplněno zobrazení částky celkem k úhradě.


Novinka V definici účetní kontace pro Pokladní prodej je nyní možno zadat řadu účtenek a použít zaškrtávátko 'Zakázat automatické dotažení účtů'.


Novinka Do skupiny kontací lze zařadit i kontaci pro pokladní prodej (Účetní kódy, kontace - Skupiny účetníchkódů). Skupinu kontací pak lze přiřadit skupině zboží.


Oprava Pokud se na účtenku zadala organizace s DIČ před vytvářením vlastní účtenky a následně se na účtence organizace měnila na jinou, objevila se chyba 'Na záznam chcete navázat neexistující údaje - nelze opravit !'.

Opraveno.Verze 2.0.2010.0405 ze dne 21.04.2010

Novinka Upraveno dotažení DIČ na účtenku pro předvyplněnou, případně předem zadanou organizaci.


Novinka Doplněna možnost tisku formulářem v přehledu 'Prodejní kurzy' (BID: 763).


Novinka Bylo povoleno zobrazení částky v druhé měně pomocí Shift+Ctrl+M také pro vratky a finanční vratky.


Novinka Doplněno BlokovaniEditoru do tabulky položek finanční vratky pro možnost zadání externích informací při vytváření nových položek.Verze 2.0.2010.0315 ze dne 16.03.2010

Novinka Na položky pokladního prodeje je nyní možno zadat umístění. Princip je stejný jako u zadání výrobních čísel.

Umístění lze zadat přímo v editoru položky, popř. pomocí klávesové zkratky Ctrl+U v přehledu položek, popř. z editačního políčka pro zadání čísla zboží. Při ukládání změny se kontroluje nastavení pro zadávání umístění (bez kontroly, povinné, zakázané, upozornění) a uživatel je upozorněn na nesoulad. Kontrola je ale měkká, jedná se pouze o upozornění. Stejná kontrola je také spuštěna při ukládání prodejky nad všemi položkami.

V případě, že uživatel používá plugin pro export/import účtenek (PluginLCSEIUctenek), je nutné pro přenos umístění nainstalovat novou verzi pluginu (minimálně 2.0.2010.0222).


Novinka Upraven způsob dotažení příznaku "Uplatnit slevu". Uplatnil se pouze v případě, že byla dotažena z nalezené ceníkové akce nová cena odpovídající výchozímu množství daného zboží. Pokud bylo výchozí množství daného zboží menší než nejnižší množství v nalezené ceníkové akci, příznak se neuplatnil.Verze 2.0.2010.0117 ze dne 21.01.2010

Novinka Upravena kontrola množství při přechodu z účtenky na úhradový formulář v pokladním prodeji. Mechanismus zahrnoval pouze účtenky, které měly nevygenerovanou výdejku. Nyní se bere v úvahu množství na účtenkách, které nemají vygenerovanou výdejku nebo mají vygenerovanou nerealizovanou výdejku.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export