Důležité:


Pokladní prodej - Změny 2008

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

verze 1.0.2008.1236 ze dne 16.12.2008

Novinka Vývoj zůstatků v čase:

V přehledu Řady účtenek - akce Celkový přehled stavu..., popř.
přehled Účtenek - pravá myš - Stav účtenek - Celkový přehled...
Zobrazí celkový přehled stavu. Zde jsou po dnech uvedeny tržby a zůstatky.

Nová akce v přehledu zboží a skladových karet - Účtenky.... Zobrazí přehled všech položek všech účtenek, na kterých je dané zboží zařazeno.


Novinka Věrnostní program

V globální konfiguraci Pokladního prodeje je na záložce Bodové konto nové pole "Kurz pro přepočet částky celkem po zaokrouhlení v HM na body". Zde se zadá kurz, jakým se přepočítá cena celkem po zaokrouhlení v hlavní měně. Získaná hodnota se aritmeticky zaokrouhlí a připíše do bodového konta organizace na účtence (musí být zařazena ve věrnostním programu).


Oprava Ve verzi 1.0.2008.1206 při nastavení zadávání čárovými kódy se na CTRL+Enter otevřel číselník čárových kódů, po přenosu se číslo zapsalo do políčka, ale nepřeneslo se do účtenky a zobrazil se znovu číselník čárových kódů.

Dále při zadání PLU kódu se objevila chyba "Na záznam chcete navázat neexistující údaje"
Opraveno.


Oprava Uživatel vybíral položku účtenky, v konfiguraci nastaven způsob zadání přes čárový kód. Pokud čárový kód začíná nulou(ami), objevila se hláška

"The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK__TabUctenkaR__BarCode".
Opraveno.


verze 1.0.2008.1205 ze dne 17.11.2008

Novinka V editoru účtenky lze operativně měnit nastavení políčka hledání - byly přidány tyto klávesové zkratky:

Způsob hledání
Shift+Ctrl+1 - Registrační číslo
Shift+Ctrl+2 - Číslo zboží
Shift+Ctrl+3 - Název 1
Shift+Ctrl+4 - Čárový kód
Shift+Ctrl+5 - Doplňkový kód
Shift+Ctrl+7 - Výrobní číslo

Dále byla přidána možnost přímého otevření dalších přehledů:
Ctrl+3 - Čárové kódy zboží...
Ctrl+4 - Čárové kódy balíčků zboží...
Ctrl+7 - Výrobní čísla...

verze 1.0.2008.1010 ze dne 10.10.2008

Novinka Na účtenky byla doplněna nová pole Nákladové středisko, Zakázka, Nákladový okruh, Vozidlo a Zaměstnanec.

Stejnojmenná pole jsou i na řadě účtenek, kde slouží k předvyplnění v případě nové účtenky. Pole jsou pouze na hlavičce, na položky doplněny nebudou. S tím souvisí následující funkcionalita: - při generování výdejky se hodnoty nových polí přetahují vždy (i když nejsou zadány) a přepisují tak případné hodnoty, které jsou pro předvyplnění na řadě výdejek (původně se na výdejku přetahovaly hodnoty z řady výdejek) - je rozšířena možnost nastavení párovacího znaku při účtování (v definici kontace) - pokud je u řádku kontace nastaveno Sklad na Automat, pak se nyní přednostně bere Nákladové středisko a až pokud není vyplněno, tak se bere sklad položky


Novinka Na hlavičce účtenky doplněny sloupce:

Sleva celkem - druhová
Sleva celkem valuty - druhová

Na položkách účtenky doplněny sloupce:
Sleva položky Kč - druhová
Sleva položky valuta - druhová

verze 1.0.2008.0712 ze dne 2.7.2008

Novinka V srpnu 2008 v ČR končí platnost padesátihaléřů.

Pokladní prodej, Oběh zboží, Došlé objednávky

  • příznak zaokrouhlení na 0.50 změněn z BIT na SMALLINT
  • rozšířena možnost nastavení: Bez zaokrouhlení, Zaokrouhlilt na 0.50 a Zaokrouhlit na 1.00 (stále se jedná o daňové zaokrouhlení, ne finanční jako u Pokladny)
  • v Pokladním prodeji jsou na úhradovém formuláři místo jednoho tlačítka pro zaokrouhlení na 0.50 tlačítka dvě - pro obě možnosti zaokrouhlení (pokud jsou tlačítka vidět, pak F9 = zaokrouhlení na 0.50, F10 = zaokrouhlení na 1.00)


verze 1.0.2008.0606 ze dne 6.6.2008

Novinka Na Způsobu úhrady doplněno zaškrtávací pole "Použít pro odvod".


Novinka Po spuštění akce Aktualizace stavu nad řadou účtenek je uživatel vyzván k zadání data uzávěrky, od které se provede nápočet. Vezmou se údaje z uzávěrky a k nim se připočtou zbylé doklady. Pokud není datum zadáno nebo neexistuje odpovídající aktivní uzávěrka, dojde k nápočtu přes všechny doklady.


Oprava V případě cizoměnových účtenek docházelo k chybnému nápočtu sumace dokladů při uzávěrce. Místo cizoměnových částek se nasčítaly částky v hlavní měně.

Opraveno.


verze 1.0.2008.0305 ze dne 10.3.2008

Novinka Do uzávěrky účtenek bylo přidáno zaškrtávátko Upozorňovat na nevydané množství. Implicitně je zaškrtnuto. Při testu množství se vezme datum první nejbližší aktivní (!) uzávěrky, která nemá toto zaškrtávátko zaškrtnuto (má tedy vypnuté upozorňování na nevydané množství). Od tohoto data do minulosti je pak nevydané množství ignorováno.


Novinka Do tabulky položek účtenek doplněny sloupce:
  • CC bez daní Kč - druhová
  • CC s DPH Kč - druhová
  • CC bez daní valuty - druhová
  • CC s DPH valuty - druhová


Novinka Do konfigurace Pokladního prodeje doplněna konstanta Přednabízet při uzávěrce aktuální čas (jinak bude 23:59:59). Implicitně není zaškrtnuto - nabízí se tedy čas 23:59:59.


verze 1.0.2008.0114 ze dne 7.2.2008

Novinka V globální konfiguraci Pokladního prodeje je nová konstanta:

Kontrola zadání v.č., pokud je na zboží zapnuta kontrola v.č. při realizaci

Implicitně je kontrola zapnuta. Pokud se vypne, není obsluha upozorňována na nezadání výrobního čísla. Možnost ručního zadání výrobního čísla a kontrola neexistujícího výrobního čísla je zachována.


verze 1.0.2008.0105 ze dne 7.1.2008

Novinka Dotažení ceny z nabídkové sestavy, popř. z ceníkové akce bylo upraveno. Nyní se respektuje i měrná jednotka.
  1. Pokud není MJ zadána, hledá se pouze podle množství (což je současný stav)
  2. Pokud je MJ zadaná, hledá se podle zadané MJ a množství. Jestliže není daná MJ nalezena, vezme se z nabídkové sestavy/akčního ceníku pro dané zboží první MJ, která tam je, hledané množství se přepočte na onu ceníkovou MJ a poté se hledá podle přepočteného množství. V případě, že je nalezena odpovídající cena, je opět přepočtena podle použitých měrných jednotek.
  3. Jestliže v ceníku není u zboží žádná MJ, hledá stejně jako v bodu 1 pouze podle množství.


Novinka Ve stromu návazných dokladů se objevují i pokladní doklady.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export