Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Úvod - Pokladní prodej

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Součástí systému Helios Orange je modul Pokladní prodej. Tento modul umožňuje práci s pokladnou, vytváří doklady pro modul Účetnictví a pro modul Oběh zboží.

Modul Pokladní prodej umožňuje:

 • Vytváření jednotlivých účtenek.
 • Zaúčtování pořízených dokladů do modulu účetnictví.
 • Tisk účtenek.
 • Vytvoření vlastních řad účtenek (řady účtenek).
 • Definici různých prodejních akcí, dárků a balíčků zboží.
 • Generování výdejových dokladů do modulu Oběh zboží.
 • Jednoduchý přenos údajů do MS Excelu a MS Wordu.
 • Vlastní nastavení přehledů (funkce Nastav, zobrazení a tisk sloupců pomocí filtru).

Konstanty modulu Pokladní prodej se nastavují volbou Možnosti - Konfigurace/správa systému - Pokladní prodej (popis viz zde) a Možnosti - Uživatelské konstanty lokální - Pokladní prodej.

Modul Pokladní prodej využívá následující společné číselníky a konstanty:

 • Organizace
 • Oběh zboží, Zboží a služby - seznam prodávaných položek
 • Nabídkové ceny - prodejní ceny položek
 • Oběh zboží, Zboží a služby, Akce - prodejní akce
 • Účetní kódy - Kontace - kódy pro zaúčtování dokladů do modulu Účetnictví
 • konstanty modulu Oběh zboží

Dále je zde možné využívat standardních možností společných pro celý systém Helios Orange. Jedná se především o standardní volby místní nabídky, které se zobrazí po stisknutí pravého tlačítka myši v přehledu. Jejich popis naleznete v obecné části příručky, viz zde.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export