Důležité:


Pokladní doklady - Pokladna

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Stav pokladny je tvořen příjmovými a výdajovými doklady. Jejich pořizování uskutečníte ve stromové struktuře přehledů – volba Pokladna, Pokladní doklady. Klepnutím na tuto nabídku se buď otevře přehled pokladních dokladů pokladny, která je vybrána jako přednastavená (viz kapitola Číselník pokladen) nebo se zobrazí přehled všech pokladen, ze kterého vyberete tu, do níž chcete doklady pořizovat.

Upozornění I v případě, že nemáte vybranou žádnou pokladnu jako přednastavenou, nebude se přehled pokladen zobrazovat k výběru vždy při vstupu do Pokladních dokladů, ale pouze poprvé po každém spuštění programu Helios Orange. Poté, co je pokladna vybrána, systém ji automaticky nabízí k pořizování nových dokladů. Případnou změnu – vstup do jiné pokladny - lze provést volbou místní nabídky Změna pokladny nebo dvojklikem na číslo pokladny dole na stavovém řádku.


V nabídce vyberete pokladnu pomocí tlačítka Výběr čísla pokladny. Po výběru, případně zadání druhu pokladny volíte v následující obrazovce období, do kterého pořizujete doklady. Požadované období zvolíte tlačítkem Výběr období.

Pokud je otvíraná pokladna nová, je přehled prázdný, pokud obsahuje doklady, otevře se přehled dokladů zadaných do zvolené pokladny. Vzhled přehledu upravujete pomocí volby Nastav, která je součástí místní nabídky. Kliknutím pravého tlačítka myši se otevře místní nabídka, jejíž základní funkce jsou podrobně popsány v samostatné kapitole Volby místní nabídky.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export