Důležité:


Pojistné události - Doprava

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Po zvolení této nabídky se otevře přehled všech pojistných událostí, které jste v systému zaevidovali.

V přehledu máte možnost využít všech standardních nástrojů pro práci s přehledy v systému Helios Orange, tzn. třídit, filtrovat, volit zobrazené sloupce, tisknout atd.

Vyvoláním místní nabídky v přehledu se otevřou možnosti pro práci s pojistnými událostmi.

Nová pojistná událost (PU)

Možnost evidence nové PU získáte volbou z místní nabídky v přehledu, stisknutím <F2> nebo stisknutím správného tlačítka v panelu nástrojů. Otevře se vstupní formulář pro evidenci nové PU.

'Interní číslo' PU

15-ti místné číselné pole pro zadání interního evidenčního čísla PU - nekontroluje se duplicita čísel, což znamená, že lze evidovat více záznamů pod jedním interním číslem (plnění prostřednictvím více pojišťoven apod.)

Datum PU

Datum kdy došlo k PU

Ev.č.vozidla/SPZ

Vozidlo, kterého se daná PU týká (vazba na číselník vlastních vozidel)

Hradí

Odkaz na organizaci, která provede finanční plnění dané PU.

Číslo hlášenky/Číslo PU

Evidenční čísla, pod kterými daná PU figuruje u organizace, která provede finanční plnění dané PU.

Viník

Libovolný popis viníka PU

Poškozený

Libovolný popis poškozeného.

Popis

Specifikace dané PU - rozsah škod apod.

Datum předání/Poznámka

Pokud danou PU postupujete jiné organizaci, lze zadat datum a slovní popis komu.

Datum úhrady/Poznámka

Datum úhrady dané PU + poznámka.

Výška plnění/Měna

Částka a měna plnění PU.

Kopie

Systém provede kopii označeného záznamu (nezmění číslo PU, ale vymaže pole Hradí).

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export