Důležité:


Pohyby - Majetek

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Daňové pohyby majetku

Potvrzením nabídky Majetek – Daňové pohyby majetku ve stromové struktuře přehledů otevřete přehled všech daňových pohybů všech karet majetku.

Tento přehled slouží především k prohlížení jednotlivých záznamů a tisku nejrůznějších sestav. V tomto přehledu není možné záznamy opravovat, ani rušit. V přehledu můžete používat funkce, které najdete v místní nabídce. Největší význam pro práci s tímto přehledem mají funkce Nastav a funkce Povolit seskupování. Pomocí nich můžete z přehledu vyfiltrovat ty záznamy, které vás zajímají a můžete vytvářet různé skupiny záznamů.

Tento přehled má stejné vlastnosti jako přehled Daňové pohyby majetku v přehledu Karty majetku, proto jeho popis naleznete v kapitole Daňové pohyby majetku.

Účetní pohyby majetku

Tato nabídka obsahuje přehled účetních pohybů všech karet majetku. Přehled má stejné vlastnosti jako přehled Účetní 'pohyby majetku' v přehledu Karty majetku, proto jeho popis naleznete v kapitole Účetní pohyby majetku.


3. pohyby majetku

Přehled zobrazuje všechny existující 3. pohyby všech karet majetku. Přehled má stejné vlastnosti jako přehled 3. pohyby v přehledu Karty majetku, proto jeho popis naleznete v kapitole 3. pohyby majetku.


Pohyby umístění majetku

Tato nabídka obsahuje přehled pohybů umístění všech karet majetku. Tento přehled má stejné vlastnosti jako přehled Umístění majetku v přehledu Karty majetku, proto jeho popis naleznete v kapitole Umístění majetku.

Daňové odpočty majetku

Tento přehled má stejné vlastnosti jako přehled Odpočty v přehledu Karty majetku, proto jeho popis naleznete v kapitole Odpočty majetku.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export