Podpora pro MS Outlook 64 bit

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Pro potřeby prostředí 64 bit verzí MS Outlook byla vytvořena programová komponenta, která na této platformě zajištuje emailování.
Jedná se o soubor RwEasyMAPI64.exe. Tento soubor se nachází v instalačním adresáři HELIOS Orange (tam kde leží Helios.exe).

Je třeba provést registraci COM objektu tohoto programu.
Registrace musí proběhnout na všech lokálních počítačích s MS Outlook x64.

  • Registrace COM Server se provede pomocí tohoto příkazu (spouští se v příkazovém řádku cmd, který je nutné spustit Jako správce...)
"<cesta_helios>\RwEasyMAPI64.exe" /regserver
Příklad Ukázka registrace:
"H:\aplikace\Helios IQ\RwEasyMAPI64.exe" /regserver

nebo

"\\server01\aplikace\Helios IQ\RwEasyMAPI64.exe" /regserver
Tip Odregistraci lze provést stejně, pouze parametr na konci bude /unregserver.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export