Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Podpora pro MS Outlook 64 bit

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Pro potřeby prostředí 64 bit verzí MS Outlook byla vytvořena programová komponenta, která na této platformě zajištuje emailování.
Jedná se o soubor RwEasyMAPI64.exe. Ten je třeba nakopírovat do adresáře aplikace Helios Orange.

Upozornění Od verze HELIOS Orange 2.0.2016.1009 je RwEasyMAPI64.exe automatickou součástí update. Není tedy třeba verzi tohoto souboru stahovat z HELIOS Store

Druhým krokem je registrace COM objektu tohoto programu.
Registrace musí proběhnout na všech lokálních počítačích s MS Outlook x64.

  • Pro starší verze Heliosu je zatím ponechán ke stažení přes Helios Store, najdete ho na záložce "Zdarma".
  • Instalace pomocí Helios Store nahraje soubor do adresáře systému a pokusí se o registraci na aktuální PC.
  • Ostatní počítače je nutné projít a registraci COM objektu provést ručně.

Stažení doplňku pomocí Helios Store

  • Registrace COM Server se provede pomocí tohoto příkazu (spouští se v příkazovém řádku cmd, který je nutné spustit Jako správce...)
"<cesta_helios>\RwEasyMAPI64.exe" /regserver
Příklad Ukázka registrace:
"H:\aplikace\Helios IQ\RwEasyMAPI64.exe" /regserver

nebo

"\\server01\aplikace\Helios IQ\RwEasyMAPI64.exe" /regserver
Tip Odregistraci lze provést stejně, pouze parametr na konci bude /unregserver.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export