Důležité:


Podmínky pro implementaci modulu... - Přepravní služby

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;
 • V souboru Helios.INI nastavte požadovaný název systémové (SYSTEMDB=....) databáze a cestu k SQL serveru (SERVER=.....)
 • Při prvním spuštění se přihlašte jako systémový administrátor (sa) a nechte vygenerovat databázi


Obsah

Globální parametry programu

 • Možnosti/Konfigurace-správa systému/Uživatelé - doplňte seznam disponentů (přes pravé tlačítko je Přidejte do databáze)
 • Možnosti/Konfigurace-správa systému/Uživatelé - (přes pravé tlačítko nastavte práva - pokud máte zakoupený modul UŽIVATELSKÁ PRÁVA)
 • Možnosti/Konfigurace-správa systému/Oběh zboží/Seznam služeb - doplňte středisko služeb - NUTNÉ!!!
 • Možnosti/Konfigurace-správa systému/Oběh zboží/Způsob zarovnávání ... - doplňte Bez kontroly - DOPORUČENÉ !
 • Možnosti/Konfigurace-správa systému/Oběh zboží/Délka kódu alespoň na 10 - DOPORUČENÉ !


Pomocné číselníky

 • Organizační struktura - doplňte seznam vašich středisek (např.SPEDICE, DOPRAVA atd.)
 • Země - doplňte cílové země, do kterých nejčastěji realizujete přepravy


Číselníky

 • Organizace/Druh činnosti - zde založte alespoň jeden záznam pro identifikaci firem, které budou v systému figurovat jako dopravci (sleduje se u nich vozový park apod.) - např. DOPRAVCE - NUTNÉ !!!
 • Organizace - veškeré iniciály firmy jsou popsány pod organizací s číslem O (nula) - pokud figurujete v systému i jako dopravce, zadejte do organizace 0 druh činnosti DOPRAVCE - NUTNÉ !!!
 • Kurzovní lístek/Kódy měn - doplňte kódy měn, které budete pravděpodobně používat (tuzemskou měnu nastavte přes menu jako Hlavní !!!) - NUTNÉ !!!
 • Kurzovní lístek - doplňte aktuální kurzy jednotlivých měn (pokud budete požadovat přepočty kurzů podle MU, je nutné mít v měnách i EUR, včetně jeho kurzu vůči tuzemské měně) - NUTNÉ !!!


Oběh zboží/Zboží a služby/Druhy dokladů

 • nastavte si číselné řady pro vydané faktury (druh pohybu zboží = Faktura vydaná, nově vystavená faktura bude mít číslo = Poslední pořadové číslo + 1)


Oběh zboží/Zboží a služby/Měrné jednotky

 • pro dopravní modul je nutné doplnit alespoň KM, HOD.


Oběh zboží/Zboží a služby/Stav skladu

 • pro dopravní modul nastartovat stav skladu služeb pro realizované služby (jinak je sklad služeb inicializiván při vystavení vydané faktury)


Přepravní služby/Nastavení parametrů/Číselné řady zásilek

 • pro jednotlivé činnosti můžete nastavit libovolný počet číselných řad. Pokud vlastníte pouze modul Sběrná služba a nemáte žádné číselné řady jednotlivých zásilek, je nutné založit nutně jednu řadu zásilek, kterou nastartujte od 1


Přepravní služby/Nastavení parametrů/Číselné řady pozic

 • zde nastavte číselné řady pozic pro sběrnou službu


Přepravní služby/Nastavení parametrů/Disponenti

 • zde založte seznam disponentů, kteří budou pracovat s modulem Přepravní služby (přes menu lze automaticky seznam doplnit o uživatele definované v systému) - jednotlivým disponentům zde můžete nastavit individuální telefony apod.


Přepravní služby/Nastavení parametrů/Přepravní služby - konfigurace (vyžadované údaje)

 • 1.záložka/Skupina zboží - doplňte (SLUŽBY)
 • 1.záložka/Identifikace dopravní firmy - doplňte podle druhu činnosti (DOPRAVCE)
 • 1.záložka/Typ číslování zásilek a pozic - automaticky (doporučeno)
 • 5.záložka/Implicitní výnosové středisko - z org. struktury (např.SPEDICE)
 • 5.záložka/Forma úhrady
 • 5.záložka/Splatnost


Přepravní služby/Kalkulační vzorce/Kalkulační kódy

 • přes menu si doplňte implicitní seznam obvykle užívaných kódů (doporučeno - lze upravit)

Přepravní služby/Sazebníky + Kalkulační vzorce

 • výhodné je si založit jeden prázdný výnosový a jeden prázdný nákladový maticový sazebník a zároveň si vytvořit alespoň jeden kalkulační vzorec s výnosovou a nákladovou položkou - při kalkulaci se obsluha nemusí zdržovat s ručním vypisováním kalkulačních řádků
Tip Z důvodu minimálního zdržování rutinního provozu doplňte pro modul Přepravní služby předem tyto číselníky - DOPORUČENÉ !
 • Organizace např. importem ze stávajícího systému
 • Měny a kurzovní lístek
 • Kalkulační kódy
 • Typy vozidel (Doprava/Vozidla/Typy vozidel)


Dotaz nebo informativní hláška Při výše uvedeném nastavení lze úspěšně rozběhnout zadávání údajů pro jednotlivé činnosti.

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export