Důležité:


Pneumatiky - Doprava

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Po zvolení této nabídky se otevře přehled všech evidovaných pneumatik. V základním nastavení přehledu vidíte kromě evidenčního čísla pneumatik a typu pneumatik i údaje o současném stavu pneumatik a o jejich umístění na vozidlech. V přehledu evidujete jednotlivé pneumatiky.

V přehledu máto možnost využít všech standardních nástrojů pro práci s přehledy v systému Helios Orange, tzn. třídit, filtrovat, volit zobrazené sloupce, tisknout atd.

Vyvoláním místní nabídky v přehledu se otevřou možnosti pro práci s evidencí pneumatik.

Nová pneumatika

Možnost evidence nové pneumatiky získáte volbou z místní nabídky v přehledu, stisknutím <F2> nebo stisknutím správného tlačítka v panelu nástrojů. Otevře se vstupní formulář pro evidenci nové pneumatiky.

Tento formulář obsahuje dvě části. V horní části zadáváte základní údaje o pneumatikách. Záložka Historie obsahuje přehled všech pohybů pneumatiky, tzn. na kterých automobilech byla v provozu nebo kde se vyskytuje jako rezerva. U nové pneumatiky je tento přehled tedy prázdný.

Evidenční číslo

20-ti místné číselné pole pro zadání evidenčního čísla pneumatiky.

Druh, Značka, Rozměr, Dezén, Značka, Index nosnosti, Index rychlosti, Výrobní číslo

Bližší specifikace pneumatiky. Všechny přenosové prvky jsou dynamické, tzn. že nejsou vázané na pevné číselníky, ale na historii zadaných údajů.

Datum pořízení

Pole pro zadání data, ke kterému chcete pneumatiku zanést do evidence. Implicitně je zde nastaveno aktuální datum. Můžete zadat přímo nebo využít vestavěného kalendáře.

Norma (km)

V tomto číselném poli zadáváte normu počtu kilometrů, po které by daná pneumatiky měla být v provozu.

Počáteční stav km

Číselné pole pro záznam počtu kilometrů, po které pneumatika k datu evidence již byla v provozu.

Poznámka

50-ti místné textové pole, kde si můžete k evidované pneumatice zadat poznámku. Můžete si tak např. specifikovat typ konstrukce pneumatiky, roční období pro které je určena atd.

Datum vyřazení

Datum vyřazení pneumatiky z evidence.

Ujeté km

Pole není přístupné a obsahuje aktuální stav proběhu dané pneumatiky. Pro jeho aktualizaci použijte funkci Aktualizace proběhu kilometrů u všech pneumatik

Historie

Přehled všech pohybů příslušné pneumatiky, tzn. při evidenci nové pneumatiky je tento přehled prázdný.

  • Pokud chcete pneumatiku namontovat na vozidlo (do provozu nebo jako rezervu), zadejte nový záznam a vyplňte příslušné údaje. Pokud není vyplněn údaj Datum do, systém předpokládá, že daný záznam je aktuální a trvá.
  • Pokud mají všechny záznamy Datum do vyplněn, systém předpokládá, že pneumatika je demontovaná.

Při zadání nového záznamu se vyplňují tyto údaje :

Stav

Pole s výběrem, které je určeno pro zadání stavu pneumatiky. Vybíráte ze dvou možností stavů. Pneumatiku tak můžete umístit do provozu nebo jako rezervu nějakého vozidla.

Ev. č. vozidla

Číselné pole pro zadání evidenčního čísla vozidla, na kterém je pneumatika namontována. Pokud znáte evidenční číslo příslušného vozidla, můžete ho zadat přímo z klávesnice. Jinak můžete ¨využít návazný číselník vozidel. Pokud zadáváte vozidlo pomocí SPZ, doplní se evidenční číslo vozidla automaticky.

SPZ

Toto číselné pole je určeno pro zadání SPZ vozidla, na kterém je pneumatika namontována. Můžete vyplnit buď přímo nebo využít návazný číselník Vozidla. Pokud jste v poli Ev.č.vozidla již vybrali vozidlo, pole SPZ se doplní automaticky.

Umístění na vozidle

Textové pole pro záznam umístění příslušné pneumatiky na vozidle. Vyplňovat toto pole je důležité pro vedení přehledné evidence.

Stav pneumatik po vozidlech

Touto volbou z místní nabídky přehledu pneumatik se otevře formulář Přehled projezdu pneumatik. Přehled je určen pouze pro čtení a obsahuje informace o proběhu a umístění pneumatik na vozidlech.

Historie umístění pneumatik po vozidlech

Jedná se o přehled kompletní historie a umístění za všechny pneumatiky.

Aktualizace proběhu kilometrů u všech pneumatik

Systém aktualizuje proběh kilometrů u všech pneumatik podle aktuálních záznamů v jízdách.

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export