Plnění úkolů QMS - QMS

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


V přehledu Plnění úkolů QMS můžete zadat záznam o tom, jak a kým byl úkol plněn, můžete na plnění navázat položky ze skladu. Po potvrzení nabídky Nový vybíráte úkol QMS, ke kterému chcete evidovat dané plnění. Otevře se formulář pro zadání plnění úkolu v závislosti na tom, jaký Typ plnění je nastaven na úkolu, který plníte. Výchozí Typ plnění je nastaven na Datum plnění a změnit jej lze na typ Datumy Od-Do pouze v editoru příslušného úkolu vpravo dole na záložce Plnění úkolů:

Změna typu plnění na záložce Plnění úkolů

Zadání plnění úkolu - typ plnění Datum provedení

Formulář plnění úkolu

Formulář obsahuje tato pole:

Záložka 1 - Plnění úkolů

 • Datum provedení - zadáváte datum ve tvaru DMR, případně čas splnění
 • Doba provádění - zadáváte, jak dlouho trvalo provedení úkolu. V přehledu úkolů lze potom zobrazit přes Nastav celkovou dobu plnění (sloupec Plnění hod.). V případě, že je na kartě úkolu zadán údaj Celkem hod., tak i sloupec Plnění rozdíl.
 • Zaměstnanec - z číselníku vybíráte zaměstnance, který úkol plnil. Pokud má přihlášený uživatel na kartě zaměstnance vyplněno pole LoginID, tak se údaj předvyplní.
 • Útvar - zadáváte útvar, který úkol plnil.
 • Kontaktní osoba - z číselníku kontaktních osob vybíráte, kdo úkol plnil. Pokud má přihlášený uživatel na kartě kontaktní osoby vyplněno pole LoginID, tak se údaj předvyplní.
 • Poznámka - doplňující informace k plnění úkolu.
 • Kategorie - plnění úkolu lze přiřadit kategorii plnění úkolu QMS, slouží pro další filtraci a sestavy.

Záložka 2 - Zboží a služby

Umožňuje vybírat z přednastaveného skladu (dle Kategorie QMS) položku Zboží a služeb, která byla pro splnění úkolu nezbytná.

Celková finanční hodnota položek se zobrazí na kartě úkolu na záložce Plnění úkolů v poli Plnění celkem a Plnění celkem bez DPH.

Zadání plnění úkolu - typ plnění Datumy Od - Do

Záložka 1 - Docházka

QMS Plneni ukolu QMS Datum Od Do Dochazka.png
 • Datum od - zadáváte datum začátku plnění úkolu, předvyplněno je aktuální datum
 • Datum do - zadáváte datum konce plnění úkolu, předvyplněno je aktuální datum
 • Kategorie - lze vybrat kategorii plnění úkolu, slouží pro filtraci a sestavy
 • Doba provádění - je předvyplněno počtem hodin dle Kalendáře zaměstnance, nelze editovat pokud Datum od je jiný než Datum do. V případě, že Datum od a Datum do jsou shodné, lze počet hodin editovat.
 • Zaměstnanec - z číselníku vybíráte zaměstnance, který úkol plnil. Pokud má přihlášený uživatel na kartě vyplněno pole LoginID, tak se údaj předvyplní.
 • Poznámka - doplňující informace k plnění úkolu.


Záložka 2 - Zboží a služby

Funkcionalita záložky je shodná se záložkou Zboží a služby u typu plnění Datum provedení


Volby místní nabídky

Zboží a služby

Zobrazí přehled zboží a služeb navázaných na označené plnění úkolu/úkolů. Stejný přehled lze získat i z formuláře plnění úkolu, záložka 2 - Zboží a služby.


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Martin Lukeš, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export