Důležité:


Plánování tras Rinkai - Rozšiřující moduly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Rozšiřující moduly - pluginy

Import/export zásilek - IST2IMPORT.DLL

Plugin je určen pro zajištění obecných importů/exportů zásilek do/z modulu :

 • Spedice - celokamionové zásilky - vytváří se samostatné zásilky
 • Sběrná služba - kusové zásilky - zásilky se naimportují do označené pozice
 • Skladová místa SBS - zásilky se naimportují do označeného sběrného místa

Po instalaci pluginu se ve výše uvedených přehledech objeví lokální výběr v menu "Import/export zásilek" a v hlavním menu programu se vytvoří soudek "Import zásilek - konfigurace". Aby celý mechanizmus mohl fungovat, je nutné :

 • vytvořit konfigurační záznamy pro požadované importy/exporty s vazbou na příslušnou externí akci vygenerovanou pluginem
 • vytvořit si uloženou proceduru na MS SQL Serveru, která zajistí import resp. export v příslušné struktuře

Popis importní UP

 • Jméno UP - nemá stanovenou žádnou konvenci
 • UP má dva vstupní parametry
  • řetězec ZAS nebo POZ nebo SBSM ... přepínač, určující z jakého modulu je UP volána
  • ID aktuálně označeného záznamu ... pro získání údajů pozice nebo sběrného místa
 • UP má k dispozici tyto tabulky
  • TabIST2IMPORTError (Popis,Status) ... pro publikování chyb a upozornění
   • Popis NVARCHAR(240) ... popis chyby resp. upozornění
   • Status INT ... 1=OK, 2=Varování, 3=Chyba
  • #XXX (ID, A1, A2, A3,...,An, Soubor)
   • A1-An NVARCHAR(1000)... počet závisí na počtu sloupců v souboru
   • Soubor NVARCHAR(100)... jméno importovaného souboru

Popis exportní UP

 • Jméno UP - nemá stanovenou žádnou konvenci
 • UP má k dispozici tyto tabulky
  • TabIST2IMPORTError (Popis,Status) ... pro publikování chyb a upozornění
   • Popis NVARCHAR(240) ... popis chyby resp. upozornění
   • Status INT ... 1=OK, 2=Varování, 3=Chyba
  • #TabIIDO (ID)
   • ID ... id označených záznamů
 • UP se spouští několikrát s těmito parametry
  • 1.chod ... NULL,0 ... validační mód, kdy lze z tabulky #TabIIDO odmazat záznamy, které nechcete exportovat - UP musí vracet dataset s ID validních záznamů
  • 2.chod ... NULL,1 (při generování všech záznamů do jednoho souboru - pracuje se s celou tabulkou #TabIIDO)
   • resp.
  • 2. až N-tý chod ... ID,1 (volání pro každé ID validního záznamu zvlášť) - UP musí vracet dataset v této podobě :
   • klíč ... záznamy se společným klíčem se na úrovni souboru spojí do jednoho řádku
   • hodnota (max.255 znaků) ... požadovaná hodnota
   • délka ... délka řetězce hodnoty
   •  !!! první záznam datasetu musí obsahovat jméno exportního souboru, včetně přípony !!!
  • 3.chod ... ID,2 ... pokud proběhne export úspěšně, slouží pro označení záznamu ID
  • 4.chod ... ID,3 ... pokud je aktivováno odeslání emailové zprávy po zpracování exportu, slouží pro vygenerování obsahu zprávy pro záznam ID

Sledování událostí - IST2EVENT.DLL

Plugin je určen pro sledování událostí (statusů) zásilek, pro jejich případnou prezentaci na webových stránkách (pomocí produktů třetích stran). Události lze do systému zadávat :

 • ručně
 • generovat pomocí UP pro jednotlivé zásilky
 • generovat pomocí naplánovaných jobů na SQL
 • generovat zvnějšku (jiné systémy, triggery apod.)
 • importovat a exportovat


Pro bližší informace kontaktujte dodavatele systému.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export