Důležité:


Pevné kurzové přepočty - Přepravní služby

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Pevné kurzové přepočty jsou určeny pro organizace, které mají zahraniční partnery, s nimiž mají tzv. smluvní kurzy pro přepočet do tuzemské měny. Pevné kurzové přepočty mají nejvyšší prioritu!!!

Pokud tedy systém např.při přepočtu hodnoty sazebníku z DEM do CZK zjistí, že požadovaný plátce má zadaný pevný přepočítávací kurz, automaticky ho upřednostní před kurzovním lístkem. Pokud zadáte nový pevný kurzový přepočet, systém vyžaduje vyplnění všech políček. Zároveň probíhá kontrola, zda v seznamu již není zapsaná kombinace Kód měny + Organizace + Platnost od. Naplnění tohoto seznamu není nutnou podmínkou pro činnost systému. Pořadí odečtení kurzu pro určitou měnu probíhá takto :

  1. Standardní kurzovní lístek
  2. Pevné kurzové přepočty - vlastní organizace (číslo 0)
  3. Pevné kurzové přepočty - organizace uvedená v kalkulaci

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export