Důležité:


Personalistika (SK) - Změny 2019

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Sem přidejte obsah svého článku


Verze 2.0.2019.0405 ze dne 23.04.2019

Oprava OPRAVA - Súlad školení, lekárskych prehliadok s pracovnou pozíciou - filter

Pokiaľ je v prehľade "Súlad školení, lekárskych prehliadok s pracovnou pozíciou" zobrazený stĺpec "Preniesť školenie k zamestnancovi" a používateľ použije rýchly filter - objaví sa chyba.

OpravenéVerze 2.0.2019.0401 ze dne 09.04.2019

Novinka Pracovná pozícia vs požadovné školenie a lek. prehliadky

1. Na pracovnej pozícii vznikol nový atribút "Preniesť školenie na zamestnanca", ktorý je implicitne zaškrtnutý (tzn., chová sa rovnako ako doteraz). Pokiaľ, ale nebude zaškrtnutý, tak:

a. ak priradím v ponuke Zamestnanci konkrétnemu zamestnancovi Pracovnú pozíciu, neprenesú sa požadované školenia/prehliadky na zamestnanca

b. ak priradím v ponuke Pracovné pozície konkrétneho zamestnanca na Pracovnú pozíciu, neprenesú sa požadované školenia/prehliadky na zamestnanca

c. ak priradím na Pracovnú pozíciu nové školenie/prehliadku, neprenesú sa požadované školenia/prehliadky na zamestnanca


2. Nad prehľadom Súlad školení, lekarskych prehliadok pribudla akcia "Vyradiť zo školenia". Po stlačení akcie sa na zamestnancovi vymaže dané školenie/prehliadka (na Pracovnej pozícii všetko zostane bez zmeny). K vymazaniu dôjde len vtedy, ak na školení nebol už vygenerovaný plán, školiaca akcia.


Novinka ZMENA - Generovanie plánu školení a lekárskych prehliadok

V editore Školenie, lekárske prehliadky do sekcie Periodické bola pridaná položka Generovať plán od a má hodnoty Absolvovať do, Posledná účasť, pričom prednastavená hodnota je Posledná účasť.

Pokiaľ zostane nastavená na hodnotu "Posledná účasť", plán školení sa generuje ako doteraz, pokiaľ absolvuje zamestnanec školenie, potom sa perióda počíta od dátumu účasti.

Pokiaľ je nastavená hodnota "Absolvovat do", potom sa plán generuje od dátumu Absolvoval do.

Príklad: Absolvovať do 15.12. 2017
- Posledná účasť však bude skoršia - napr. 5.10. 2017 (absolvuje skôr)
- Perióda napr. 3 mesiace

Riešenie:
- doteraz by se ďalší plán vygeneroval s dátomom 5.1.2018 (odčítané 3 mesiace od Poslednej účasti)
- odteraz sa plán generuje s dátomom 15.3.2018 (počítané od Absolvovať do)


Novinka ÚPRAVA - Potvrdenie výmazu pracovnej pozície z personálnej organizačnej štruktúry

Pri práci v personálnej organizačnej štruktúre sa často stáva, že omylom používateľ zmaže pracovnú pozíciu zo stromu. Doplnená výzva k potvrdeniu zmazania.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export