Důležité:


Personalistika (SK) - Změny 2015

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2015.1231 ze dne 31.12.2015

Novinka ÚPRAVA - Životné jubileá - zamestnanec s nedefinovaným stavom PP

Generovanie prehľadu životných jubileí bolo ošetrené tak, aby sa pre generovanie životných jubileí po zvolení parametra "Iba zamesnanci v stave" do generovania nedostali zamestnanci bez založenej mzdovej karty.Verze 2.0.2015.1200 ze dne 14.12.2015

Oprava OPRAVA - Obdobie obsadenia pracovnej pozície


V prípade zaradenia zamestnanca na pracovnú pozíciu bol chybne požadovaný aj aj Dátum Do

OpravenéVerze 2.0.2015.1110 ze dne 01.12.2015

Oprava OPRAVA - Hromadný prenos z plánov školení

V editore Školiace akcie, lekárske prehliadky na záložke Účastníci po stlačení tlačidla Hromadný prenos z plánov školení systém hlási:
"Invalid variant operation"

OpravenéVerze 2.0.2015.1100 ze dne 25.11.2015

Novinka ÚPRAVA - Uchádzač o zamestnanie - PSČ

Pri ukladaní editora Uchádzača o zamestnanie mohol systém hlásiť:

"Cannot insert the value NULL into column: AdrKontPSC AdrPrechPSC AdrTrvPSC"

UpravenéVerze 2.0.2015.0800 ze dne 14.09.2015

Novinka Novinka - Tlač formulárom nad prehľadom Výberové konanie

Nad prehľadom Výberové konanie, je odteraz umožnené vytvárať a tlačiť formuláre pomocou voľby Tlač formulárom (kl. skratka F8).


Novinka Úprava - Generátor personálnych zostáv - triediacie hladiská

Odteraz po spustení výpočtu personálnej generátorovej zostavy si používateľ môže v dialógovom okne prenášať hodnoty z náväzného číselníka alebo vyberať z vyberača aj pri nasledovných triediacich hladiskách:

 • Dôvod ukončenia PP
 • Dôvod vyňatia z ES
 • Druh dôchodku
 • Druh mzdy
 • Druh PP
 • Kategoria
 • Majster
 • Mzdová učtovníčka
 • Mzdovy utvar
 • Pohlavie
 • Pracovisko
 • Rodinny stav
 • Statna prislusnost
 • Vyplatne strediko
 • Kod vzdelania
 • Zdravotny stavVerze 2.0.2015.0508 ze dne 15.07.2015

Oprava Oprava - Generovanie plánu školení nad účastníkom

Ak sa priamo nad účastníkom školenia, lekárskej prehliadky, ktorý má nastavenú položku Generovať do, spustí akcia Generovanie plánu školenia, lekárskej prehliadky, ktorej rozmedzie obdbobí je vyššie ako je uvedený dátum v položke Generovať do, systém napriek tomu vygeneruje plán a zobrazí v procesnom okne zobrazí výsledok:

"40123-"

OpravenéVerze 2.0.2015.0500 ze dne 25.05.2015

Novinka NOVINKA - Životné a pracovné jubileá

V module Personalistika vznikol v stromčeku nový súdoček Jubileá. Prehľad slúži na zobrazenie pracovných alebo životných jubileí použitím rôznych vstupných parametrov.

Nad týmto prehľadom pomocou tlačidla Generuj sa zobrazí prehľad Kategórií jubileí, ktorý ponúka 2 vzorové kategórie, ktoré môže používateľ pomocou tlačidla Oprava upraviť podľa svojich potrieb. Do tohto prehľadu si môže používateľ založiť pomocou tlačidla Nový aj vlastné kategórie, podľa ktorých potrebuje zobraziť prehľad jubileí. Po prenose konkrétnej kategórie jubileí sa zobrazí výsledný prehľad zodpovedajúci parametrom vybranej kategórie typov jubileí.

Po vstupe do prehľadu Jubileá sa automaticky ponúkne prenosový prehľad Kategórii jubileí, z ktorého si môže používateľ priamo vybrať pre prenos existujúcu kategóriu alebo si môže pomocou tlačidla Nový vytvoriť novú..

Popis položiek kategórie jubileí:

[1] Základné údaje
Kód - ľubovoľný 5 -miestny kód
Názov - ľubovoľný názov kategóire jubilea
Obdobie - ponúka nasledovné možnosti období, za ktoré sa má prehľad jubileí zobraziť:
1=Najbližších 7 dní
2=Najbližších 14 dní
3=V aktuálnom mesiaci
4=V aktuálnom kalendárnom šťvrťroku
5=V aktuálnom kalendárnom polroku
6=V aktuálnom kalendárnom roku
7=Zadaj pri generovaní - jedine v tomto prípade sa Vás systém pred generovaním jubilea spýta na konkrétny dátum

[2] Vstupné parametre
Typ jubilea - ponúka:
- Životné
- Pracovné
Len zamestnanci v stave - implicitne je položka zaškrtnutá, takže sa zobrazujú zamestnanci, ktorí sú v stave (tzn., bez vyňatých z ev. stavu alebo ukončených) Jubileum - ponúka možnosti:
- Všetky - táto možnosť zobrazí všetky jubileá za vybraný typ jubilea
- Ručne zadané roky, oddelené čiarkou (2,4,...) - touto možnosťou si používateľ môže nadefinovať roky jubileí, ktoré chce zobraziť Roky - táto položka je prístupná len v prípade ručného zadavania rokov jubilea, t.j. a slúži na zadanie konkrétnych rokov, ktoré Vás zaujímajú (napr. pracovné jubileum - zamestnanci, ktorí odpracovali 2 a 5 rokov - zadáte: 2,5)

Ak existuje zamestnanec, ktorý má viac pracovných pomerov, potom:

- v Životnom jubileu sa tento zamestnanec zobrazí len raz - dochádza tu zobrazeniu za rodné číslo
- v Pracovnom jubileu sa zobrazí toľkokrát, koľko má pracovných pomerov (zobrazenie pracovného jubilea prebieha na každom pracovnom pomere samostatne)

Pracovné jubileá sú počítané od dátumu vzniku pracovného pomeru.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export