Důležité:


Personalistika (CZ) - Změny 2019

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Verze 2.0.2019.0600 ze dne 27.06.2019

Novinka Personalistika - Zaměstnanci, Lékařské prohlídky- Aktuální pracovní pozice

V Nastav lze nově vybrat ve skupině Aktuální pozice i atribut Volných pracovních míst.
Zkrácený název byl upraven na Neobsazené
V Plánu školení a lékařských prohlídek byla přidána vazba na Aktuální pracovní pozici.


Novinka Dovednosti zaměstnanců - Nový

Nad přehledem Dovednosti zaměstnanců vzniklo tlačítko Nový, pomocí kterého můžete nyní i z tohoto přehledu zadávat Dovednosti zaměstnanců (doposud bylo nutné přejít do modulu Mzdy)


Novinka Pracovní pozice úpravy

Do výchozího nastavení Nastav v přehledu pracovních pozic byly přidány sloupce s obsazeností pracovních pozic (tzn. na pozici má být zaměstnanců, je zaměstnanců, rozdíl)

V přehledu Pracovní pozice se při změně obsazení PP neobčerstvila obsazenost pozic. Opraveno


Novinka Generování jubileí

Akce pro generování jubileí byla upravená tak, aby v případě, že za vybrané rozmezí období vznikne více jubileí, aby se zobrazila všechna jubilea, nejen poslední.


Novinka Školící akce - kopie

Nad přehledem Školící akce, prohlídky přibyla nová akce a sice Kopie.
Nyní tedy nemusíte totožnou školící akci zadávat zcela znovu, stačí ji zkopírovat.


Novinka ÚPRAVA - Personální organizační struktura - Obsazení pracovní pozice

V editoru Personální organizační struktury na záložce Obsazení pracovní pozice se omylem zobrazovalo tlačítko Přidat. Tlačítko bylo odstraněno.


Novinka Pracovní pozice a Profese v Doplňujících údajích

Pracovní pozice má v platném detailu uvedenou nově profesi, zaměstnanec má v doplňujících údajích v aktuálním mzdovém období záznam doplňujících údajů kde profese není vyplněna a neexistuje ve výpočtu mzdy vypočtená mzda, pak se přednastavená profese z pracovní pozice přenese sem.

Zároveň při přenosu profese může být uložen u profese ještě číslo CZ-ISCO a K-ZAM. Pokud jsou, zároveň se přenesou do doplňujících údajů.Verze 2.0.2019.0405 ze dne 23.04.2019

Oprava Pokud je v přehledu "Soulad školení, lékařských prohlídek s pracovní pozicí" zobrazen sloupec "přenést školení" a uživatel použije rychlý filtr - objeví se chyba -

OpravenoVerze 2.0.2019.0401 ze dne 09.04.2019

Novinka Personalistika - Pracovní pozice a jako vzor pro školení a lék. prohlídky zaměstnanců - úprava chování

1/ Na pracovní pozici vznikl nový atribut "Přenést školení k zaměstnanci", který je implicitně zatržený (tzn., chová se stejně jako doposud). Pokud ale atribut "Přenést školení k zaměstnanci" nebude zatržen, potom:
- a) jestliže přiřadím v nabídce Zaměstnanci konkrétnímu zaměstnanci Pozici, nepřenesou se školení/prohlídky k zaměstnanci
- b) jestliže přiřadím v nabídce Pracovní pozice konkrétního zaměstnance na Pozici, nepřenesou se školení/prohlídky k zaměstnanci
- c) jestliže přiřadím na Pozici nové školení/prohlídku, nepřenesou se školení/prohlídky k zaměstnanci

2/ V přehledu soulad školení , lékařských prohlídek přibyla akce "Vyřadit ze školení". Po stisknutí akce se u zaměstnance vymaže dané školení, prohlídka (na Pozici vše zůstane stejné). K vymazání dojde pouze tehdy, pokud na školení nebyl vygenerován plán, školící akce.


Novinka Úprava - Generování plánu školení a lékařských prohlídek

V přehledu Školení, lékařské prohlídky, v editoru do sekce Periodické byla přidána položka Generovat plán od a má hodnoty Absolvovat do, Poslední účast, přičemž přednastavená hodnota je Poslední účast. Pokud zůstane nastavena na poslední účast, plán školení se generuje jako doposud, pokud absolvuje zaměstnanec školení, pak se perioda počítá od data účasti.

Pokud je nastavena hodnota druhá, Absolvovat do, pak se plán generuje od data Absolvoval do.

Příklad: Absolvovat do 15.12. 2017
- Poslední účast však bude dřívější - např. 5.10. 2017 (absolvuje dříve)
- Perioda např. 3 měsíce

řešení:
- dosud by se další plán vygeneroval s datem 5.1.2018 (odečtené 3 měsíce od Poslední účasti)
- od nynějška se plán generuje s datem 15.3.2018 (počítáno od Absolvovat do)


Novinka Potvrzení výmazu pracovní pozice z personální organizační struktury

Při práci v personální organizační struktuře se často stává, že omylem uživatel smaže pracovní pozici ze stromu. Doplněna výzva k potvrzení smazání.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export