Důležité:


Personalistika (CZ) - Změny 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2017.1000 ze dne 11.10.2017

Novinka Školení - přiřazení Účastníků školení

Doposud bylo při vytváření nového školení nutno postupovat tak, že nejdříve se vytvořilo školení, uložilo se a teprve poté bylo možné na vytvořené školení přiřazovat Účastníky školení.

Nově se nyní program chová tak, že ihned po vytvoření nového školení se nabídne záložka Účastníci a je možné je na školení ihned přiřadit (bez nutnosti uložit nově vytvořené školení).


Novinka NOVINKA - Pracovní pozice vs Školení

1. Pokud uživatel zruší zařazení zaměstnance na pracovní pozici, na které jsou požadované školení, kterých se zaměstnanec stal účastníkem zařazením na tuto pracovní pozici a zároveň existuje plán na tyto školeni, automaticky se do evidence uchazečů zapíše do atributu "Generovat do" datum zrušení zařazení na tuto pracovní pozici a zobrazí se hláška: "Zaměstnanec XY má z této prac. pozice již plán. školení. Opravdu chcete zaměstnance z této prac. pozice odebrat? Ano / Ne. "

Pokud uživatel zvolí Ne, zobrazí se hláška:
"Storno odebrání zaměstnance z pracovní pozice."

Pokud uživatel zvolí Ano, zobrazí se hláška:
"Proces dokončen. Pro sladění použijte přehled Soulad školení, lékařských prohlídek s pracovní pozicí."

2. Pokud uživatel zadá platnost zařazení na pracovní pozici DO, automaticky se do evidence uchazečů o školení, kteří sem byli zařazeni zařazením na tuto pracovní pozici, zapíše do atributu "Generovat do" toto datum.

3. Pokud uživatel zruší školení z aktuálního detailu pracovní pozice a zároveň existuje plán k tomuto školení, automaticky se do evidence uchazečů zapíše do atributu "Generovat do" datum zrušení školení a zobrazí se hláška:
"K tomuto školení je již vytvořen plán školení. Opravdu chcete školení z prac. pozice smazat? Ano / Ne. "

Pokud uživatel zvolí Ne, tak se akce provede.

Pokud uživatel zvolí Ano, zobrazí se hláška:
"Školení k pracovní pozici zrušeno. Už existuje plán školení, lékařské prohlídky požadované na pracovní pozici. Pro sladění použijte přehled Soulad školení, lékařských prohlídek s pracovní pozicí."

4. Pokud uživatel přidá do aktuálního detailu pracovní pozice nové školení, automaticky se do evidence účastníků zařadí zaměstnanec zařazen na tuto pracovní pozici, pokud tam již není a zobrazí se hláška:
"Doplněni účastníci školení. Pro sladění použijte přehled Soulad školení, lékařkou prohlídek s pracovní pozici."Verze 2.0.2017.0505 ze dne 27.06.2017

Novinka Generování plánu školení, lékařských prohlídek

1. V některých případech nebyla správně stanovena hranice věku zaměstnance pro rozlišení generování plánu školení. Upraveno.

2. V některých případech nebyl správně respektován den Poslední účasti na školení
Příklad:

  • Poslední účast byla 22.1.2016
  • perioda 24 měsíců
  • plán se vygeneroval s datem Absolvovat do 1.1.2018, nikoliv 22.1. 2018


Verze 2.0.2017.0300 ze dne 31.03.2017

Novinka ÚPRAVA - Generování plánu školení, lek. prohlídek

Vzhledem k tomu, že se při generování plánu školení, lek. prohlídek kontroluje vždy rozsah období k poslednímu dni v měsíci, negeneruje se plán u zaměstnanců, jejichž pracovní poměr skončil před tímto posledním dnem měsíce, do kterého spadla perioda.

Generování bylo upraveno

příklad:
PP ukončen 5.6.2018
Školení má periodicitu 24 měsíců
Absolvovat do a Poslední účast na aktivním periodickém školení je 1.6.2016.

Plán se nyní vygeneruje s datem Absolvovat do 1.6.2018, dosud by se v případě, kdy by zaměstnanec neměl ukončený PP, vygeneroval s datem Absolvovat do 30.6.2018, ale vzhledem k ukončení PP před tímto datum se plán nevygeneroval vůbec.Verze 2.0.2017.0201 ze dne 11.02.2017

Novinka Zaměstnej uchazeče - dokument

Jestliže má zaměstnanec v době, kdy uživatel spustí akci Zaměstnej uchazeče na sobě připojený dokument, připojí se automaticky tento dokument i k nově vytvořenému zaměstnanci v číselníku Zaměstnanci.


Novinka Obsazení pracovních pozic - počet zaměstnanců

Nad přehledem Pracovní pozice je možné si zobrazit pomocí tlačítka Nastav sloupce:
Počet zaměstnanců na pracovní pozici
Počet kontaktních osob (na pracovní pozici)
Volných pracovních míst (na pracovní pozici)

Nyní se do sloupce Počet zaměstnanců na pracovní pozici započítávají jen zaměstnanci se stavem:

  • Ve stavu
  • Vyňatý z ES (evidenčního stavu)
  • Nedefinovaný (tj. kontaktní osoby, externí zaměstnanci bez mzdové karty)
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export