Důležité:


Personalistika (CZ) - Změny 2015

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2015.1231 ze dne 31.12.2015

Novinka ÚPRAVA - Životní jubilea - zaměstnanec s definovaným stavem PP

Generování přehledu životních jubileí bylo ošetřeno tak, aby se pro generování životních jubileí po zvolení parametru "Pouze zamesnanci ve stavu" do generování nedostali zaměstnanci bez založené mzdové karty.Verze 2.0.2015.1200 ze dne 14.12.2015

Oprava Trvání zařazení na pracovní pozici

V případě zařazení pracovníka na pracovní pozici bylo chybně požadováno i Datum Do

OpravenoVerze 2.0.2015.1110 ze dne 01.12.2015

Oprava OPRAVA - Hromadný přenos z plánů školení

V editoru Školící akce, lékařské prohlídky na záložce Účastníci po stisknutí tlačítka Hromadný přenos z plánů školení systém hlásí: "Neplatná varianta operation"

opravenéVerze 2.0.2015.1100 ze dne 25.11.2015

Novinka Personalistika - Pracovní pozice - Obsazení pracovních pozic.

V editoru odstraněno omezení, které nepovolovalo snížení nebo zrušení Datumu Do. Stále platí, že jednotlivé obsazení prac.pozic se nesmí časově překrývat.Verze 2.0.2015.0800 ze dne 14.09.2015

Novinka Výběrové řízení - tisk formulářem

V modulu Personalistika, Výběrové řízení lze nově vytvářet a následně tisknout formuláře pomocí akce - Tisk, Tisk formulářem.


Novinka Generátor personálních sestav - třídící hlediska

Nově je možné při spuštění výpočtu personální generátorové sestavy vybírat v dialogovém okně z návazných číselníků u těchto třídících hledisek:

 • Důvod ukončení PP
 • Důvod vynětí z ES
 • Druh důchodu
 • Druh mzdy
 • Druh PP
 • Kategorie
 • Mistr
 • Mzdová účetní
 • Mzdový útvar
 • Pohlaví
 • Pracoviště
 • Rodinný stav
 • Státní příslušnost
 • Výplatní středisko
 • Kód vzdělání
 • Zdravotní stavVerze 2.0.2015.0500 ze dne 25.05.2015

Novinka Životní a pracovní jubilea

V modulu Personalistika vznikla nová složka Jubilea.

Přehled slouží ke zobrazení Pracovních a Životnich jubileí zaměstnanců.

Po instalaci nové verze se vám v nabídce Jubilea, Kategorie jubileí objeví dvě námi nadefinovaná jubilea - životní a pracovní. Všechny parametry v něm nastavené můžete změnit dle vašich požadavků.

Jak vytvořit seznam, přehled jubileí:

- Vstupte do nabídky Jubilea a z místní nabídky zvolte akci Generuj
- Zobzrazí se seznam námi definovaných jubileí, ze kterých si vyberete požadované a zvolíte tlačítko Přenos (na tomto místě můžete také opravovat nastavení jubileí, případně vytvářet jubilea nová)
- Vytvoří se seznam jubileí podle kritérií, která jsou zadána na konkrétní kategorii jubilea (dále s přehledem pracujete standardním způsobem).

Jak vytvořit/změnit kategorii jubileí:

Změnu můžete provést přímo v nabídce Jubilea, Kategori jubileí, případně v okamžiku, kdy při generování jubileí vybíráte danou kategorii jubileí.

Zadáváte:

Kód: vámi zadané jednoznačné označení

Název: pro vás jasný popis jubilea

Období:

1=Nejbližších 7 dní
2=Nejbližších 14 dní
3=V aktuálním měsíci
4=V aktuálním kalendářním čtvrtletí
5=V aktuálním kalendářním půlroce
6=V aktuálním kalendářním roce
7=Zadej při generování - jedině v tomto případě se vás program před generováním jubilea zeptá na konkrétní datum

Typ jubilea - pracovní nebo životní

Pouze zaměstnanci ve stavu - implicitně je položka zatržená, takže se zobrazují zaměstnanci, kteří jsou ve stavu (nikoliv vyjmuti ze stavu nebo ukončení)

Jubilea: volíte která jubilea chcete zobrazit

 • Všechna
 • Ručně zadané roky oddělené čárkou (2,4,...)

Roky

Tato položka se zpřístupní pouze tehdy, jestliže zvolíte v položce Jubilea=Roky. V tomto případě zde zadáváte, které konkrétní roky vás zajímají (např. pracovní jubilea - zaměstnanci, kteří odpracovali 2 a 5 let - zadáte 2,5)

Jestliže existuje zaměstnanec, který má více pracovních poměrů, potom:

- v Životním jubileu se tento zaměstnanec zobrazí pouze jednou - dochází zde k "sumaci" za rodné číslo
- v Pracovním jubileu se zobrazí tolikrát, kolik má pracovních poměrů (zobrazení pracovního jubilea probíhá na každém pracovním poměru samostatně)

Pracovní jubilea jsou počítána od data vzniku pracovního poměru.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export