Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

PersOn - Rozšiřující moduly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Úvodní část

Vstup do aplikace

Uživatel pro přihlášení do aplikace vyplní uživatelské jméno a heslo, zvolí tlačítko "Přihlásit se". V případě neaktivního přístupu je nutné opětovné Přihlášení volbou v horním pravém rohu.

Výstup z aplikace

Po ukončení práce v aplikaci je vhodné se odhlásit volbou "Odhlásit se" v horním pravém rohu.

Okno jazykové mutace

Slouží pro volbu jazyka, v kterém bude aplikace pracovat. Portál je podporovaný v českém, slovenském a anglickém jazyce. Uživatel mění jazyk stisknutím praporku zvoleného jazyka. Jazyk.jpg

Mapa stránek

Slouží k přehlednému zobrazení stránek a podstránek, na které má přihlášený uživatel právo přístupu. Zvolenou stránku lze zobrazit přímo proklikem z okna. Pklad2.jpg

Wiki

Okno slouží k zobrazení uživatelské příručky produktu Helios PersOn.

Přístup personalisty

Osobní dotazník

slouží uživateli s rolí personalista k zadání nového zaměstnance a přehledu zaměstnanců nahraných přes portál


Přidání nového zaměstnance

 • uživatel stiskne akci "Přidat"
 • otevře se formulář s položkami

Pklad3.jpg

 • uživatel doplní údaje do položek formuláře
 • hodnoty naplněné ve výběru nemá možnost uživatel portálu měnit ani doplňovat, o jejich aktualizaci musí požádat uživatele Helios Orange - systému, který je zdrojem údajů pro portál


Osobní údaje

 • Období - povinná položka ze seznamu, dá se vybrat jen období, které není uzamčeno
 • Příjmení - povinná položka, údaj doplní uživatel
 • Jméno - povinná položka, údaj doplní uživatel
 • Rodné číslo - povinná položka, správnost zadaného rodného čísla je kontrolována na Modulo11
 • Rodné jméno - pokud je pohlaví muž, doplní se příjmení, pokud je pohlaví žena údaj doplní uživatel
 • Všechny dřívější příjmení - údaj doplní uživatel
 • Pohlaví - údaj doplní systém vyhodnocením rodného čísla
 • Datum narození - údaj doplní systém vyhodnocením rodného čísla
 • Místo narození - nepovinná položka, údaj doplní uživatel
 • Rodinný stav - nepovinná položka, údaj doplní uživatel
 • Státní příslušnost - nepovinná položka, údaj doplní uživatel
 • Číslo OP - nepovinná položka, údaj doplní uživatel
 • Platnost OP do - nepovinná položka, údaj doplní uživatel
 • Platnost pasu do - nepovinná položka, údaj doplní uživatel
 • Číslo sociálního pojištění - nepovinná položka, údaj doplní uživatel, údaj je možné doplnit pouze pokud je položka Státní příslušnost jiná než CZ/SK
 • Číslo povolení k pobytu - nepovinná položka, údaj doplní uživatel, údaj je možné doplnit pouze pokud je položka Státní příslušnost jiná než CZ/SK


Pracovní poměr

 • Vznik pracovního poměru - nepovinná položka, údaj doplní uživatel
 • Typ pracovního poměru - nepovinná položka, údaj vybere uživatel z výběrčího
 • Typ mzdy - nepovinná položka, údaj doplní uživatel
 • Základní mzda - nepovinná položka, údaj doplní uživatel, zadává se bez znaku měny, pokud je vyplněn typ mzdy, musí být vyplněna základní mzda
 • Zánik pracovního poměru - nepovinná položka, údaj doplní uživatel, datum nesmí být menší než datum vzniku pracovního poměru
 • Zdravotní pojišťovna - nepovinná položka, údaj vybere uživatel z výběrčího
 • Druh důchodu - nepovinná položka, údaj vybere uživatel z výběrčího
 • Nárok na důchod - nepovinná položka, údaj doplní uživatel, datum musí být vyplněn, pokud je vyplněn druh důchodu
 • Útvar - nepovinná položka, údaj doplní uživatel Zakázka - nepovinná položka, údaj doplní uživatel
 • Okruh - nepovinná položka, údaj doplní uživatel


Bankovní spojení

 • Číslo účtu - nepovinná položka, údaj doplní uživatel, správnost zadaného bankovního účtu je kontrolována na Modulo11
 • Název banky - nepovinná položka, údaj vybere uživatel z výběru
 • Číslo účtu v IBAN - nepovinná položka, údaj doplní uživatel


Adresa trvalého a přechodného pobytu

 • Ulice - nepovinná položka, údaj doplní uživatel
 • Číslo popisné - nepovinná položka, údaj doplní uživatel
 • Číslo orientační - nepovinná položka, údaj doplní uživatel
 • Město a PSČ - nepovinná položka, údaj uživatel vybere z výběru
 • Stát - nepovinná položka, údaj uživatel vybere z výběru


Spojení

 • Email - nepovinná položka, údaj doplní uživatel
 • Telefon - nepovinná položka, údaj doplní uživatel
Upozornění Uložený záznam nemá vyplněné osobní číslo zaměstnance. Po synchronizaci s ERP se zaměstnanec zobrazí v okně "Zaměstnanci" s přiděleným osobním číslem, které je přiděleno podle pravidel definovaných v ERP.


Akce nad záznamem v osobním dotazníku

Pklad4.jpg

Oprava

Uživatel zvolí akci "Oprava"

 • uživatel zde může změnit a opravit zadané a doplnit nevyplněné údaje o zaměstnanci
 • pokud je Období uzamčené není možné položky v Osobním dotazníku opravovat, akce Oprava se nad záznamem zaměstnance neobjeví


Detail

Uživatel zvolí akci "Detail"

 • systém zobrazí vyplněný formulář Osobní dotazník s údaji zaměstnance i fotografií (pokud je přiložena)
 • akce slouží pouze k prohlížení dat vybraného zaměstnance


Smazat

Uživatel zvolí akci "Smazat"

 • systém umožní vymazat jen záznam zaměstnance, který nemá vyplněné osobní číslo (tedy nebyl ještě přenesen do systému Helios Orange)


Foto

Uživatel zvolí akci "Foto"

 • systém otevře okno, ve kterém uživatel vybere cestu k fotografii
 • v témže okně může uživatel vybranou fotografii smazat (stisknutím tlačítka Smazat)


Přehled zaměstnanců nahraných přes portál

V okně Osobní dotazník se zobrazují zaměstnanci, kteří byli nahrání přes webový portál

 • pokud nebyli přenesení do Helios Orange, nemají přidělené osobní číslo
 • v okně je možné záznamy filtrovat a řadit


Filtr

Záznamy v přehledu je možné filtrovat zadáním hledaného výrazu do filtrovacího řádku

 • aplikováním filtru se zobrazí pouze odpovídající záznamy

Pklad5.jpg

 • syntaxe pro filtrování záznamů:
  • všechny záznamy, které začínají na vybraný znak: X%
  • všechny záznamy, které obsahují vybraný znak (nebo sadu znaků): %XA%


Řazení záznamů

Záznamy v přehledu je možné řadit podle všech zobrazených údajů

 • sloupec podle kterého jsou údaje právě seřazeny má při sobě označení-šipku
 • změnu řazení (vzestupně nebo sestupně) provede uživatel kliknutím na příslušný sloupec v přehledu, orientace šipky se změní (nahoru, dolů)
 • seřazení podle jiného sloupce provede uživatel kliknutím na příslušný sloupec

Pklad6.jpg


Foto

Pokud má záznam v přehledu ve sloupci Příjmení ikonu postavy, znamená to, že k záznamu je přiřazena fotografie
- fotografii si uživatel může prohlédnout kliknutím na ikonu
- fotografii uživatel přidá přes akci "Foto" nad záznamem zaměstnance - systém otevře nové okno pro zadání cesty k fotografii Pklad8.jpg

Seznam zaměstnanců

Slouží k přehledu zaměstnanců, kteří jsou synchronizováni s ERP. Zaměstnanci v tomto přehledu mají přidělené osobní číslo podle pravidel stanovených v ERP.


Akce nad přehledem zaměstnanců

Detail

Uživatel zvolí akci "Detail"

 • systém zobrazí okno s údaji zaměstnance i fotografií (pokud je přiložena)
 • akce slouží pouze k prohlížení dat vybraného zaměstnance


Opravit

Uživatel zvolí akci "Opravit"

 • systém umožní opravit záznam zaměstnance, kromě osobního čísla zaměstnance


Foto

Uživatel zvolí akci "Foto"

 • systém otevře okno, ve kterém uživatel vybere cestu k fotografii
 • ve stejném okně může uživatel vybranou fotografii smazat (stisknutím tlačítka Smazat)


Peněžní příjmy

Okno slouží personalistovi pro zadávání peněžních příjmů a srážek zaměstnancům.


Přidání nového peněžního příjmu

Uživatel stlačí tlačítko Přidat, otevře se formulář s položkami Pklad11.jpg

 • uživatel doplní údaje do položek formuláře
 • hodnoty naplněné ve výběrčí nemá možnost uživatel portálu měnit ani doplňovat, o jejich aktualizaci musí požádat uživatele Helios Orange - systému, který je zdrojem údajů pro portál


Peněžní příjem

 • Zaměstnanec - povinná položka, uživatel vybere zaměstnance ze seznamu zaměstnanců
 • Osobní číslo - needitovatelný položka, osobní číslo se zobrazí po výběru zaměstnance
 • Skupina mzdové složky - povinná položka, uživatel vybere skupinu mzdové složky z výběrčího
 • Typ mzdové složky - povinná položka, uživatel vybere typ mzdové složky z výběrčího, zobrazené jsou filtrované podle zvolené skupiny mzdové složky
 • Suma - Povinná položka, uživatel doplní částku
 • Útvar - Nepovinná položka
 • Zakázka - Nepovinná položka
 • Nákladový okruh - Nepovinná položka
 • Vozidlo - Nepovinná položka
 • Období - položka je povinná, ze seznamu se dá vybrat jen období, které není uzamčeno
 • Schvalující - Nepovinná položka, v seznamu se objeví pouze uživatelé, kteří mají přiřazenu roli
 • Schvalující - uživatel vybere schvalovatele.

Doplněné údaje uživatel uloží stiskem tlačítka "Uložit".


Mailová notifikace

Pokud záznam peněžního příjmu obsahuje schvalovatele, přiřazenému schvalovateli přijde mailem notifikace o tom, že má přiřazen záznam na schválení. Oznámení obsahuje osobní číslo, příjmení a jméno zaměstnance a období.


Přehled zadaných peněžních příjmů

Okno Přehled zadaných peněžních příjmů slouží k prohlížení zadaných záznamů.


Filtr záznamů

Záznamy v přehledu je možné filtrovat zadáním hledaného výrazu do filtrovacího řádku

 • aplikováním filtru se zobrazí pouze odpovídající záznamy
 • syntaxe pro filtrování záznamů:
  • Všechny záznamy, které začínají na vybraný znak: X%
  • Všechny záznamy, které obsahují vybraný znak (nebo sadu znaků): %XA%


Řazení záznamů

Záznamy v přehledu je možné řadit podle všech zobrazených údajů

 • sloupec podle kterého jsou údaje právě seřazeny má v hlavičce označení-šipku
 • změnu řazení (vzestupně nebo sestupně) provede uživatel kliknutím na příslušný sloupec v přehledu, orientace šipky se změní (nahoru, dolů)
 • seřazení podle jiného sloupce provede uživatel kliknutím na příslušný sloupec


Stav schválení

Hodnoty ve sloupci Stav není možné filtrovat. Kliknutím na stav schvalování v konkrétním řádku se objeví informace o všech změnách ve stavu záznamu.

Peněžní příjem může mít různé stavy schválení, a to v závislosti na tom, zda byl či nebyl vyplněn Schvalující.


Stavy

 • Předzpracování - záznam nemá vyplněného schvalovatele, je v okně Předzpracování a čeká na odsouhlasení
 • Schváleno - záznam je v okně Předzpracování a byl Dohodnutý
 • Ke schválení - záznam má vyplněného schvalovatele, je v okně Schvalování peněžních příjmů a čeká na schválení Schválený - záznam má vyplněného schvalovatele a byl schválen.
 • Zamítnut - záznam má vyplněného schvalovatele a Schvalující záznam Zamítl
 • Odsouhlaseno - záznam je odsouhlasený a připravený k synchronizaci


Akce nad zadanými peněžními příjmy

Oprava

Uživatel zvolí akci "Oprava"

 • uživatel může změnit a opravit zadané údaje v peněžním příjmu vybraného zaměstnance
 • pokud je záznam ve stavu "Schváleno", nebo "Odsouhlaseno", není možné jej opravovat, akce Oprava není přístupná


Smazat

Uživatel zvolí akci Smazat

 • systém umožní vymazat jen záznam, který není ve stavu "Schváleno", nebo "Odsouhlaseno".

Schvalování peněžních příjmů

Okno slouží uživateli s rolí Schvalující ke schvalování jemu přiřazených peněžních příjmů.

Do okna "Schvalování" > "Peněžních příjmů" se dostanou všechny záznamy peněžních příjmů, které mají vyplněného schvalovatele. Schvalující vidí jen záznamy, které má přiřazeno a jsou ve stavu Na schválení. Záznamy, které již byly schváleny (zamítnuty) jsou odfiltrovány.

Pklad13.jpg


Akce nad přehledem záznamů na schválení

Uživatel má na výběr dvě akce:


Schválit

záznam nabude stav "Schváleno". Záznam ve stavu Schválený se dostane do předzpracování k odsouhlasení.


Zamítnout

záznam nabude stav "Zamítnuto". Zamítnutý záznam zůstává v zadávání peněžních příjmů, nedostane se do dalšího zpracování.

Odsouhlasení příjmů

Přehled schválení příjmů (Příprava výplaty) je místem, kde se zobrazují všechny záznamy, které jsou podkladem pro zpracování mezd v ERP (Helios Orange, Helios SPIN) a které byly zadány v přehjledu Příprava výplaty - Peněžní příjmy.


Akce nad přehledem Odsouhlasení příjmů

Uživatel má na výběr dve akce:


Schválit

Záznam dostane nový stav Schváleno. Záznamy v tomto stavu jsou převzaty do mzdové agendy koncového ERP.


Zamítnout

Záznam dostane nový stav "Neschváleno". Zamítnutý záznam zůstává v Předzpracování a v Zadávání peněžních přájmů a nedostane se do dalšího zpracování.

Akce má pouze formální charakter, není podkladem k generování workflow.

Odpracovaná doba a nepřítomnosti

Okno slouží personalistovi pro zadávání odpracované doby a nepřítomností.


Přidání nového záznamu

Uživatel stlačí akci "Přidat"

Otevře se formulář s položkami, tento formulář je dvoustupňový.

Pklad14.jpg

V prvním kroku uživatel vyplní hlavičku záznamu, která obsahuje:

 • Období - Povinná položka ze seznamu období je možné vybrat jen neuzamknuté období
 • Zaměstnanec - Povinná položka, uživatel vybere zaměstnance
 • Skupina mzd.zložky - Povinná položka, uživatel vybere skupinu mzd.složky
 • Typ mzd.složky - Povinná položka, údaje ve výběrčí jsou filtrované podle skupiny zvolené v předchozí položce.

Doplněné údaje uživatel uloží stiskem tlačítka "Další".

Otevře se druhá část formuláře, která obsahuje údaje zadané v hlavičce a nové položky:

Pklad15.jpg

 • Půl dne - Nepovinná položka, zobrazí se, pokud je typ mzdové složky Dovolená. Pokud je položka zvolena, zadaný Datum od se doplní i do položky Datum Do. Do čísla hodiny se naplní denní fond z kalendáře * 0,5
 • Datum od - Povinná položka, pokud je skupina mzdové složky Docházka, Nepovinná položka, pokud je skupina mzdové složky Základní mzda
 • Datum do - Povinná položka, pokud je skupina mzdové složky Docházka, Nepovinná položka, pokud je skupina mzdové složky Základní mzda
 • Hodiny - Nepovinná položka, pokud je skupina mzdové složky Docházka. Pokud je vyplněn Datum od a Datum do, systém vypočítá počet hodin z denního úvazku a počtu pracovních dnů z osobního MZd. Kalendáře. Povinná položka, pokud je skupina mzdové složky Základní mzda
 • Útvar - nepovinná položka
 • Zakázka - nepovinná položka
 • Nákladový okruh - nepovinná položka
 • Vozidlo - nepovinná položka


Po doplnění údajů má uživatel dvě možnosti jak uložit záznam

 • tlačítko Uložit a pokračovat - systém zapíše zadané údaje a současně otevře nový formulář, který bude obsahovat vyplněné údaje z hlavičky
 • tlačítko Uložit - systém zapíše zadané údaje, pro zadání dalšího záznamu musí uživatel stisknout tlačítko Přidat nový


Upozornění Záznamy zadané Personalistou jsou zobrazeny v okne Zaměstnanec - Docházka a v okně Výstupy - Přehled docházky.


Přehled odpracované doby a nepřítomností

Okno "Přehled odpracované doby a nepřítomností" slouží k prohlížení zadaných záznamů.

Pklad16.jpg


Filtr záznamů

Záznamy v přehledu je možné filtrovat zadáním hledaného výrazu do řádku pro filtrování

 • aplikováním filtru se zobrazí pouze odpovídající záznamy
 • Syntaxe pro filtrování záznamů:
  • Všechny záznamy, které začínají na vybraný znak: X%
  • Všechny záznamy, které obsahují vybraný znak (nebo sadu znaků): %XA%


Řazení záznamů

Záznamy v přehledu je možné řadit podle všech zobrazených údajů

 • sloupec podle kterého jsou údaje právě seřazeny má u sebe označení-šipku
 • změnu řazení (vzestupně nebo sestupně) provede uživatel kliknutím na příslušný sloupec v přehledu, orientace šipky se změní (nahoru, dolů)
 • seřazení podle jiného sloupce provede uživatel kliknutím na příslušný sloupec


Akce nad přehledem odpracované doby a nepřítomností

Pklad17.jpg


Oprava

Uživatel zvolí akci "Oprava"

 • uživatel může změnit a opravit údaje ve formuláři
 • pokud je záznam ve stavu Dohodnutý, není možné jej opravovat, akce Oprava není přístupná


Smazat

Uživatel zvolí akci "Smazat"

 • systém umožní vymazat jen záznam, který není ve stavu "Odsouhlaseno".


Odsouhlasit Uživatel zvolí akci "Odsouhlasit", záznam je pripravený na synchronizaci. Takový záznam není možné opravit ani mazat. Bez tohoto příznaku synchronizace neproběhne.
Akce je formální, není dalším stupněm workflow.
Akce je přístupná pouze při zadání nepřítomností personalistou. V případě zadání zaměstnancem odsouhlasí personalista tyto záznamy akcí Hromadné akce v pravém horním rohu.


Hromadné akce

Po stisku tohoto tlačítka se uživateli otevře editor pro výběr období - viz obrázek:

PersOn hromakce.jpg

Po potvrzení kliknutím na tlačítko Odsouhlasit (Odsouhlaseno) získají všechny záznamy spadající do vybraného období příznak Odsouhlaseno bez ohledu na to, zda byly zadány personalistou nebo zaměstnancem.
Akce je formální, není dalším stupněm workflow.

Schvalování nepřítomností

Okno slouží uživateli s rolí "Schvalovatel" ke schválení nebo zamítnutí požadované nepřítomnosti zaměstnance. Uživatel je informován notifikačním mailem o nové žádosti čekající na schválení. Mail obsahuje jméno zaměstnance, osobní číslo zaměstnance a typ nepřítomnosti.

Jednotlivé záznamy nabývají následující stavy:

 • Nový
 • Schváleno
 • Čeká na zrušení
 • Zrušení
 • Odsouhlaseno
 • Neodsouhlaseno
Upozornění Všechny schválené neřítomnosti jsou zobrazeny také v okně Zaměstnanec > Docházka a v okně Výstupy > Přehled docházky


Akce nad přehledem Schvalování nepřítomností

PersOn schvaleni nepritomnosti.jpg


Schválit

Potvrzením volby uživatel vybraný záznam schválí.


Zamítnout

Potvrzením volby uživatel vybraný záznam zamítne.


Opravit

Potvrdením volby uživatel vybraný záznam opraví, oprava se projeví v přístupu zaměstnance. Zaměstnanec obdrží notifikační mail obsahující opravu.


Zrušit

Akce je přístupná po akci zaměstnance Žádost o zrušení. Potvrzením této volby je schválená nepřítomnost zrušena.

Předzpracování

Okno Předzpracování je místem, kde se zobrazují všechny záznamy, které jsou podkladem pro zpracování mezd v ERP (Helios Orange, Helios SPIN).

Akce nad přehledem záznamů na schválení

Uživatel má na výběr dvě akce:


Odsouhlasit

záznam nabude stav Odsouhlasený. Záznamy ve stavu Odsouhlasený jsou přebírány do mzdové agendy koncového ERP.


Zamítnut

záznam nabude stav Neodsouhlasený. Zamítnutý záznam zůstává v předzpracování a zadávání peněžních příjmů ve stavu Neodsouhlasený, nedostane se do dalšího zpracování.

Výplatní pásky

Okno "Výplatní pásky" je místem, kde jsou zobrazeny výplatní pásky všech zaměstnanců za všechny zpracované a uzavřené mzdové období. Mzdové období, za které je páska načtena je označeno symbolem €. Uživatel zvolí pásky k zobrazení a stiskne tlačítko. Vybrané pásky se zobrazí na obrazovce jako obrázek ve formátu pdf. Následně uživatel pásky vytiskne, případně uloží a rozešle jednotlivým zaměstnancům.

Pklad18.jpg

Administrace

Období

Číselník je naplněn synchronizací číselníku mzdových období v ERP. Na portál se synchronizuje období od prvního neuzavřeného do posledního generovaného v číselníku ERP.

Číselník slouží k uzamčení a odemčení mzdového období v aplikaci PersOn. Uživatel s rolí "Personalista" stisknutím tlačítka příslušné období uzamkne. Období ukazuje stav zamčené. Po stisknutí tlačítka stavu se otevře okno s historií změn stavu.

Pklad19.jpg

V oknech aplikace, ve kterých je atribut "Vybrané období" se nabízí jako vyplněné první nejnižší odemčené období. Období může uživatel měnit, pokud zadává zápis do některého z následujících období. Uzavřené období není možné použít v zápisu. Poznámka: Uživateli s rolí "Zaměstnanec" se ve výběru nabízí přednostně aktuální kalendářní období.


Typy pohybů

Číselník slouží k zadávání pohybů docházky. Uživatel zvolí tlačítko "Přidat" a v nabízeném editačním okně určí uživatelský název pohybu a přiřadí barevnou legendu, potvrdí volbu odpracovaný nebo neopracovaný čas. Uživatel vybírá z číselníku "Typ mzdové složky", který je propojen s typem pohybu. Typ pohybu se zobrazí v legendě "Docházka" a "Přehled docházky". Propojení se mzdovou složkou slouží pro přenos nepřítomností do předzpracování mezd IS Helios Orange.


Upozornění Uživatel musí zadat jeden druh pohybu typu odpracovaný a zaškrtnout naplňte záznamy s denním úvazkem.

Pklad20.jpg


Pohyby je třeba definovat pokud uživatel pracuje alespoň s jedním z uvedených oken

 • Zadání nepřítomnosti zaměstnance
 • Evidence docházky
 • Přehled nepřítomnosti všech zaměstnanců.

Akce nad přehledem pohybů: Detail, Oprava, Smazat

Schvalování nepřítomností

Okno slouží uživateli s rolí "Schvalovatel" na schválení, nebo zamítnutí žádané nepřítomnosti zaměstnance. Uživatel je informován oznamovací mailem o nové žádosti ke schválení. Mail obsahuje jméno, osobní číslo zaměstnance a typ nepřítomnosti ke schválení.

Jednotlivé záznamy nabývají stavy:

 • Čeká na schválení
 • Čeká na stornování

Akce nad oknem Schvalování nepřítomnosti

Pklad21.jpg

Schválit

Potvrzením volby uživatel vybraný záznam schválí.


Zamítnout

Potvrzením volby uživatel vybraný záznam zamítne.


Stornovat

Potvrzením volby uživatel vybraný záznam stornuje.

Záznam po zpracování z přehledu vypadne.

Přehled nepřítomnosti všech zaměstnanců

Okno ve formě sešitového přehledu slouží uživateli s rolí "Personalista" nebo "Schvalovatel" na přehled nepřítomností za vybrané období za všech zaměstnanců. Přehled je naplňován z okna "Přehled nepřítomností zaměstnance", tj. schválenými žádostmi o nepřítomnost. Přehled je tvořen barevnou legendou z číselníku "Typy pohybů".

Uživatel vybírá období z výběrového pole a zvolí tlačítko "Vybrat". Záznamy v tabulce je možné filtrovat podle útvaru, příjmení nebo osobního čísla.

Pklad22.jpg

Seznam docházky

Seznam docházky je okno, ve kterém uživatel s rolí "Personalista" nebo "Schvalovatel", vidí společný seznam odpracovaného času a nepřítomností za všechny zaměstnance formou přehledu záznamů, kde jeden řádek přehledu je záznam docházky jednoho zaměstnance za vybrané období. Přehled je naplněn ze záznamů v tabulce "Docházka" (zaměstnanecký přístup), vyplněné jednotlivými zaměstnanci.

Období je možné vybrat z výběrového pole a potvrdit tlačítkem "Vybrat".

Pklad23.jpg

Akce nad Seznamem docházky

Detail - potvrzením akce "Detail", se uživateli zobrazí tabulka docházky za vybraného zaměstnance.

Zaměstnanecký přístup

Výplatní pásky

Okno slouží k prohlížení a tisk výplatních pásek přihlášeného zaměstnance. Zaměstnanec vybere pásky k prohlížení, tisku volbou € za vybrané období. Po volbě "Tisk výplatních pásek" se vybrané pásky zobrazí jako obrázek ve formátu pdf. Který je následně možné vytisknout.

Mé osobní údaje

Skupina oken, které slouží uživateli, který má roli zaměstnance k prohlížení svých osobních a mzdových údajů. Okna nejsou editovatelné. Skupinu tvoří následující okna:

 • Dovolená
 • Placené volno
 • Mzdové složky zaměstnance
 • Moje adresa
 • Moji rodinní příslušníci
 • Moje daně a pojištění
 • Můj bankovní účet
 • Moje osobní údaje
 • Pracovní poměr
 • Moje spojení

Docházka

Okno slouží zaměstnanci k zadávání neodpracovaného času. V prvním řádku přehledu docházky je automaticky vyplněn odpracovaný čas podle měsíčního kalendáře zadaného v ERP. Zaměstnanec edituje pole podle druhu nepřítomnosti a za vybrané období. Zaměstnanec zadává počet neodpracovaných hodin. Po přemístění kurzoru do jiného pole, systém přepočítá odpracovaný čas. Po zadání požadovaných údajů zaměstnanec zápis uloží tlačítko "Uložit", případně zápis zruší tlačítkem "Zpět". V řádku Zadané hodiny celkem se zobrazuje denní pracovní fond.

Pklad25.jpg

Tabulkový přehled "Docházka" je možné zobrazit za zvolené období a potvrzením tlačítka "Vybrat".

Dovolené a nepřítomnosti

Zadání nepřítomnosti zaměstnance

Okno slouží pro uživatele s rolí "Zaměstnanec" na zadání žádosti o schválení nepřítomnosti.

Zaměstnanec zadává:

 • Typ nepřítomnosti s číselníku typ nepřítomností - povinná položka
 • Datum od - do, vybírá pomocí kalendáře, v případě, že existuje na zadaný datový interval schválena nepřítomnost, systém upozorní uživatele ikonou žlutého trojúhelníku - povinná položka
 • Položka Hodiny je vyplněna automaticky, v případě , že žádaná nepřítomnost je na menší počet hodin než je denní pracovní fond, uživatel přepíše nabídnutou hodnotu
 • Poznámka-nepovinná položka
 • Schvalující - uživatel vybere z výběrového pole příslušného "Schvalovatele" - povinná položka


Upozornění Po pokusu uložit záznam s nevyplněným povinným polem systém upozorní uživatele červenou značkou a popisem chyby.


Po uložení správně vyplněného záznamu, systém sdělí uživateli zelenou hlášku Žádost o schválení nepřítomnosti byla úspěšně zaevidována.

Pklad26.jpg


Uživateli s rolí "Schvalovatel" je zaslán oznamovací mail, který obsahuje jméno, osobní číslo zaměstnance a typ nepřítomnosti.


Přehled nepřítomnosti zaměstnance

Okno slouží uživateli s rolí zaměstnanec na přehled nepřítomností, které požadoval schválit.

Položky v přehledu nabývají stav:

 • Čeká na schválení
 • Schválený
 • Čeká na stornování
 • Stornovaný
 • Smazaný

Akce v Přehledu nepřítomností zaměstnance

Opravit

Uživatel zvolí akci "Opravit" nad záznamem, který čeká na schválení. Nad záznamem s jiným stavem se akce nenabízí.

Smazat

Uživatel zvolí akci "Smazat" nad záznamem, který čeká na schválení. Nad záznamem s jiným stavem se akce nenabízí.

Stornovat

Uživatel zvolí akci "Stornovat" nad záznamem, který je schválen. Nad záznamem s jiným stavem se akce nenabízí.

Administrátor organizace

Organizaci je přiřazen uživatel webového portálu s rolí Administrátor organizace. Administrátor má práva zakládat uživatele (přístupy) v aplikaci. Tento přístup je poskytnut klientovi po aktivaci organizace na webovém portálu.

Postup zakládání nových uživatelů:

 1. Uživatel se přihlásí do aplikace jménem a heslem pro Administrátora organizace
 2. Volba v levém horním rohu Správa - Ovládací panel
 3. Z přehledu vybrat volbu "Uživatelé"
 4. Vybrat tlačítko "Přidat"
 5. Zadat uživatelské jméno bez diakritiky, emailovou adresu, jméno, příjmení
 6. V pravém přehledu vybrat volbu Organizace
 7. Tlačítko "Vybrat" - vybrat vlastní organizaci
 8. Zvolit volbu "Uložit"
 9. V pravém přehledu vybrat Volbu Heslo - zadat heslo pro uživatele
 10. V pravém přehledu vybrat Volbu Role - Běžné role - možno vybírat z těchto uživatelských rolí:
  Schvalovatel nepritomnosti, Schvalovatel príjmů, Zamestnanec, Personalista, Schvalovatel CEP, Pokladník, Likvidator CEP
 11. V pravém přehledu vybrat Volbu UserFields - vyplnit Osobní číslo Zaměstnance, které má přiřazeno v ERP, vyplnit název organizace bez mezery
 12. Vybrat volbu "Uložit"
 13. Pokračovat tlačítkem "Přidat"
Tip Roli Zamestnanec má nový uživatel přidělenu automaticky.
Upozornění Uživatel může být zadán do více organizací současně. Platí, že ve všech organizacích bude mít stejné uživatelské role. Pokud je potřeba aby měl uživatel jinou roli v každé organizaci, pak je třeba pro další přístup zřídit jiný uživatelský účet.


Pklad27.jpg

Technická dokumentace Helios Orange a synchronizace

Vlastní propojení systému Helios Orange s portálem PersOn probíhá prostřednictvím pluginu a certifikátů.
Celé řešení sestává z těchto souborů:

 • CA PERSON.crt - certifikát autority, ověřuje platnost certfikátu webové služby.
 • wsJmenoFirmy.p12 - certifikát webové služby, nutný k synchronizaci, je k němu dodáno heslo.
 • PluginPersON.dll - zakládá do Helios Orange pomocné tabulky, externí akce, pomocí kterých uživatel spouští synchronizaci ručně.
 • PersOn.exe - komunikuje s webovou službu, slouží pro synchronizaci dat.

Postup instalace certifikátů

 • Soubory s certifikáty a heslem obdržíte při aktivaci služby PersOn. Je třeba je nainstalovat všem uživatelům (PC), kteří budou provádět synchronizaci.
  • Certifikát CA PERSON.crt - při instalaci vyberte ručně úložiště "Důvěryhodné kořenové CA/Trusted Root CA".
  • Certifikát wsJmenoFirmy.p12 - si vyžádá při importu heslo, úložiště není třeba ručně nastavovat.
Upozornění Zaslané certifikáty a hesla k nim si uložte pro pozdější použití. Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození, musí být certifikát pro webovou služby znovu vygenerován (s jiným heslem) a musí být znovu nahrán na všechna PC, kde probíhá synchronizace. Změna certifikátu také vyžaduje změnu konfigurace pluginu PersOn.

Postup instalace a konfigurace pluginu

 • Instalace pomocí Helios Store - výběrem modulu PersOn (viz kap. Helios Store)
 • Zadat konfiguraci - prvotní nastavení (v přehledu Speciální pluginy) - volba Konfigurace
  • URL webové služby (hodnota URL je dodána ze strany Asseco Solutions)
  • Nastavení klientského certifikátu (hodnoty certifikátu zjistíte v Helios Orange např. v nabídce "Možnosti" > "Uživatelské konstanty lokální" > "El. podpis PDF" > kliknutím na Vystaveno pro se dostanete do seznamu všech dostupných osobních certifikátů, zde lze opsat údaje pro certifikát webové služby)
  • Umístění = 2
  • Název umístění = 0
  • Nastavení cesty k souboru PersOn.exe (tato síťová cesta musí být pro všechny uživatele shodná)
  • Nastavení cesty k souborům výplatních pásek (tato síťová cesta musí být pro všechny uživatele shodná)


Person konfigurace.gif

Změna konfigurace

Při změně URL webové služby, klientského certifikátu nebo cesty k souborům není potřeba plugin PersOn znovu instalovat, stačí pouze spustit a upravit konfiguraci z přehledu Nástroje přizpůsobení > Externí akce > volba Speciální pluginy > PluginPersON > volba Konfigurace.

Provedení synchronizace

Po instalaci plugin PersOn se v přehledu objeví nový modul PersOn, který se skládá z těchto přehledů:

 • Zaměstnanci z portálu - zaměstnanci stažení z portálu PersOn
 • Předzpracování z portálu - údaje předzpracování stažené z portálu PersOn
 • Synchronizace - přehled synchronizovaných číselníků, které se odesílají na portál PersOn
 • Nastavení - konfigurace přenosu na portál PersOn
 • Mzdové období - standardní číselník Mzdových období
 • Zaměstnanci - standardní číselník Zaměstnanců
 • Cestovní příkazy a náhrady - standarní přehled Cestovních příkazů a náhrad

Jednotlivé přehledy mají přes místní nabídku dostupné různé Akce spojené s modulem PersOn.

Synchronizace

Před započetím práce s aplikací PersOn je třeba provést synchronizaci číselníků nacházejících se v přehledu Person > Synchronizace. Uživatel vybere jeden nebo více číselníků a v místní nabídce zvolí akci PERS-ON > Odeslat na portál. Akce odešle označené číselníky do webové aplikace PersOn.

SQL účet pro synchronizaci

Při prvním spuštění synchronizace si plugin vyžádá zadat jméno a heslo uživatele SQL, pod kterým bude synchronizace probíhat. Tento uživatel musí mít přístup do databáze, ve které synchronizace probíhá.

Upozornění Jako uživatele synchronizace doporučujeme zadat uživatele SA. Toto nastavení se uloží do souboru PersON.ini, ten je uložen v adresáři systému Helios, resp. pluginu PersOn. Heslo je uloženo v zašifrované podobě a nelze je z tohoto souboru zjistit.

Nastavení a spuštění synchronizace

Upozornění Číselníky níže je třeba označit atributem Na portál. Záznamy, které budou vytvořeny až po instalaci pluginu budou automaticky označeny tímto atributem. Příznak Na portál je v přehledech modulu PersON zobrazitelný pomocí Nastav.
Tip V přehledu Nastavení je na řádku konfigurace v místní nabídce PERS-ON volba Nastav příznak Na portál. Tato akce u všech záznamů uvedených číselníků jednorázově tento příznak nastaví. Poté je možné ručně provést korekce a u vybraných záznamů příznak Na portál zrušit.

Číselníky, u kterých je nutné v nastavení označit atribut Na portál:

 • Stát
 • Peněžní ústavy
 • PSČ
 • Útvary
 • Nákladové okruhy
 • Vozidla
 • Zdravotní pojišťovny
 • Zakázky
 • Státní příslušnost
 • Zaměstnanci
 • Mzdové složky
Upozornění Číselník zaměstnanců je nutné synchronizovat jako poslední. V případě, že synchronizujete veškeré číselníky hromadně najednou (označen celý přehled číselníků), systém spustí synchronizaci číselníku zaměstnanců jako poslední
Upozornění Rodné číslo rodinného příslušníka je povinný údaj při synchronizaci.
Upozornění Pokud se při spuštění synchronizace zaměstnanců zobrazí hláška, je potřebné nejprve spustit synchronizaci "Zaměstnanci z portálu"

Nestazene.jpg

Po synchronizaci se zaměstnanci načítají do okna "Seznam zaměstnanců" v aplikaci "PersOn".

Zaměstnanci z portálu

V podmodulu "Zaměstnanci z portálu" uživatel synchronizuje zaměstnance a jejich údaje založené v aplikaci PersOn v okně "Osobní dotazník". Synchronizace proběhne výběrem z místní nabídky Person > "Synchronizace s portálem".


Odsouhlasení záznamů

Volba slouží k odsouhlasení záznamů, tzn. potvrzení toho, že s údaji, které jsou vyplněny v editoru uživatel souhlasí a v této podobě je přenese do ostrých tabulek IS Helios Orange.

Pro odsouhlasení záznamů uživatel vybere v místní nabídce Person > "Odsouhlasit". Odsouhlasit je možné jeden záznam nebo zvolenou skupinu záznamů.

Po potvrzení této volby se Stav záznamu změní na "odsouhlaseno" (atribut Nastav - Stav), zároveň se vyplní datum odsouhlasení (atribut Nastav - Datum odsouhlasení)

Po odsouhlasení záznamu, není možné opravu provést, položka je přístupná pouze pro čtení.


Zrušení odsouhlasení záznamů

Volba slouží ke zrušení odsouhlasení záznamů.

Pro zrušení odsouhlasení záznamů uživatel vybere v místní nabídce volbu "PersOn" > "Zrušit odsouhlasení".

Zrušit odsouhlasení je možné na jednom záznamu nebo vybrané skupině záznamů.

Po potvrzení této volby se "Stav záznamu" změní na "Vložený" (atribut Nastav - Stav), zároveň se vymaže datum odsouhlasení (atribut Nastav - Datum odsouhlasení)


Přenos záznamů do ostrých tabulek IS Helios Orange

Do ostrých tabulek IS Helios Orange lze přenést pouze ty záznamy, u kterých je atribut Stav nastaven na "Odsouhlaseno".

Pokud půjde o přenos záznamů se změnami (je vyplněno osobní číslo) je přenos možný pouze tehdy, pokud bude hodnota atributu "Stav" nastavena na "Odsouhlaseno" a zároveň nemá tento zaměstnanec v aktuálním mzdovém období vypočítanou mzdu.

V místní nabídce existuje volba:

 • Přenos do mezd
  • Aktuální období
  • Běžné období


Záznamy lze přenášet do aktuálního nebo do běžného mzdového období.

Pokud uživatel zvolí "Aktuální období" nabídne se k přenosu seznam všech záznamů, kde atribut "Období" na "Osobním dotazníku" odpovídá aktuálnímu období.

Přenos se uskuteční na označených zaměstnancích, implicitně jsou označeni všichni zaměstnanci, kteří splňují výše uvedenou podmínku.

Pokud uživatel zvolí "Běžné období" nabídne se k přenosu seznam všech záznamů, kde atribut "Období" na "Osobním dotazníku" odpovídá aktuálnímu mzdovému období.

Přenos se uskuteční na označených zaměstnancích, implicitně jsou označeni všichni zaměstnanci, kteří splňují výše uvedenou podmínku.

Pokud neexistují vyplněné číselné řady osobních čísel, jsou osobní čísla nových zaměstnanců přiřazena automaticky vzestupně od posledního existujícího osobního čísla.

Pokud existují vyplněné číselné řady osobních čísel, nabídnou se číselné řady před vlastním přenosem (aby uživatel mohl určit, jaké osobní číslo z číselné řady bude vybraným zaměstnancům přiřazeno).


Konkrétní proces přenosu:

 • Neexistují číselné řady osobních čísel
  • V nabídce "Zaměstnanci z portálu" uživatel zvolí z místní nabídky volbu "Přenos do mezd" a zvolí, že chce přenášet záznamy do aktuálního nebo běžného mzdového období
  • Na základě vybraného mzdového období se nabídnou ty záznamy, které splňují podmínky pro přenos (Odsouhlaseno , Období).
  • Implicitně jsou označeny všechny záznamy, které splňují podmínky, avšak lze označit i pouze vybrané záznamy.
  • Z místní nabídky uživatel vybere volbu Person > "Přenos do ostrých tabulek" a tím dojde k přenosu vybraných záznamů do ostrých tabulek IS Helios Orange
  • Převedené záznamy poté mají nastavenu hodnotu atributu Stav na "Přenesen".


 • Existují číselné řady osobních čísel
  • V nabídce "Zaměstnanci z portálu" uživatel zvolí z místní nabídky volbu "Přenos do mezd" a zvolí, že chce údaje přenášet do aktuálního nebo běžného mzdového období.
  • Nabídnou se číselné řady osobních čísel.
  • Uživatel vybere konkrétní číselnou řadu, pro kterou chce nové záznamy vložit
  • Na základě vybraného období se nabídnou ty záznamy, které splňují podmínky pro přenos (Odsouhlaseno, Období).
  • Implicitně jsou označeny všechny záznamy, které splňují podmínky, avšak lze označit i pouze vybrané záznamy.
  • Z místní nabídky uživatel vybere volbu Person > "Přenos do ostrých tabulek" a tím dojde k přenosu vybraných záznamů do ostrých tabulek IS Helios Orange
  • Převedené záznamy poté mají nastavenu hodnotu atributu "Stav" na "Přenesen".

Předzpracování z portálu

Podmodul "Předzpracování z portálu" slouží k synchronizaci peněžních příjmů, zadaných nepřítomností a odpracovaného času v aplikaci PersOn.

Upozornění Aby bylo možné pracovat v aplikaci Person s okny "Peněžní příjmy" a "Zadávání nepřítomností" je nutné, aby byla provedena synchronizace Mzdových složek a synchronizace Zaměstnance (viz kapitola Synchronizace)

V nabídce "Předzpracování z portálu" uživatel uvidí záznamy, které synchronizoval z aplikace Person, a to záznamy se stavem "Odsouhlaseno" (v aplikaci). Záznamy z aplikace zobrazené v nabídce Předzpracování:

 • Údaje týkající se peněžních příjmů (příplatky, prémie, srážky)
 • Údaje týkající se docházky (dovolená, PN, odpracované hodiny)

V přehledu lze záznamy stažené z aplikace PersOn prohlížet, opravovat, schvalovat a přenášet do ostrých tabulek IS Helios Orange.


Stažení záznamů z portálu

V místní nabídce uživatel zvolí akci PersOn > "Synchronizace s portálem". Touto akcí dojde k tomu, že se z aplikace do IS Heliosu Orange dostanou ty záznamy, které ještě z aplikace nebyly odvolány a v aplikaci jsou v okně Predspracované podklady ve stavu "Odsouhlaseno".

Oprava záznamů

Do jednotlivých záznamů lze vstoupit pomocí tlačítka "Oprava". Zobrazí se editor, kde je možné jednotlivé položky prohlížet a případně opravovat.

Opravovat je možné pouze ty záznamy, které jsou ve stavu "Vloženo" (atribut Nastav - Stav).

Údaje, které bude uživatel prohlížet jsou analogické těm, které zná z mezd Helios Orange.

Upozornění Důležitou roli v editoru hraje položka "Období". Ta je vyplňována v aplikaci PersOn (jedná se o povinnou položku). Položka "Období" určuje, do kterého mzdového období z hlediska Helios Orange se údaj dostane.

Období uživatel vidí v nabídce "Předzpracování z portálu" ve spodní liště, kde se lze přepínat do jiných období.


Odsouhlasení záznamů

Volba slouží k odsouhlasení záznamů, tzn. potvrzení toho, že s údaji, které jsou vyplněny v editoru uživatel souhlasí a v této podobě je přenese do ostrých tabulek IS Helios Orange.

Pro odsouhlasení záznamů uživatel vybere v místní nabídce PersOn > "Odsouhlasit". Odsouhlasit je možné jeden záznam nebo zvolenou skupinu záznamů.

Po potvrzení této volby se Stav záznamu změní na "Odsouhlaseno" (atribut Nastav - Stav), zároveň se vyplní datum odsouhlasení (atribut Nastav - Datum odsouhlasení).

Po odsouhlasení záznamu, není možné opravu provést, položka je přístupná pouze pro čtení.


Zrušení odsouhlasení záznamů

Volba sloužit ke zrušení odsouhlasení záznamů.

Pro zrušení odsouhlasení záznamů uživatel vybere v místní nabídce volbu PersOn > "Zrušit odsouhlasení".
Zrušit odsouhlasení je možné na jednom záznamu, nebo vybrané skupině záznamů. Po potvrzení této volby se Stav záznamu změní na "Vložený" (atribut Nastav - Stav), zároveň se vymaže datum odsouhlasení (atribut Nastav - Datum odsouhlasení).


Přenos záznamů do ostrých tabulek IS Helios Orange

Do ostrých tabulek IS Helios Orange je možné přenášet pouze ty záznamy, u kterých je atribut Stav nastaven na "Odsouhlaseno".

V místní nabídce uživatel vybere akci PersOn > "Přenos do předzpracování":

Záznamy budou přeneseny do vybraného období (viz období na spodní liště v nabídce Předzpracování z portálu).

Obecně je možné záznamy přenášet do aktuálního nebo běžného mzdového období.


Konkrétní proces přenosu:

 • V nabídce "Předzpracování z portálu" uživatel zvolí z místní nabídky volbu "Přenos do předzpracování"
 • Na základě vybraného období se zvolí ty záznamy, které splňují podmínky pro přenos (Odsouhlaseno, Období)
 • Volbou z místní nabídky "Přenos do předzpracování" dojde k přenosu daných záznamů do ostrých tabulek IS Helios Orange
 • Převedené záznamy poté mají nastavenu hodnotu atributu Stav na "Přenesen".

Výplatní pásky - přenos do aplikace

V aplikaci lze k jednotlivým zaměstnancům zobrazovat výplatní pásky, které byly vytvořeny v programu Helios Orange.
Výplatní pásky jsou v programu Helios Orange vytvářeny tzv.. do "souboru" a ukládány do konkrétního adresáře.
Při synchronizaci se do aplikace dostávají výplatní pásky označených zaměstnanců, které mají v konkrétním adresáři pro vybrané období vytvořený soubor s výplatní páskou.

Vytvoření výplatních pásek pro aplikaci PersOn

Existují dvě skupiny výplatních pásek:

a) Jedna skupina výplatních pásek pro kontrolní tisk (funkcionalita stejná jako dosud). Výpočet mzdy, Tisk, Tisk formulářem, výběr výplatních pásek sady a)

b) Druhá skupina vznikne kopií z první a slouží pro vytvoření výplatních pásek pro aplikaci. Výpočet mzdy, Tisk, Tisk formulářem - jednotlivě, výběr výplatních pásek sady b)

 • V aplikaci se zobrazují výplatní pásky, které jsou vytvořeny v programu Helios Orange prostřednictvím sady b)
 • Výplatní pásky vytvoří mzdová účetní v okamžiku, kdy jsou vypočteny a zkontrolovány mzdy.
 • Výplatní lístky se uloží do konkrétního adresáře, který bude přednastavený v Konfiguraci PersOnu.


Pokud mzdová účetní požaduje vytisknout výplatní pásku v průběhu zpracování mezd - např.pro kontrolu, použije formulář sady a).

Pro výplatní pásky sady b) je specifické níže uvedené nastavení:

1. Do názvu výplatní pásky je zadán atribut

Pklad28.jpg

2. Ve vytvořeném "Nastavení", je určena cesta, kde se mají soubory ukládat, v jakém formátu a jaký typ písma je použit.

Pklad29.jpg


Výsledný uložený soubor poté bude mít formát:

CCCCCCMM.RRRR.pdf

Kde:

C = osobní číslo
MM = měsíc
RRRR = rok

Synchronizace

 • V místní nabídce "Výpočet mzdy" se zvolí akce PersOn > "Odeslání výplatních pásek na Portál"
 • Výplatní pásky se na portál odešlou pro označené zaměstnance
 • Výplatní páska se odešle do aplikace i v případě, že pro dané období už bude výplatní páska odeslána
 • Současně probíhá kontrola, zda označený zaměstnanec má v příslušném adresáři pro dané období vytvořený soubor s výplatní páskou. Pokud ne, objeví se na konci procesu informativní hláška, pro které zaměstnance se nepodařilo odeslat výplatní pásku do aplikace PersOn.

Postup mzdové účetní, shrnutí

 • Mzdová účetní vypočítá výplaty
 • Provede kontrolu vypočtených výplat
 • Ve Výpočtu mzdy označí zaměstnance, pro které chce výplatní pásky odeslat do aplikace PersOn a zvolí akci z místní nabídky - PersOn > Odeslání výplatních pásek na Portál.

Nastavení automatické synchronizace

Standardními mechanismy nastavit automatickou synchronizaci - nastaví se spuštění souboru PersOn.exe v následujícím formátu (mezi jednotlivými parametry jsou mezery):

<path> <server> <db> <method> 

Význam parametrů

 • <path> = cesta k souboru PersOn.exe
 • <server> = název SQL databázového serveru
 • <db> = název konkrétní databáze Helios
 • <method> = metoda synchronizace


Příklad Příklad:
\\SERVER01\Helios\PersOn.exe SERVER01\SQL2008R2 Helios001 synch_all

Všechny číselníky bez výjimky budou odeslány na portál, současně se z portálu stáhnou také všechny nové záznamy.

\\SERVER01\Helios\PersOn.exe SERVER01\SQL2008R2 Helios001 u_record u_payrollcomponents d_preprocess

Na portál budou odeslány číselníky Nepřítomností a Mzdových složek, ze serveru se stáhne Předzpracování.

Seznam všech metod

 • Metody pro obousměrnou komunikaci s portálem:
  • synch_all - kompletní nahrání všech číselníků na portál a současně stažení všech záznamů z portálu
 • Metody pouze pro odeslání na portál (Upload číselníků):
  • u_bankcode - Peněžní ústavy
  • u_career - Profese
  • u_cashincome - Peněžní příjmy
  • u_city - PSČ
  • u_costpoot - Nákladové okruhy
  • u_country - Země
  • u_currency - Měna
  • u_department - Útvary
  • u_employee - Zaměstnanci
  • u_employmenttype - Druh pracovního poměru
  • u_familyrelationship - Rodinní příslušníci - vztah
  • u_healthinsuranceoffice - Zdravotní pojišťovny
  • u_joborder - Zakázka
  • u_jobtitle - Pracovní pozice
  • u_lifeinsurance - Životní pojišťovny
  • u_maritalstatus - Rodinný stav
  • u_payout - Poukazování mzdy
  • u_payrollcalendar - Mzdové kalendáře
  • u_payrollcomponents - Mzdové složky
  • u_pensionrevenuestype - Druh důchodu
  • u_period - Období
  • u_record - Nepřítomnosti
  • u_salary - Typ mzdy
  • u_supplementarypensioninsurance - Penzijní fondy
  • u_travelordercosttype - Kódy nákladů
  • u_vehicle - Vozidla
 • Metody pouze pro stažení z portálu (Download záznamů):
  • d_employee - Zaměstnanci
  • d_preprocess - Předzpracování
  • d_travelorder - Cestovní příkazy

Hodnoty (názvy) odpovídající jednotlivým číselníkem je možné zjistit v přehledu Nastavení synchronizace v Helios Orange, atribut Kód.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
V jiných jazycích
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export