Penalizační faktury - Účetnictví

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Funkce Penalizační faktury slouží pro vystavování penalizačních faktur k fakturám, zaplaceným po lhůtě splatnosti. Penalizační fakturu vystavíte tak, že označíte kurzorem příslušný řádek faktury v přehledu příslušného salda, klepnutím pravého tlačítka myši vyberete volbu Penalizační faktury… a potvrdíte. Otevře se přehled Vystavené penalizační faktury k vybranému saldokontnímu případu. Při vystavování nové penalizační faktury stiskem tlačítka Nový otevřete formulář pro pořízení Penalizační faktury:


Formulář penalizační faktury


Do formuláře penalizační faktury se přenese číslo' a název organizace (odběratele), Název, Záhlaví' a Text penalizační faktury se přednastaví dle textu v nabídce Text penalizační faktury (pokud je nadefinováno), tyto texty lze libovolně v rámci daného počtu znaků editovat).

Dále se přenese Bankovní spojení vlastní organizace – nabídne se bankovní spojení, které je označeno v jako „Přednastaveno“. Pokud má vlastní organizace navázáno více bankovních spojení a žádné bankovní spojení nemá označeno „Přednastaveno“, bude bankovní spojení prázdné a je nutno vybrat bankovní spojení vlastní organizace, na který má být fakturovaná částka zaplacena.

Do pole Variabilní symbol se doplní párovací znak, máte možnost přepsat, do pole Konstantní symbol můžete přenést konstantní symbol z návazného číselníku.

V pravé horní části formuláře jsou údaje o vlastní faktuře – Číslo faktury, Měna,Částka (fakturovaná částka – přednabídne se dle fakturované částky), Datum splatnosti a Procento penále. Všechny údaje o vlastní faktuře se dají editovat.

V pravé dolní části formuláře jsou údaje o Vystavení – Datum (datum vystavení), Vyřizuje (kdo vystavil - podle jména přihlášeného uživatele, lze změnit - zadat z klávesnice nebo vybrat z číselníku Zaměstnanci ) a Telefon (telefon lze zadat z klávesnice nebo vybrat z přehledu Kontakty).

Údaje penalizační faktury uložíte stiskem tlačítka OK, pokud údaje nebudete chtít otevřít, stisknete tlačítko Storno.

Penalizační fakturu lze z přehledu sdružených penalizačních faktur zaúčtovat pomocí nastavené kontace. Na řádku kontace můžete na 2.záložce nastavit konkrétní středisko (útvar), na který se má faktura účtovat, pokud středisko není vyplněno systémem. V praxi to znamená, že by saldokontní skupina musela být párována s vazbou na Útvar.

Příklad kontace penalizační faktury

Vystavení penalizační faktury v cizím jazyce

Pro vystavení penalizační faktury v cizím jazyce, musí být splněno několik podmínek:

  • v číselníku Komunikační jazyky musí být zadán cizí jazyk
  • organizaci musí mít navázaný komunikační jazyk (Organizace - způsob platby)
  • v nabídce Penalizační faktury - Text penalizační faktury musí být jazyková varianta v tomto komunikačním jazyce

Při dodržení těchto podmínek bude k vybranému saldokontnímu případu vytvořena penalizační faktura v cizím jazyce.

Pokud je saldokontní případ v cizí měně, je přednabídnuta cizí měna salda a částka v cizí měně. Pokud existují již vystavené penalizační faktury a mají zadanou různou měnu než je měna salda, při vystavení nové penalizační faktury se nebude přednabízet částka k penalizaci.

Vlastní formulář penalizační faktury vytisknete z přehledu penalizačních faktur stiskem klávesy <F8> nebo tlačítka TiskTisk…, otevře se přehled formulářů penalizačních faktur, a poklepáním myši se otevře náhled před tiskem penalizační faktury. Penalizační fakturu můžete vytisknout na tiskárnu stiskem tlačítka Tisk (Print), pomocí tlačítek E-mail nebo Fax lze penalizační fakturu přímo odeslat jako e-mail nebo fax.

Upozornění Volba penalizační faktury je v menu místní nabídky aktivní pouze pro saldokontní skupiny, kde je povoleno vystavení upomínek a penalizačních faktur.


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jakub Ryšavý, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export