PDP - nastavení účtování - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Doplnění k článku v Poradně Přenesení daňové povinnosti od 1.4.2015 - Poradna (CZ)

Obsah

PDP dodavatel

Uvádí se/vykazujeme na ř. 25 daňového přiznání k DPH.

Nastavení účtu

V Účtovém rozvrhu účet DPH nastavíte takto:

Účet: např. 343025
Účtování DPH: Ostatní
Sazba DPH: 0%
Kód plnění: Žádný (nevyplňuje se)
Směr plnění: Výstup

Ucet01.jpg

Účet přiřadíte na řádek 25 v přiznání DPH. V Kontrolním hlášení přiřazujeme do oddílu A.1.


Účtování – kontace

a) Použijete buď kompletní obecnou kontaci pro faktury vydané tuzemské, kde účtujete na Má dáti odběratelský účet, na Dal výnosový, pro stranu Dal je nutné mít založené položky s Druhem řádku Základ DPH 0% a Částka DPH 0%, kontace tedy musí obsahovat mimo jiné:

DAL –Základ DPH 0% – účet xxxxxx

DAL - Částka DPH 0% – účet DPH 343025 (směrovaný na ř. 25 daňového přiznání)

Kontace02.jpg
Kontace01.jpg


b) Nebo můžete zkombinovat s kontací položkovou, která musí mimo jiné obsahovat položky pro Druh řádku Základ DPH 0%.

DAL – Základ DPH0% - účet 6xxxxx (konkrétní účet strany DAL, na který chcete účtovat)

Může být i DAL - Částka DPH 0% - 343025, pokud na hlavičkové kontaci máte použit ještě jiný účet DPH pro Částka DPH 0%.

PDP odběratel

Uvádí se na řádcích 10 a 43(nebo 11 a 44, dle sazby) přiznání k DPH.

Nastavení účtů

V účtovém rozvrhu založíte dva analytické účty k 343.

Účet: např. 343250
Účtování DPH: Samovyměření
Sazba DPH: 21% (10,15)
Směr plnění: Vstup

Ucet03.jpg

Účet přiřadíte na ř. 43 v přiznání DPH (je možné využít již existující účet pro samovyměření vstup, který je směrován do požadovaného řádku přiznání k DPH).


Účet: např. 343150
Účtování DPH: Samovyměření
Sazba DPH: 21%(10,15)
Směr plnění: Výstup

Ucet04.jpg

Účet přiřadíte na ř. 10 přiznání k DPH. V Kontrolním hlášení přiřadíte do oddílu B.1.

Účtování – kontace

a) Kompletní obecná kontace pro faktury přijaté - tuzemsko. Můžete využít obecnou kontaci, kde účtujete dodavatele proti účtům nákladovým a účtům DPH. Musí mimo jiné obsahovat řádky:

MD – Samovyměření DPH 343250(směrován do ř. 43, směr plnění vstup)

DAL - Samovyměření DPH 343150 (směrován do ř. 10, směr plnění výstup)


Kontace04.jpg
Kontace05.jpg

b) Nebo můžete zkombinovat s kontací položkovou, která musí mimo jiné obsahovat řádek

MD - Ostatní částky – 5xxxxx (konkrétní účet, na který chcete účtovat)

Analogicky pro sníženou sazbu daně.

Tip Pro správné naplňování Kontrolního hlášení musí účetní řádek s účty DPH pro PDP obsahovat i kód zboží (kód PDP). Pokud je zadán na faktuře nebo na pokladním dokladu, přenese se automaticky.

Pozor! Pokud na fakturách používáte textové položky, není zde možné kód zboží zadávat a musíte ho zadat až do účetního řádku.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export