Důležité:


Přepravní služby - Změny 2018

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2018.1200 ze dne 30.12.2018

Novinka Přímý přesun zásilek a pozic z přehledů do/z grafického přehledu pomocí drag and drop.Verze 2.0.2018.0909 ze dne 23.10.2018

Novinka Úprava funkcionality - zásilku lze jedním krokem naložit na více pozic


Novinka Pokud obsluha nezadala CBM/LDM do kontejneru, došlo k vymazání CBM/LDM v zásilce.

UpravenoVerze 2.0.2018.0900 ze dne 25.09.2018

Novinka Upraveno generování faktur z Sběrná služba - kusové zásilky nebo Spedice - celokamionové zásilky. Při fakturaci se při nesouladu DUZP a implicitního období u generované faktury zobrazí číselník období, ze kterého je možné vybrat relevantní období.


Novinka Do číselníku Organizace byl doplněn atribut Agent/Přepravní partner, který se uplatní v kalkulacích vztažených k příslušné organizaci. Tento parametr má následně zásadní vliv na dohledání sazby DPH v číselníku Pravidla stanovení DPH.


Novinka Doplněn objem zásilky do kontejneru u FCLVerze 2.0.2018.0600 ze dne 27.06.2018

Novinka Pro přehled Vydané faktury doplněny tiskové zdroje
  • QRKodFaktury
  • QRKodPlatbyAFaktury

stejné jako v modulu Fakturace.


Novinka Do zásilky byl přidán přehled položek zásilky. Tento přehled umožňuje podrobněji popsat obsah zásilky s nebo bez vazby na nákladové kusy zásilky a popsat podrobněji i ADR. Položky byly přidány především z důvodů komunikace EDI.


Novinka V číselné řadě zásilek lze zadat (implicitní) preferovaný kalkulační vzorec, který se spustí funkcí Automatická kalkulace nad zásilkou nebo kalkulacemi (obsluha nemusí kalkulační vzorec vybírat).

Funkcionalita se uplatní až u nových zásilek založených v nové verzi HELIOS Orange


Novinka V kalkulačních vzorcích pro automatickou kalkulaci v přepravních službách byla doplněna možnost definovat příplatky a/nebo slevy.


Novinka POZOR ! Pokud je PS/Konfigurace zaškrtnuto „Respektovat bank.spojení a lhůtu splatnosti v pořadí : u organizace, řady dokladů, nastavení parametrů“, lhůta splatnosti se hledá v pořadí - organizace, řada dokladů, parametry, 14dní. Pokud není zaškrtnuto, nic se nemění a lhůta se hledá v pořadí - organizace, parametry, 14dní.


Novinka Do editoru zásilky typu Sea byla dplněna možnost zadávat poplatky pro tisk BL.Verze 2.0.2018.0507 ze dne 08.06.2018

Oprava V editoru přehledu Adresář firem přestalo od verze 2.0.2018.0500 fungovat zakládání a editování kontaktů. Objevovala se chyba Access violation. Opraveno.Verze 2.0.2018.0500 ze dne 22.05.2018

Novinka Před spuštěním procesu fakturace se testuje přítomnost uživatelské procedury HPI_FakKontrola_ZAK. Pokud je detekován RAISERROR, zobrazí se chybová hláška a proces fakturace se nespustí.


Oprava Při posunu z pozice na pozici v otevřeném editoru systém hlásil chybu.

OpravenoVerze 2.0.2018.0400 ze dne 09.04.2018

Novinka Nový modul pro sledování železničních zásilek


Novinka U dalších dispozic v zásilce byla přidána vazba na poznámky k organizacím (zákazník a dopravce)


Novinka Do tabulky Přepravní služby - zásilka přidány atributy Autor a Datum vznikuVerze 2.0.2018.0004 ze dne 06.02.2018

Oprava Do generované faktury se nepřenášelo DIČ plátce z kalkulace (pokud je vyplněn)

Opraveno

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export