Důležité:


Přepravní služby - Změny 2012

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2012.1219 ze dne 20.12.2012

Oprava V případě kopie zásilky s vyplněnými nákladovými kusy, kde celkový počet jednotek bylo desetinné číslo, došlo k ohlášení chyby "XX není platné celé číslo" - OpravenoVerze 2.0.2012.1206 ze dne 11.12.2012

Oprava Při kopii zásilky se kontroluje vyplnění atributu "Upozornění" u organizace. Pokud je vypněn, text se zobrazí. Pokud ale obsluha daný atribut smaže, upozornění se zobrazuje dále (bez textu). Chyba je způsobena tím, že po smazání textu není obsah atributu NULL, ale prázdný řetězec.

Opraveno. Atribut se vyprázdní po stisku kombinace kláves CTRL+Del


Oprava Při editaci kalkulační položky nad pozicí (sběrná služba-kusové zásilky) nelze vybrat sazbu DPH.

Opraveno.Verze 2.0.2012.1001 ze dne 24.10.2012

Novinka Zapojena funkcionalita "Hromadně pro email" nad seznamem zásilek a pozic pro zadaného dopravce.


Novinka Pokud má zákazník, odesílatel nebo příjemce uvedený v zásilce zadán text v atributu "Upozornění", objevuje se tento text i v okamžiku vytváření kopie zásilkyVerze 2.0.2012.0901 ze dne 25.09.2012

Novinka Po vytvoření kopie v přehledu Nabídky a poptávky zůstal kurzorový řádek nastaven na původní záznam. Upraveno, jako aktivní záznam je nastavena vytvořená kopie.Verze 2.0.2012.0801 ze dne 23.08.2012

Novinka Kontrolní hláška "Fakturace-Neexistuje vztah mezi „XXXX“ a evidenční měrnou

jednotkou", která se objevuje při nesouladu mezi zadanou MJ v kalkulaci a číselníkem Oběh zboží../Zboží a služby/Měrné jednotky byla "zmírněna" tak, aby reagovala pouze u výnosových položek a pouze v případě, že obsluha MJ vyplní.


Novinka Při rozpadu nákladů nad pozicí lze přímo vybrat kalkulační řádek (vázaný pouze k pozici), který se použije pro rozpad. Po rozpadu je tento kalkulační řádek případně na základě rozhodnutí obsluhy smazán.Verze 2.0.2012.0606 ze dne 21.06.2012

Novinka Možnost hromadného přesunu zásilek ze SBSM na jiné SBSM


Novinka Možnost hromadného přesunu zásilek z pozice na jinou pozici


Novinka V disponentech lze nastavit množinu SBSM, se kterými může disponent pracovat


Novinka Úprava funkcionality „Dispečink - přehled polohy vozidel“ a její přidání do pozicVerze 2.0.2012.0505 ze dne 21.05.2012

Novinka Přepravní služby - odesílání emailu - do zprávy nepřenese do políčka Komu emailový kontakt, i když v dotazu před tiskem je vidět - upravenoVerze 2.0.2012.0402 ze dne 03.04.2012

Novinka Při generování faktury vydané se standardně doplňuje vlastní bankovní spojení podle Nastavení parametrů v Přepravních službách. Pokud ale v Nastavení parametrů/záložka Fakturace zaškrtnete "Respektovat bank.spojení...", bude se vlastní bankovní účet dohledávat v pořadí: u způsobu platby v organizaci, řady dokladů, nastavení parametrů v Přepravních službách.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export