Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Přepravní služby - Změny 2009

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Verze 2.0.2009.0923 ze dne 22.10.2009

Novinka Při ukládání zásilky ve spedici apod. se může objevit chyba

[SQL: 8152,16] String or binary data would be truncated.
Chyba je způsobena tím, že pro přechod na UNICODE bylo nutné některé atributy v TabIZasilka zkrátit Mezi jinými se zkrátil i atribut ZakNazev na 40 znaků.
Nejčastější problém bývá při přenosu organizace do zásilky, stačí organizaci dohledat, upravit název - max 40 znaků (využít i políčko druhý název apod.) nebo název organizace zkrátit přímo v zásilce, která nejde uložit.


Novinka Možnost ručního obarvení zásilek, které se zobrazuje i v grafickém přehledu "Dispečink - přehled polohy vozidel". Tyto barvy lze využít i pro standardní obarvování pomocí definice EA _HeIQ_RC_ a _HeIQ_RB_


Novinka V grafickém přehledu "Dispečink - přehled polohy vozidel" lze doplnit i úkoly na vozidlo (případně řidiče), které přímo nesouvisí se zásilkami ani rezervacemi, ale uživatel je chce graficky zobrazovat.


Oprava Při pokusu o editaci kalkulačního řádku ve funkci "Párování FAD" byla detekována chyba "Access violation..."

Opraveno.Verze 1.0.2009.0104 ze dne 06.01.2009

Novinka Kalkulace u pozice – lze zobrazit všechny kalkulace všech zásilek, které jsou naloženy na dané pozici
Novinka Fakturace - Upozornění na rozdíl DUZP a dat.vystavení respektuje nastavení parametru v Globálních parametrech
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export