Důležité:


Přehled pohybu vozidel - Doprava

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Volbou Přehled pohybu vozidel vyvoláte akci, jejíž smyslem je ke zvolenému datu přehledně zachytit pohyb jednotlivých vozidel a to podle údajů vyplněných na stazkách a příkazech k jízdě


V horní části tohoto přehledu definujete datum, ke kterému chcete zobrazit pohyby vozidel. Po stisknutí tlačítka Přepočet se zobrazí stav vozidel podle údajů ze stazek. V tomto přehledu je opět možnost třídit, filtrovat, volit sloupce, které zde budou zahrnuty, i možnost tisknout.

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export