Předpoklady pro kapacitní plánování - Projekty

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Předpoklady - prvotní nastavení

Pro úspěšné využití kapacitního plánování musíte dodržet následující body

Následující příklad ukazuje potřebné nejnutnější kroky s popisem, jak se dopracovat k zaplánování dvou úloh se dvěma personálními zdroji. Úlohy jsou Broušení a Čištění.


Definování personálních zdrojů

V personálních zdrojích vytvořte 2 záznamy například Janů Emanuel a Janů Caesar. Přejděte na záložku 6-Plánovací kalendář v editoru Personální zdroje, rozklikněte Označení a v nabídnutém přehledu založte nový plánovací kalendář se jménem PRJ-příklad. Nově vytvořený kalendář vyberte tlačítkem Přenos <CTRL+ENTER>.


Kalendář

Kalendář

Nastavte vše dle obrázku Kalendář.
Podstatný je výběr datumu od 15.4 do 22.4 a čas od 13:00 do 18:30 - což říká, že vybraný personální zdroj bude moci pracovat v tomto intervalu a pouze ve stanovenou dobu.
Naprosto shodně vyberte plánovací kalendář i pro druhý personální zdroj Janů Caesar a uložte.

Definování úloh

  • K libovolnému existujícímu Projektu vytvořte 2 úlohy. První s názvem Broušení a nastavte následujícím způsobem
  • Na záložce 3-Řešitelé a kapacitní plán editoru Úloh přidejte 2 personální zdroje (Janů Emanuel a Janů Caesar).

Zdroj Emanuel bude mít nastaven Limit hodin na 15H a Caesar 10H viz obrázek řešitelé.

Řešitelé

Řešitelé

Přejděte na záložku 8-Časový plána datum zahájení bude 10.4.2006 dokončení pak 25.4.2006. Těmito údaji říkáte, v jakém pořadí mají vstupovat úlohy do kap. plánu. Můžete je tak seřadit za sebe v návaznosti, nebo s časovým překryvem. Plánovací kalendář přiřazený k řešiteli má z hlediska časového údaje přednost.

Druhou úlohu s názvem Čištění nastavte naprosto shodně jako první Broušení

Přepočet kapacitního plánu

Posledním krokem je již pouze přepočtení naplánované úlohy, což je automatická akce v přehledu Kapacitní plán projektů. Přepočet provede rozplánování personálního zdroje Emanuel a Caesar tak, aby vždy pracoval pouze v definovanou dobu a odpracoval stanovený počet hodin na úloze daný limitem hodin.

Přepočet kap. plánu

Predpoklady pro kapacitni planovani - Projekty1.jpg
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export