Důležité:


Přechod na EUR - Doprava

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

MODULY, kterých se týkají změny pro přechod na EURO

Při přechodu na EURo je třeba z při práci v Helios Orange rozlišovat 3 období:

Dotaz nebo informativní hláška Fáze 0: období do 31.12.RRRR, tuzemskou měnou je původní měna, není omezení ve vytváření dokladů do roku RRRR, do roku RRRR+1 vytvářet doklady nelze
Dotaz nebo informativní hláška Fáze 1: mrtvé období od 1.1.RRRR+1 do spuštění všech akcí pro přechod na EURO, v tomto období má Helios stále nastavenu původní tuzemskou měnu, proto nelze vytvářet doklady do roku RRRR+1
Dotaz nebo informativní hláška Fáze 2: období od data přechodu na EURo (tj. dne spuštění akcí pro přechod na EURo), kdy je již tuzemská měna nastavena na EUR, všechny doklady roku RRRR, kde se vyskytovala měna EUR, budou transformovány na měnu xEU, do roku RRRR nelze vytvářet doklady finančního charakteru(kromě přijatých faktur)

Omezení :

Upozornění obsluha v žádném případě nesmí při zadávání dat docílit toho, aby v období před přechodem na EURo měla ve sloupci pro částky v tuzemské měně hodnoty ve staré tuzemské a nové tuzemské měně !!! Pro zafiltrování těchto chyb slouží sloupec Způsob přepočtu kurzem, který je buď prázdný (řádek vznikl pod původní tuzemskou měnou) nebo obsahuje znak pro EUR (řádek vznikl po přechodu na EURo)

Upozornění v zásadě nebráníme zadávat data o přepravách do starého období, avšak dofakturace po 1.1.RRRR+1 bude probíhat pouze do nového období (a bude možná až po přechodu na EURo, tj. po dosažení fáze 2)

Zásilky (spedice, sběrná služba, sea, air, pravidelné přepravy)

 • Rozhodný datum pro určení tuzemské měny je datum zásilky !
 • Nelze uložit doklady s datumem v „mrtvém“ období (fáze 1)
 • Mohou proto zadávat nové kalkulace i do starých zásilek
 • Po provedení přechodu na EURo (fáze 2) je nezbytné ručně provést  :
  • Přecenění sazebníků
  • Synchronizaci měny v kalkulačních vzorcích se sazebníky
  • Úpravu pevných kurzových přepočtů vzhledem k nové tuzemské měně
 • Fakturace :
  • Striktně doporučujeme dodělat a dofakturovat všechny zásilky ve starém roce před přechodem na EUR
  • Dočasně vypnout v konfiguraci překurzování při fakturaci
  • Pokud bude nutné po přechodu zadat nové kalkulace do starých zásilek, je vždy nutné zadávat měny, ceny a především kurzy z pohledu staré tuzemské měny (při ceně v eurech použít měnu xEU – při fakturaci se automaticky mění na EUR) – fakturaci starých zásilek v novém období je nutné zkontrolovat !!!
  • Při párování došlých faktur je třeba sledovat měnu, která je uvedena v kalkulacích (stará tuzemská měna, případně xEU) a měnu, ve které je došlá faktura. Pokud se neshodují např. kalkulace SKK, došlá faktura EUR je třeba párování provést ručně přímo v kalkulacích zápisem čísla dokladu.

Pozice

 • Rozhodný datum pro určení tuzemské měny je datum pozice !
 • Nelze uložit doklady s datumem v „mrtvém období“
 • Mohou proto zadávat nové kalkulace i do starých pozic (hovoříme o kalkulacích, které se váží pouze k pozici !!!)
 • Neřešíme :
  • Přecenění sazebníků (lze využít standardní fci Přecenění nad přehledem sazebníků)

Nabídky

 • Rozhodný datum pro určení tuzemské měny je datum nabídky!
 • Ostatní podmínky jako u zásilky

Doprava – náklady + čerpání

 • Rozhodný datum pro určení tuzemské měny je datum parciálního dokladu (ne stazky)!
 • Jakmile systém zjistí rozpor z pohledu EURa mezi uloženým datumem a nově zadaným datumem, tak vynuluje finanční částky !!!
 • Nelze uložit doklady s datumem v „mrtvém období“

Stazka + J.příkazy

 • Nelze uložit doklady s datumem v „mrtvém období“


Doprava – úseky stazky

 • Rozhodný datum pro určení tuzemské měny je datum počátku stazky!
 • Po přechodu na EUR (fáze 2) je třeba ručně upravit smluvní ceny a ceníky na nové sazby v tuzemské měně

Cesťáky

 • Nelze uložit doklady s datumem začátku nebo konce v „mrtvém období“
 • Před přechodem měny je nutné vypořádat všechny CP ve staré tuz.měně
 • U dlouhodobých cest, které přechází do nového roku, lze ukončit cestu k půlnoci 31.12. (provést vypořádání v původní tuzemské měně) a po přechodu na EURo (fáze 2) vytvořit nový cestovní příkaz od 1.1. 00:00 (provést vypořádání v EUR)
 • Pro cesty, které nebudou vypořádány ve staré tuzemské měně, je třeba vytvářet CP až po provedení přechodu na EURo, tj. ve fázi 2 (náhrady za celé období cesty budou již vypočítány a následně vypořádány v nové tuzemské měně, a to i u cest, které byly zahájeny v roce RRRR)
 • Po provedení přechodu na EURo (fáze 2) je nezbytné ručně provést  :
  • Změnu sazeb tuzemských a zahraničních nároků na stravné (původní částky v upravit dle legislativy na sazby v nové tuzemské měně)


Cesťáky – náklady + PHM

 • Rozhodný datum pro určení tuzemské měny je datum počátku CP!
 • Nelze uložit doklady s datumem v „mrtvém období“

Zpracování platebních karet

 • Týká se pouze SHELL
  • Pokud budou výpisy po 1.1. obsahovat tuzemskou měnu EUR je třeba je importovat až po přechodu na EUR, tj. ve fázi 2

Silniční daň

 • Daň bude vypořádána v měně, která byla platná v období, ke kterému se daňová povinnost vztahuje.
 • Sazby silniční daně si musí uživatelé pro splnění daňové povinnosti upravit na částky EUR dané legislativou ručně

Editor faktur

 • Kontroluje se datum pořízení (PP,DOP) a vystavení (PP) na mrtvé období
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export