Příspěvkové organizace, příloha M - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Upozornění pro příspěvkové organizace, které mají povinnost odesílat v rámci přílohy i část M. - Doplňující informace k příjmům a výdajům:

Na základě aktualizace kontrolních vazeb, viz Kontrolní balíček č. 32, budou na úrovni CSÚIS nově kontrolovány mj. vazby mezi přílohou M. (příloha č. 5., část M. - Doplňující informace k příjmům a výdajům) a rozvahou.

Na základě doplnění nových kontrolních vazeb musela být upravena i metodika závazných analytik Fenix. Z tohoto důvodu je doplněna definice přílohy M. o nové účty:

  • 068 - Termínované vklady dlouhodobé
  • 244 - Termínované vklady krátkodobé
  • 262 - Peníze na cestě
  • 263 - Ceniny

Tyto účty byly do části M. přílohy zavedeny z důvodu kontrolní vazby Státní pokladny mezi rozdílem hodnot vykázaných v rozvaze ve sloupci Minulé účetní období a Běžné účetní období Netto u syntetických účtů 068, 241, 244, 245, 261, 262 a 263 a částí M. řádek E. Čistá změna oběživa a depozit v příloze.


Co je zapotřebí udělat v Helios Orange?

Definice výkazu

  • Je nutno mít Helios Orange verze 2.0.2014.0900, případně vyšší.
  • Zkontrolujte prosím, zda je v definici přílohy M. v poli Text 3 zadáno 068%, 24[145]%, 26[123]%. Viz Výkazy pro příspěvkové organizace, Definice výkazu, na příloze M. akce Oprava, záložka 3 - řádky, zobrazit sloupce Text 3. Na všech základních řádcích by mělo být nastaveno 068%, 24[145]%, 26[123]%. Pokud ne, lze pro sloupec Text 3 hromadnou změnou nastavit 068%, 24[145]%, 26[123]%.
  • Na uložené definici výkazu, příloha M., akcí Definice - doplnění vazeb účtů, Podle analytik PAP nebo PO, přiřaďte i účty pro syntetiky 068, 244, 262 a 263.


Upozornění Podle upřesněné metodiky se třídění příjmů a výdajů v příloze M. týká pohybu peněžních prostředků účetní jednotky s výjimkou účtu FKSP. Převod na tento účet je považován za konečný výdaj. Pokud máte v definici přílohy M. na řádcích výkazu přiřazeny i účet/účty 243 - Běžný účet FKSP, je třeba tyto účty ze všech řádků definice výkazu příloha M. odstranit. Doporučujeme postup: V přehledu Definice výkazu na označené definici výkazu příloha M spustit akci Zrušit přiřazené účty a následně spustit akci Definice - doplnění vazeb účtů, Podle analytik PAP nebo PO.

Účetní doklady

Na účetních dokladech je nutno pro nově zařazené účty pro syntetiky 068, 244, 262 a 263 na úrovni účetních řádků doplnit příslušný údaj Příjmy a výdaje. Lze nastavit pomocí Hromadných změn.


Upozornění Na účetních dokladech je nutno pro nově zařazené účty pro syntetiky 068, 244, 262 a 263 na úrovni účetních řádků doplnit příslušný údaj Příjmy a výdaje na všech dokladech od počátku roku 2014, tj. i zpětně od 1.1.2014!


Tip V případě potřeby kontaktujte prosím Hotline Orange.
Za obsah tohoto článku odpovídá Miloš Šimíček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export