Důležité:


Příklady - Majetek

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;
Příklad Příklad č.1 - Definice typu majetku daňově a účetně odepisovaného

Zadání: Vaše firma vlastní několik automobilů a chce si pro ně vytvořit samostatnou skupinu – Typ majetku. Majetek zařazený do tohoto typu budete chtít daňově i účetně odepisovat.

Ve stromové struktuře přehledů si otevřete přehled Typy majetku. Z místní nabídky vyberte volbu Nový. Otevře se formulář Typ majetku. Vyplňte následující pole: Typ majetku – zadejte např. 101, Název typu – zadejte „Osobní automobily“, zaškrtávací políčko Daňové pohyby – zaškrtněte, zaškrtávací políčko Účetní pohyby – zaškrtněte.Příklad Příklad č.2 - Definice typu majetku pro pozemky.

Zadání: Vaše firma vlastní pozemek a chce si pro něj vytvořit samostatný Typ majetku.

Ve stromové struktuře přehledů si otevřete přehled Typy majetku. Z místní nabídky vyberte volbu Nový. Otevře se formulář Typ majetku. Vyplňte následující pole: Typ majetku – zadejte např. 201, Název typu – zadejte „Pozemky“, zaškrtávací políčko Daňové pohyby – nechte prázdné, pozemky se daňově neodepisují, zaškrtávací políčko Účetní pohyby – zaškrtněte, pozemky budete odepisovat pouze účetně.Příklad Příklad č.3 - Definice typu majetku pro drobné elektrospotřebiče.

Zadání: Vaše firma vlastní několik drobných elektrospotřebičů např. rychlovarnou konvici, mikrovlnou troubu, Kávovar, Chladničku atd. Pro tuto skupinu majetku si chcete vytvořit samostatný Typ majetku.

Ve stromové struktuře přehledů si otevřete přehled Typy majetku. Z místní nabídky vyberte volbu Nový. Otevře se formulář Typ majetku. Vyplňte následující pole: Typ majetku – zadejte např. 105, Název typu – zadejte „Drobné elektrospotřebiče“, zaškrtávací políčko Daňové pohyby – nechte prázdné, tento typ majetku nebudete daňově odepisovat, zaškrtávací políčko Účetní pohyby – zaškrtněte, majetek budete odepisovat pouze účetně.Příklad Příklad č.4 - Vytvoření karty majetku pro nově zakoupený osobní automobil

Zadání: 12.8.2000 jste zakoupili osobní automobil Škoda Felicia v ceně 260.000,-. Do používání jste jej zavedli 5.9.2000.

V přehledu Karty majetku vyberte z místní nabídky volbu Nový. Otevře se přehled Typy majetku. Vyberte typ, do kterého chcete automobil zařadit (zvolený typ majetku musí být definován tak, aby umožňoval vytvářet daňové pohyby, viz příklad č. 1) a poklepáním na vybraném typu majetku otevřete formulář karty majetku. Do pole Název majetku zadejte „Osobní automobil Škoda Felicia“, do pole Datum pořízení „12.8.2000“, do pole Datum zavedení „5.9.2000“. Klepnutím na pomocné tlačítko v poli Způsob pořízení otevřete pole se seznamem a vyberte způsob pořízení „Koupí“. Dále můžete vyplnit dle potřeby Výrobní údaje, ty však nejsou povinné. Formulář uložte klepnutím na tlačítko OK. Nyní vás program vrátí zpět do přehledu Karty majetku a kurzorovým řádkem se nacházíte na nově vytvořené kartě.Příklad Příklad č.5 - Vytvoření karty majetku pro již odepisovaný majetek (např. na jiném sw)

Zadání: 12.8.1998 jste zakoupili osobní automobil Škoda Favorit v ceně 235.000,- Kč. Do používání jste jej zavedli 5.9.1998.

V přehledu Karty majetku vyberte z místní nabídky volbu Nový. Otevře se přehled Typy majetku. Vyberte typ, do kterého chcete automobil zařadit (zvolený typ majetku musí být definován tak, aby umožňoval vytvářet daňové pohyby, viz příklad č. 1) a poklepáním na vybraném typu majetku otevřete formulář karty majetku. Do pole Název majetku zadejte „Osobní automobil Škoda Favorit“, do pole Datum pořízení „12.8.1998“, do pole Datum zavedení „5.9.1998“. Klepnutím na pomocné tlačítko v poli Způsob pořízení otevřete pole se seznamem a vyberte způsob pořízení „Koupí“. Dále můžete vyplnit dle potřeby Výrobní údaje, ty však nejsou povinné. Formulář uložte klepnutím na tlačítko OK. Nyní vás program vrátí zpět do přehledu Karty majetku a kurzorovým řádkem se nacházíte na nově vytvořené kartě.Příklad Příklad č.6 - Nastavení daňových odpisů u majetku nově pořízeného.

Zadání: 12.8.2000 jste zakoupili osobní automobil Škoda Felicia v ceně 260.000,-. Do používání jste jej zavedli 5.9.2000. Pro daňový odpis jste zvolili lineární (rovnoměrný) způsob.

Podle příkladu č. 4 nejprve vytvořte kartu majetku.

Nyní ke kartě zadáte prostřednictvím daňového pohybu cenu majetku, způsob odpisování a vytvoříte odpisový plán. V přehledu Karty majetku na vytvořené kartě vyberte z místní nabídky volbu Daňové pohyby. Otevře se prázdný přehled Daňové pohyby majetku xxx Osobní automobil Škoda Felicia. V tomto přehledu opět otevřete místní nabídku a vyberte volbu Nový. Otevře se číselník Druhy pohybů. Zde vyberte druh pohybu s názvem Zavedení a poklepáním myši otevřete formulář daňového pohybu. Nyní vyplňte následující pole. Klepnutím na pomocné tlačítko v poli Způsob odpisu otevřete pole se seznamem a vyberte hodnotu „rovnoměrný“. V poli Daňová skupina vyberte stejným způsobem hodnotu „1. skupina“. V poli Vstupní cena (v řádku Změna) zadejte částku 260.000,-. Hodnotu v poli Datum platnosti ponechte tak, jak ji systém přenesl z karty majetku. Formulář daňového pohybu uložte klepnutím na tlačítko OK. Nyní se nacházíte v přehledu Daňové pohyby majetku xxx Škoda Felicia. V přehledu jste vytvořili ručně pohyb Zavedení a program sám automaticky vytvořil další daňové pohyby – Odpisy – až do úplného odepsání majetku. Vytvořené pohyby vidíte na obrázku. Pohyby Odpis jsou „předpřipravené“ a pokud neprovedete nějaké změny (např. technické zhodnocení, změnu odpisové sazby apod.) bude majetek takto odepisován.

Daňové pohyby vytvořené dle příkladu č. 6
Priklady - danove odpisy noveho majetku - Majetek2.gif


Význam těchto předgenerovaných odpisů (pohybů) spočívá v tom, že máte možnost si kdykoliv zobrazit stav karty k vybranému dni. Tedy nejen stav zpětně, ale i stav „v budoucnu“.Příklad Příklad č.7 - Nastavení daňových odpisů u majetku již dříve odepisovaného (např. na jiném sw).


Zadání: 12.8.1998 jste zakoupili osobní automobil Škoda Favorit v ceně 235.000,- Kč. Do používání jste jej zavedli 5.9.1998. Pro daňový odpis jste zvolili lineární (rovnoměrný) způsob. V roce 1999 bylo provedeno technické zhodnocení ve výši 25.000,- Kč. Daňový odpis za rok 1998 činí 33.370,- Kč a za rok 1999 65.000,- Kč. Veškerou tuto evidenci jste vedli ručně nebo na nějakém jiném sw a nyní tuto evidenci potřebujete přenést do systému Helios Orange. Stav budeme vytvářet k 1.1.2000.

Podle příkladu č. 5 nejprve vytvořte kartu majetku.

Nyní ke kartě zadáte prostřednictvím daňového pohybu cenu majetku, dosud provedené oprávky, způsob odpisování a vytvoříte zbývající odpisový plán. V přehledu Karty majetku na vytvořené kartě vyberte z místní nabídky volbu Daňové pohyby. Otevře se prázdný přehled Daňové pohyby majetku xxx Osobní automobil Škoda Favorit. V tomto přehledu opět otevřete místní nabídku a vyberte volbu Nový. Otevře se číselník Druhy pohybů. Zde vyberte druh pohybu s názvem Počáteční stav a poklepáním myši otevřete formulář daňového pohybu. Nyní vyplňte následující pole. Klepnutím na pomocné tlačítko v poli Způsob odpisu otevřete pole se seznamem a vyberte hodnotu „rovnoměrný“. V poli Daňová skupina vyberte stejným způsobem hodnotu „1. skupina“. Políčko Technicky zhodnoceno zaškrtněte. V poli Vstupní cena (v řádku Změna) zadejte částku 235.000,- Kč. V poli Zvýšení ceny zadejte částku 25.000,- Kč. V poli Oprávky (v řádku Změna) zadejte součet dosud provedených odpisů tedy 98.370,- Kč. Zůstatkovou cenu program vypočítá z ostatních zadaných údajů sám. V poli Datum platnosti zadejte „1.1.2000“. V poli Roky odpisu zadejte číslo „2“ (číslo vyjadřuje počet již provedených daňových odpisů). Formulář daňového pohybu uložte klepnutím na tlačítko OK. Nyní se nacházíte v přehledu Daňové pohyby majetku xxx Škoda Favorit. V přehledu jste vytvořili ručně pohyb Počáteční stav a program sám automaticky vytvořil další daňové pohyby – Odpisy – až do úplného odepsání majetku. Vytvořené pohyby vidíte na obrázku. Pohyby Odpis jsou „předpřipravené“ a pokud neprovedete nějaké změny (např. další technické zhodnocení, změnu odpisové sazby apod.) bude majetek takto odepisován.

Daňové pohyby vytvořené dle příkladu č. 7
Priklady - danove odpisy drive odepisovaneho majetku - Majetek2.gifPříklad Příklad č.8 - Nastavení účetních odpisů u majetku nově pořízeného. Odpisy budeme počítat roční sazbou.


Zadání: 12.8.2000 jste zakoupili osobní automobil Škoda Felicia v ceně 260.000,-. Do používání jste jej zavedli 5.9.2000. Pro účetní odepisování jste se rozhodli každý rok odepsat 25 % ze vstupní ceny bez ohledu na měsíc, ve kterém byl majetek zaveden do evidence.

Podle příkladu č. 4 nejprve vytvořte kartu majetku.

Nyní ke kartě zadáte prostřednictvím účetního pohybu cenu majetku, způsob odpisování a vytvoříte odpisový plán. V přehledu Karty majetku na vytvořené kartě vyberte z místní nabídky volbu Účetní pohyby. Otevře se prázdný přehled Účetní pohyby majetku xxx Osobní automobil Škoda Felicia. V tomto přehledu opět otevřete místní nabídku a vyberte volbu Nový. Otevře se číselník Druhy pohybů. Zde vyberte druh pohybu s názvem Zavedení a poklepáním myši otevřete formulář účetního pohybu. Nyní vyplňte následující pole. Klepnutím na pomocné tlačítko v poli Způsob účetního odpisu otevřete pole se seznamem a vyberte hodnotu „Roční sazbou“. Pole Číslo účetní skupiny nevyplňujte (pole použijeme v jiném příkladu). Do pole Sazba roční zadejte hodnotu 25 %. Pole Kontace a Párovací znak v tomto příkladu zatím nepoužijeme. V poli Cena (v řádku Změna) zadejte částku 260.000,-. Hodnotu v poli Datum platnosti ponechte tak, jak ji systém přenesl z karty majetku. Formulář účetního pohybu uložte klepnutím na tlačítko OK. Nyní se nacházíte v přehledu Účetní pohyby majetku xxx Osobní automobil Škoda Felicia. V přehledu jste vytvořili ručně pohyb Zavedení a program sám automaticky vytvořil další účetní pohyby – Odpisy – až do úplného odepsání majetku. Viz následující obr.

Přehled účetních pohybů dle příkladu č.8
Priklady - danove odpisy drive odepisovaneho majetku - Majetek3.gif


Na obrázku je vidět, že v roce 2000 bude odpis (sloupec UP Změna oprávek) za každý měsíc činit 16.250,- Kč a v dalších letech pak bude odpis za 1 měsíc 5.416,- nebo 5.417,- Kč. Vyšší odpis v prvním roce je daný právě použitím způsobu účetního odpisu Roční sazbou. Program vypočítá Cenu x roční % odpisu a výslednou částku rozdělí do zbývajících měsíců v daném roce.


Příklad Příklad č.9 - Nastavení účetních odpisů u majetku nově pořízeného. Odpisy budeme počítat měsíční sazbou.

Zadání: 12.8.2000 jste zakoupili osobní automobil Škoda Felicia v ceně 260.000,-. Do používání jste jej zavedli 5.9.2000. Pro účetní odepisování jste se rozhodli každý měsíc pravidelně odepsat 2 % ze vstupní ceny

Podle příkladu č. 4 nejprve vytvořte kartu majetku.

Nyní ke kartě zadáte prostřednictvím účetního pohybu cenu majetku, způsob odpisování a vytvoříte odpisový plán. V přehledu Karty majetku na vytvořené kartě vyberte z místní nabídky volbu Účetní pohyby. Otevře se prázdný přehled Účetní pohyby majetku xxx Osobní automobil Škoda Felicia. V tomto přehledu opět otevřete místní nabídku a vyberte volbu Nový. Otevře se číselník Druhy pohybů. Zde vyberte druh pohybu s názvem Zavedení a poklepáním myši otevřete formulář účetního pohybu. Nyní vyplňte následující pole. Klepnutím na pomocné tlačítko v poli Způsob účetního odpisu otevřete pole se seznamem a vyberte hodnotu „Měsíční sazbou“. Pole Číslo účetní skupiny nevyplňujte (pole použijeme v jiném příkladu). Do pole Sazba měsíční zadejte hodnotu 2 %. Pole Kontace a Párovací znak v tomto příkladu zatím nepoužijeme. V poli Cena (v řádku Změna) zadejte částku 260.000,-. Hodnotu v poli Datum platnosti ponechte tak, jak ji systém přenesl z karty majetku. Formulář účetního pohybu uložte klepnutím na tlačítko OK. Nyní se nacházíte v přehledu Účetní pohyby majetku xxx Osobní automobil Škoda Felicia. V přehledu jste vytvořili ručně pohyb Zavedení a program sám automaticky vytvořil další účetní pohyby – Odpisy – až do úplného odepsání majetku. Viz následující obr.

Přehled účetních pohybů dle příkladu č.9
Priklady - ucetni odpisy - Majetek2.jpg


Na obrázku vidíte účetní odpisy při výpočtu odpisu měsíční sazbou. Odpis program vypočítá podle vzorce Cena x Sazba měsíční. U tohoto způsobu výpočtu nemá datum zavedení majetku vliv na výši měsíčního odpisu v 1. roce, proto jsou odpisy každý měsíc stejné.


Příklad Příklad č.10 - Nastavení účetních odpisů u majetku nově pořízeného. 1. účetní odpis chcete provést v měsíci, následujícím po měsíci zavedení majetku. Odpisy budeme počítat měsíční sazbou.

Zadání: 12.8.2000 jste zakoupili osobní automobil Škoda Felicia v ceně 260.000,-. Do používání jste jej zavedli 5.9.2000. Pro účetní odepisování jste se rozhodli každý měsíc pravidelně odepsat 2 % ze vstupní ceny. 1. účetní odpis chcete provést za 10. měsíc.

Podle příkladu č. 4 nejprve vytvořte kartu majetku.

Nyní ke kartě zadáte prostřednictvím účetního pohybu cenu majetku, způsob odpisování a vytvoříte odpisový plán. Postup zadání účetního pohybu Zavedení bude totožný s postupem uvedeným v příkladu č. 9. Pouze v poli Datum platnosti změníte nabízené datum 5.9.2000 na datum 1.10.2000. Tím docílíte toho, aby program vypočítal 1. účetní odpis až v měsíci následujícím po měsíci zavedení.


Příklad Příklad č.11 - Vytvoření účetní skupiny pro majetek účetně odepisovaný v 1. roce jinou sazbou než v následujících letech.

Zadání: Chcete si vytvořit účetní skupinu pro majetek (např. osobní automobily), který chcete v prvním kalendářním roce odepisovat sazbou 14,2 % a v následujích letech sazbou 28,6% a chcete, aby změna sazby v novém roce proběhla automaticky.

Ve stromové struktuře přehledů otevřete přehled Účetní skupiny. V místní nabídce přehledu potvrďte volbu Nový a otevře se formulář nové účetní skupiny. Do pole Číslo účetní skupiny zadejte např. č.1, do pole Způsob změny sazby zadejte hodnotu „Roční“ – tzn. změnu odpisové sazby budete program provádět pouze na počátku nového roku. Do pole Název účetní skupiny zadejte např. Osobní automobily. Formulář uložte klepnutím na tlačítko OK a program vás vrátí zpět do přehledu Účetní skupiny, kurzorovým řádkem jste nastaveni na právě vytvořené účetní skupině. Nyní jste definovali „hlavičku“ účetní skupiny a v ní jste nastavili, kdy bude docházet ke změnám sazby.

Dále je potřeba nadefinovat detaily účetní skupiny, kde již zadáváte konkrétní sazby. Na vytvořeném záznamu otevřete pravým tlačítkem myši místní nabídku a vyberte volbu Detaily US... . Otevře se přehled Účetní skupina – Výpočetní technika – detail. V přehledu zvolte volbu Nový a otevře se formulář Účetní skupina – Detail. Protože jsme na hlavičce účetní skupiny definovali roční způsob změny sazby, je ve formuláři Účetní skupina – Detail přístupné pouze pole pro zadání roku nikoli měsíce, ve kterém má ke změně sazby dojít. Do pole Roky tedy zadejte hodnotu „1“. Do pole Sazba roční zadejte hodnotu „14,2“. Formulář uložte klepnutím na tlačítko OK a program vás vrátí zpět do přehledu Účetní skupina – Osobní automobily – detail. Nyní jste tedy definovali roční odpisovou sazbu pro 1. rok a ještě je třeba nadefinovat odpisovou sazbu pro 2. a následující rok. V přehledu tedy opět zvolte volbu Nový a do nově otevřeného formuláře zadejte do pole Roky hodnotu „2“ a do pole Sazba roční hodnotu „28,6“. Formulář opět uložte tlačítkem OK. Do přehledu Účetní skupiny se vraťte tlačítkem <Esc> .

Účetní skupina, kterou jste právě nadefinovali můžete použít např. pro simulaci shodnosti účetních odpisů s daňovými. Je to však opravdu pouze simulace shodnosti, protože pokud dojde k technickému zhodnocení, tak je nutné změnu sazby u účetních odpisů již provést ručně.Příklad Příklad č.12 - Nastavení účetních odpisů majetku tak, aby jejich roční výše byla shodná s daňovými odpisy (simulace shodnosti účetních odpisů s daňovými – nikoli obráceně).


Zadání: 12.8.2000 jste zakoupili osobní automobil Škoda Felicia v ceně 260.000,-. Do používání jste jej zavedli 5.9.2000. Pro daňový odpis jste zvolili lineární (rovnoměrný) způsob v 1. daňové skupině. Roční výši účetních odpisů chcete mít stejnou, jako u daňových odpisů.

Nejprve si vytvořte kartu majetku dle příkladu č. 4. Ke kartě poté vytvořte daňový pohyb zavedení tak, jak je popsáno v příkladu č. 6. Proto, abyste mohli simulovat shodnost účetních odpisů s daňovými, je potřeba použít pro účetní odpisy účetní skupinu. Účetní skupinu nadefinujte přesně dle příkladu č. 11.

Nyní vytvoříme účetní pohyb Zavedení, pomocí kterého se automaticky vygeneruje plán účetních odpisů. V přehledu Karty majetku na vytvořené kartě Osobní automobil Škoda Felicia vyberte z místní nabídky volbu Účetní pohyby. Otevře se prázdný přehled Účetní pohyby majetku xxx Osobní automobil Škoda Felicia. V tomto přehledu opět otevřete místní nabídku a vyberte volbu Nový. Otevře se číselník Druhy pohybů. Zde vyberte druh pohybu s názvem Zavedení a poklepáním myši otevřete formulář účetního pohybu. Nyní vyplňte následující pole. Klepnutím na pomocné tlačítko v poli Způsob účetního odpisu otevřete pole se seznamem a vyberte hodnotu „Roční sazbou“. V poli Číslo účetní skupiny klepněte na pomocné tlačítko a otevřete číselník účetních skupin. Vyberte účetní skupinu č. 1 Osobní automobily (definovali jstePříklad Příklad č.13 - Definice 2-úrovňové struktury lokalit

Chceme vytvořit strukturu lokalit, která bude obsahovat v 1. úrovni lokality budovy a v 2. úrovni místnosti. Budovy jsou 2: budova ve Vinohradské ulici 126, která je označena jako V126 a budova na Plzeňské ulici 65, která je označena jako P065. Budova V126 má místnosti Kancelář prodejců 1 – A001, Kancelář prodejců 2 – A002, Ředitelna – C014 a Účtárna – U023. Budova P065 má Jednací místnost – B001 a Kancelář prodejců – A001.

Nejprve upravíme hloubku a názvy jednotlivých úrovní struktury lokalit. V přehledu Lokality potvrďte v místní nabídce volbu Definice struktury lokalit. Nastavte se kurzorovým řádkem na 1. úroveň lokality a poklepáním myši otevřete záznam. V poli Název úrovně zadejte název Budova. Formulář uložte klepnutím na tlačítko OK. Stejným způsobem změňte název 2. úrovně lokality na název Místnost. Názvy u 3. až 5. úrovně vymažte a uložte prázdné. Přehled Definice struktury lokalit zavřete stiskem klávesy <Esc>.

V přehledu Lokality zvolte z místní nabídky volbu Nový. Otevře se prázdný formulář. Do pole Název lokality zadejte název Vinohradská 126 a do pole Budova zadejte údaj V126. Formulář uložte klepnutím na tlačítko OK. Stejným způsobem nadefinujte lokalitu – budovu na Plzeňské ulici 65. Nyní nadefinujeme místnosti, které se nacházejí na 2. úrovni struktury lokalit. Kurzorovým řádkem se nastavte na řádek s názvem Vinohradská 126 a potvrďte volbu Nový z místní nabídky. Otevře se prázdný formulář předdefinovaný pro zadávání lokality v 2. úrovni. Do pole Název lokality zadejte název Kancelář prodejců 1 a do pole Místnost zadejte číslo A001. Formulář uložte klepnutím na tlačítko OK. Stejným postupem nadefinujte ostatní místnosti v budově Vinohradská 126. Místnosti v budově Plzeňská 65 nadefinujete stejným způsobem, avšak před povelem pro otevření nového formuláře se nejprve nastavte kurzorovým řádkem na řádek s názvem Plzeňská 65.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export