Příklad použití funkce generátoru sestav standardu - Účetní standardy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;
Příklad 1. Příklad použití funkce STDSTAVUM - Stav účtu standardu po měsících

Formální zápis: STDSTAVUM("<standard>","M|D|Z","H|C|B","S|V","<ucet>","<obdobi>")

1.1. STDSTAVUM("IAS","Z","H","S","9444%","00.2002:06.2002)

Součet zůstatků v hlavní měně všech účtů dle účtového rozvrhu standardu začínajících číslem 9444 za období od ledna 2002 do června 2002 vč. počátečního stavu pro standard IAS.

1.2. STDSTAVUM("US","D","B","V","602%,604%","04.2002:06.2002)

Součet obratů na straně Dal v bilanční měně (= měně nastavené v Parametrech) všech účtů počínajících 602 nebo 604 dle vstupního účtového rozvrhu začínajících číslem 602 za období 2. čtvrtletí 2002 (bez počátečního stavu) pro standard US GAAP.


Příklad 2. Příklad použití funkce STDSTAVUOV - Stav účtu standardu za Období výkazu

Formální zápis: STDSTAVUOV("<standard>","M|D|Z","H|C|B","S|V","<ucet>","<ObdobiVykazu>")

Parametry <standard>, M|D|Z, H|C|B, S|V, <ucet> byly popsány u funkce STDSTAVUM

<ObdobiVykazu> - Zkrácené označení období výkazu (Období výkazu, např. "2002"). Zadává se vč. uvozovek. Např. "2002" znamení období výkazu rok 2002, "2000:2002" rozmezí období výkazu mezi roky 2000 až 2002 včetně.

Funkce STDSTAVUOV se používá pro sestavy řádné ("roční") závěrky.Příklad 3. Příklad použití funkce STDSTAVUOVD - Stav účtu standardu za Období výkazu detail

Formální zápis: STDSTAVUOVD("<standard>","M|D|Z","H|C|B","S|V","<ucet>","<ObdobiVykazuDetail>")

Parametry <standard>, M|D|Z, H|C|B, S|V, <ucet> byly popsány u funkce STDSTAVUM

<ObdobiVykazuDetail> - Zkrácené označení období výkazu detail (Období výkazu detail, např. "1Q2002"). Zadává se vč. uvozovek. Např. "1Q2002" znamení období výkazu detail 1. čtvrtletí roku 2002, "1Q2000:3Q2002" rozmezí období výkazu detail za 1.- 3. čtvrtletí roku 2002.

Funkce STDSTAVUOV se používá pro sestavy mezitímní (např. "čtvrtletní" nebo "pololetní") závěrky.Příklad 4. Příklad použití funkce STDDENIK - Univerzální funkce stavů účtu standardu

Formální zápis: STDDENIK("<standard>","M|D|Z","H|C|B","<par1>".."<par25>")

Parametry <standard>, M|D|Z, H|C|B byly popsány u funkce STDSTAVUM, "<par1>".."<par25>" jsou volitelné nepovinné parametry:

např.: STDDENIK("US","Z","H","OBDVD=3Q2002","UCET1=666%","SEG=SW","STDCIS=2") je dle standardu US GAAP zůstatek v hlavní měně všech účtů z účtového rozvrhu standard začínajících na 666 za období výkazu detail 3. čtvrtletí 2002 a za segment SW - výroba software a Číslo standardu FASB 2 - Účtování nákladů na výzkum a rozvoj.


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export