Příklad definice ukazatele - filtr - Finanční analýza a plánování

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Příklad definice ukazatele - Filtr (přes Člen ukazatele způsob Filtr)

Požadavek: nadefinovat ukazatel, který zobrazí přehled vývoje fakturace (odběratelské faktury a dobropisy) v jednotlivých obdobích - měsících, pro všechny organizace mající sídlo v Praze s časovým rozdělením po měsících z hlediska DUZP.

Prvním krokem je vytvoření příslušného filtru v přehledu vydaných faktur:

 • Vyberete příslušný přehled - Fakturace, Vydané faktury
 • Otevřete nástroj Nastav stiskem tlačítka Nastav
 • Na záložce 1 - Zobrazení ze zobrazení odstraníte všechny stávající sloupce stiskem tlačítka (<<).
 • Přiřadíte požadovaný sloupec Kč celkem po zaokrouhlení druhové (druhové proto, aby se dobropisy odečítaly)
  Nástroj Nastav, záložka 1 - Zobrazení


 • Na záložce 2 - Třídění - pokud se tam vyskytují nějaké sloupce, tak je odstraníte stiskem tlačítka (<<).


 • Na záložce 3 - Podmínky - filtr - nutno zadat tyto podmínky
  • pouze faktury vydané nebo dobropisy vydané (viz obrázek první dva řádky v seznamu podmínek) - Vydané faktury,
  • Druh pohybu = Faktura vydaná nebo Vydané faktury, Druh pohybu = Dobropis vydaný. Tato podmínka je nutná proto, aby se nenačítaly i např. hodnoty příjemek, výdejek, přijatých faktur atd.


 • Pouze odběratelé se sídlem v Praze - Organizace, Místo sídla začíná na text Praha (viz obrázek poslední řádek v seznamu podmínek).
  Nástroj Nastav, záložka 3 - Podmínky - filtr


 • Na záložce 4 - Uložená nastavení do pole Název uloženého nastavení napíšete váš název, např. Faktury odběratelské a stiskem tlačítka uložit nastavení filtru uložíte.
  Nástroj Nastav, záložka 4 - Uložená nastavení


Druhým krokem je zařazení filtru Faktury odběratelské na Členu ukazatele

 • V přehledu Účetnictví, Finanční analýza, Ukazatele založíte stiskem klávesy Nový, nový ukazatel, nazvete jej např. Faktury vydané:
  Nový ukazatel - Faktury vydané
Tip Pokud má být výsledek vyjádřen v celých tis. Kč, upravíte Zaokrouhlit na 0 a Vzorec jmenovatel 1000 )


 • Výše uvedené nastavení uložíte stiskem tlačítka OK


 • Opět otevřete a zobrazíte záložku 2 - Člen ukazatele
  Formulář Ukazatel, záložka 2 - Člen ukazatele - přehled


 • Nový Člen ukazatele zadáte stiskem tlačítka Nový (nebo klávesa <F2>), otevře se formulář Člen ukazatele a nazvete jej např. Faktury vydané, způsob nastavíte na Filtr:
  Člen ukazatele - Faktury vydané


 • Výše uvedené nastavení uložíte stiskem tlačítka OK


 • Opět otevřete a zobrazíte záložku 5 - Filtr
  Formulář Člen ukazatele, záložka 5 - Filtr


 • V poli Filtr vyberete filtr, který jsme předem nadefinovali - se jménem Faktury odběratelské (výběr může trvat určitou dobu)


 • Operátor zvolíte operátor Součet, jelikož nás zajímají sumární hodnoty fakturace


 • Where ID období - necháte prázdné


 • Where Od - Do - název sloupce (atributu), pro který se vyhodnocuje přiřazení k Období zobrazení - v našem případě Hlavičky dokladů pohybů zboží - DUZP (DMR)


 • Where ID období stavu - necháte prázdné (jedná se o vyhodnocení podle DUZP a ne podle období stavu)


 • Další podmínka - necháte prázdné


 • Uložíte Člen ukazatele stiskem tlačítka OK


 • Uložíte Ukazatel stiskem tlačítka OK

Tím je definice Členu ukazatele i Ukazatele Faktury vydané hotov. Další postup je úplně stejný jako práce s ostatními ukazateli (viz i následující příklad).


 • Ukazatel zařadíte do sestavy finanční analýzy (ta na sobě musí mít přiřazena příslušná období zobrazení)


 • Sestavu finanční analýzy zaktualizujete spuštěním akce Aktualizace, po doběhnutí akce se zobrazí přehled vývoje fakturace (odběratelské faktury a dobropisy) v jednotlivých obdobích - měsících, pro všechny organizace mající sídlo v Praze s časovým rozdělením po měsících z hlediska DUZP včetně zobrazení vývoje ukazatele v grafuDalší

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export