Příklad definice ukazatele - Finanční analýza a plánování

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Příklad definice základních ukazatelů náklad, výnos, výsledek hospodaření, rentabilita nákladů

Jako příklad bude prezentováno vytvoření ukazatelů Náklady, Výnosy, Zisk, Rentabilita nákladů. Jedná se o základní ukazatele, které jsou součástí distribuční sady ukazatelů. Na prvních dvou ukazatelích - Náklady a Výnosy je demonstrováno, jakým způsobem se provádí definice těchto ukazatelů s využitím vazby na účty, zatímco u dalších dvou ukazatelů Zisk a Rentabilita nákladů je předvedeno, jak lze ukazatele navázat na již dříve vytvořené ukazatele a jak vytvářet pyramidovou strukturu ukazatelů.


Ukazatel Náklady před zdaněním - jedná se o absolutní ukazatel. Bude definován jako kumulativní. Ukazatel vyberete ze seznamu distribučních ukazatelů nebo v přehledu Ukazatele stisknete tlačítko Nový, otevře se formulář pro pořízení nového ukazatele. Způsob ukazatele nastavíte na Ukazatel, zadáte Název ukazatele Náklady před zdaněním, Kumulace na Kumulace, ostatní parametry ponecháte tak, jak je program nabídne a stisknete tlačítko OK. Po opětovném otevření formuláře na záložce 3 - Účty stisknete tlačítko Nový a vyberete všechny účty začínající číslicí 5 (kromě účtů daně začínajících na 59) stiskem tlačítka Přenos nebo kombinací kláves <Ctrl><Enter> tyto nákladové účty zařadíte do ukazatele. Koeficient bude u všech účtů 1. Stiskem tlačítka OK ukazatel Náklady před zdaněním uložíte.


Ukazatel Výnosy - jedná se o absolutní ukazatel. Bude definován jako kumulativní. Ukazatel vyberete ze seznamu distribučních ukazatelů nebo v přehledu Ukazatele stisknete tlačítko Nový, otevře se formulář pro pořízení nového ukazatele. Způsob ukazatele nastavíte na Ukazatel, zadáte Název ukazatele Výnosy, Kumulace na Kumulace, ostatní parametry ponecháte tak, jak je program nabídne a stisknete tlačítko OK. Po opětovném otevření formuláře na záložce 3 - Účty pomocí akce místního menu Nový mínus vyberete všechny účty začínající číslicí 6 a stiskem tlačítka Přenos nebo kombinací kláves <Ctrl><Enter> tyto výnosové účty zařadíte do ukazatele. Koeficient bude u všech účtů -1 (protože systém Helios Orange dává zůstatky výnosových účtů záporně, koeficient -1 obrátí znaménko výnosů na kladné). Stiskem tlačítka OK ukazatel Výnos uložíte.


Ukazatel Zisk - jedná se o rozdílový ukazatel. Ukazatel vyberete ze seznamu distribučních ukazatelů nebo v přehledu Ukazatele stisknete tlačítko Nový, otevře se formulář pro pořízení nového ukazatele. Způsob ukazatele nastavíte na Ukazatel, zadáte Název ukazatele Zisk, ostatní parametry ponecháte tak, jak je program nabídne a stisknete tlačítko OK. Po opětovném otevření formuláře na záložce 2 - Člen ukazatele stisknete tlačítko Nový, nabídne se formulář pro pořízení členu kazatele. Zisk je definován jako rozdíl výnosů celkem a nákladů celkem. Proto nadefinujeme tyto dva členy ukazatele. Člen ukazatele Náklady před zdaněním nadefinujeme takto: Zadáme název Členu ukazatele Náklady před zdaněním a v poli s výběrem odkaz na ukazatel otevřeme přehled ukazatelů a vybereme ukazatel Náklady před zdaněním. Stiskem tlačítka OK člen ukazatele Náklady před zdaněním uložíte. Číslo členu ukazatele Náklady před zdaněním bude 1. Úplně analogicky zadáte člen ukazatele Výnosy. Číslo členu ukazatele Výnosy bude 2. Nyní je nutno zadat vzorec: rozdíl Výnosy mínus Náklady před zdaněním. To provedeme tak, že do pole Vzorec čitatel zadáme vzorec @2 - @1. @2 je v člen ukazatele 2, tedy Výnosy, @1 je v člen ukazatele 1, tedy Náklady před zdaněním. V poli Vzorec jmenovatel ponecháme 1. Stiskem tlačítka OK celý ukazatel Zisk uložíte.

Ukazatel Rentabilita nákladů - jedná se o podílový ukazatel. Ukazatel vyberete ze seznamu distribučních ukazatelů nebo v přehledu Ukazatele stisknete tlačítko Nový, otevře se formulář pro pořízení nového ukazatele. Způsob ukazatele nastavíte na Ukazatel, zadáte Název ukazatele Rentabilita nákladů, ostatní parametry ponecháte tak, jak je program nabídne a stisknete tlačítko OK. Po opětovném otevření formuláře na záložce 2 - Člen ukazatele stisknete tlačítko Nový, nabídne se formulář pro pořízení členu kazatele. Rentabilita nákladů je definována jako podíl zisku a nákladů celkem. Proto nadefinujeme tyto dva členy ukazatele. Člen ukazatele Zisk nadefinujeme takto: Zadáme název Členu ukazatele Zisk a v poli s výběrem odkaz na ukazatel otevřeme přehled ukazatelů a vybereme ukazatel Zisk. Stiskem tlačítka OK člen ukazatele Zisk uložíte. Číslo členu ukazatele Zisk bude 1. Úplně analogicky zadáte člen ukazatele Výnosy. Číslo členu ukazatele Výnosy bude 2. Nyní je nutno zadat vzorec: podíl Zisk lomeno Náklady, to celé násobeno 100 (výsledek bude vyjádřen v %). To provedeme tak, že do pole Vzorec čitatel zadáme vzorec @1 * 100. Do pole Vzorec jmenovatel ponecháme zadáme @2. @2 je v člen ukazatele 2, tedy Náklady, @1 je v člen ukazatele 1, tedy Zisk. Stiskem tlačítka OK celý ukazatel Zisk uložíte.


Tímto máte nadefinované čtyři ukazatele, z čehož Náklady před zdaněním a Výnosy bude program počítat ze zůstatků navázaných účtů, Ukazatele Zisk a Rentabilita nákladů se bude odkazovat na hodnoty předchozích ukazatelů a tudíž i ukazatele Zisk a Rentabilita nákladů budou kumulativní.


Zároveň je na těchto 4 ukazatelích ukázáno, jak se vytváří pyramidová struktura ukazatelů, kdy další ukazatele se vycházejí z hodnot předchozích ukazatelů. V našem případě ukazatele Náklady a Výnosy jsou základními ukazateli, které vycházejí přímo ze zůstatků na účtech nákladů nebo výnosů. Ukazatel Zisk je o úroveň výše - je definován jako rozdíl předchozích dvou ukazatelů (Výnosy - Náklady). V pomyslné pyramidě našich čtyřech vzorových ukazatelů je nejvýše ukazatel Rentabilita nákladů jakožto procentní podíl předchozích ukazatelů Zisk a Náklady.

Financni analyza - priklad definice ukazatele - Vykazy a Financni analyza1.gif


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export