Příklad definice sestavy - Finanční analýza a plánování

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Příklad vytvoření sestavy a výpočtu hodnot sestavy

Jako příklad bude prezentováno vytvoření sestavy Rentabilita z ukazatelů Náklady, Výnosy, Zisk a Rentabilita nákladů (viz předchozí příklad) za Období zobrazení let 2002, 2003 a 2004 po měsících.

V přehledu Finanční analýza stisknete tlačítko Nový, otevře se formulář pro pořízení nové Sestavy. Zadáte Název sestavy Rentabilita, ostatní parametry ponecháte tak, jak je program nabídne a stisknete tlačítko OK. Po opětovném otevření formuláře na záložce 2 - Ukazatele stisknete tlačítko Nový a vyberete ukazatele Náklady před zdaněním, Výnosy, Zisk a Rentabilita nákladů a stiskem tlačítka Přenos nebo kombinací kláves <Ctrl><Enter> tyto ukazatele zařadíte do sestavy. Obdobně na záložce 3 - Období zobrazení stisknete tlačítko Nový a vyberete 12 měsíců roku 2004 (v tomto případě bez počátečního stavu) a stiskem tlačítka Přenos nebo kombinací kláves <Ctrl><Enter> tyto Období zobrazení zařadíte do sestavy. Opět stisknete tlačítko Nový a přepnete se do roku 2003 a vyberete 12 měsíců roku 2003 (v tomto případě bez počátečního stavu) a stiskem tlačítka Přenos nebo kombinací kláves <Ctrl><Enter> tyto Období zobrazení zařadíte do sestavy. Analogicky provedete i pro rok 2002. Stiskem tlačítka OK celou sestavu Rentabilita uložíte.

Tímto máte nadefinovanou sestavu Rentabilita se čtyřmi ukazateli a za tři roky s rozdělením po měsících. Akcí místního menu Aktualizace (nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter>) se provede vlastní výpočet sestavy a otevře se přehled Hodnoty, kde bude v tabulkové části přehled ukazatelů Náklady před zdaněním, Výnosy, Zisk a Rentabilita nákladů za roky 2002, 2003 a 2004 po jednotlivých měsících, tj. celkem 4 * 3 = 12 řádků. Označováním jednotlivých řádků se průběh hodnot bude zobrazovat na grafu ve spodní části.

Při tisku formulářem se vytisknou v grafu křivky vývoje ukazatelů pouze pro označené ukazatele.


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export