Příjmy a výdaje - Pomocné číselníky

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Přehled Příjmy a výdaje umožňuje sestavení výkazu pro Příspěvkové organizace - Příloha M - Příjmy a výdaje. Tento přehled se zobrazí pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace.


Záznamy nelze uživatelsky editovat. Naplnění číselníku lze provést buď stažením souboru CiselnikyPO_CZ201301 z HeliosStore nebo importem z TXT souboru PrijVyd_CZ201405.TXT, který je součástí distribuce a leží v podadresáři SYSTEM instalace HeliosOrange. Obě metody zruší všechny záznamy v číselníku a nahradí je importovanými záznamy ze souboru.

Číselník je orientován na období, pro každý rok budou zpřístupněny nové soubory pro jejich naplnění z HeliosStore nebo TXT souboru.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export