Důležité:


Ovládání - Společné kapitoly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Ovládání systému Helios Orange odpovídá ovládání Windows. Tato kapitola popisuje nejčastěji používané způsoby ovládání. Popisuje také ovládání důležité z hlediska systému Helios Orange. V jedné z částí kapitoly najdete i nejčastější a nejužitečnější klávesové zkratky pro ovládání.

Většinu akcí v systému můžete ovládat několika způsoby. Z důvodů přehlednosti dokumentace je ve většině případů popisován pouze jeden z možných způsobů (v závorce pak např. klávesová zkratka).


E-help Elektronické průvodce k základnímu ovládání programu Helios Orange naleznete zde (nutné pustit zvuk).


Ovládání hlavní nabídky a přehledu

Po přihlášení do systému je okno rozděleno na dvě části. V levé části najdete hlavní nabídku a v pravé části pak vidíte ten přehled, který jste si vybrali v hlavní nabídce.

Hlavní nabídku tvoří záložky Přehledy, Oblíbené, Nedávné a Workflow. Mezi nimi se přepínáte klepnutím myši na příslušnou záložku, kterou si chcete zobrazit.

Klávesou <Tab> se přepínáte mezi hlavní nabídkou, přehledem a záhlavím záložky hlavní nabídky (stejně jako klepnutím myši v příslušné části okna aplikace).

Z hlavní nabídky vybíráte tu část systému, ve které chcete pracovat. Hlavní nabídku ovládáte standardním způsobem jako OS Windows. Klepnutím na zobrazit / skrýt (+ / -) se zobrazí další položky stromové struktury. Klepnutím na některou z voleb se zobrazí v pravém panelu přehled dokladů. U každé volby hlavní nabídky, u které je zobrazeno tlačítko zobrazit / skrýt (+ / -), jsou zařazeny další volby.

Na záložku Oblíbené zařazujte nejčastěji používané volby hlavní nabídky. Usnadníte si tak výběr po spuštění systému. Klepnutím pravého tlačítka na volbě hlavní nabídky vyvoláte menu. Zvolíte Přidat k oblíbeným. Vybraná volba se zařadí na záložku Oblíbené.

Na záložce Nedávné jsou volby hlavní nabídky naposledy použité.

V hlavní nabídce nebo v přehledu jsou také přístupné volby pruhu nabídek. Vybíráte klepnutím nebo klávesovou zkratkou <Alt>+“PODTRŽENÝ ZNAK“. Ze zobrazeného menu si vyberete požadovanou funkci.

Volby místní nabídky společné pro všechny přehledy jsou umístěny v panelu nástrojů v záhlaví přehledu.

Zajímavé možnosti hlavní nabídky či přehledu jsou:

 • V panelu nástrojů volba Schovej / Ukaž Schovej.jpg.

Volba schová hlavní nabídku systému a přehled je tak zobrazen přes celé okno. Zobrazuje tak více informací o záznamech v přehledu.

 • klepnutím na šipku u tlačítka Schovej / Ukaž máte možnost schovat nebo opět zobrazit záložky hlavní nabídky, které nebudete používat.
 • Klepnutím pravého tlačítka na libovolné volbě hlavní nabídky vyvoláte menu. Zvolíte Nové okno (klávesová zkratka <Ctrl><N>). Přihlásíte se tak pod stejným jménem (popř. heslem) do systému. Máte potom k dispozici „dvě“ okna pro práci se systémem.


Ovládání přehledu

Po výběru některého přehledu z voleb hlavní nabídky systému se v pravé části okna aplikace zobrazí obsah vybraného přehledu.

Přehled ovládáte pomocí myši standardním způsobem. Klepnutím na některý záznam přesunete kurzorový řádek na tento záznam. Zároveň jste kurzor umístili na tu část řádku (údaj řádku), kde jste klepnutí provedli.

Klepnutím pravého tlačítka (nebo stiskem tlačítka Akce Akce.jpg) vyvoláte místní nabídku. V místní nabídce najdete všechny funkce, které máte pro daný přehled k dispozici. Některé z funkcí mají i zkratkovou klávesu, můžete je tedy vyvolat přímo z přehledu (např. <F2> pro nový záznam <Del> pro zrušení záznamu, <Ctrl><A> pro označení všech záznamů v přehledu apod.). Nejlépe klepněte přímo na vybraném záznamu, protože řada funkcí se týká přímo jednoho záznamu (Oprava…, Nový…, Zrušit apod.). Některé z funkcí najdete pouze v některém přehledu (Realizace v přehledu Příjemky, Stavy aktuálního účtu v přehledu Účtový rozvrh atd.). Velmi důležitá pro práci s přehledem je funkce Nastav. Touto funkcí si nastavíte zobrazení, třídění i filtrování záznamů přehledu.

Poklepáním na vybraný záznam použijete:

 • K vyvolání záznamu k prohlížení nebo opravě ve formuláři.
 • V situaci, kdy máte otevřený přehled a z něho přenášíte údaje zpět. To je v případě pořizování nových údajů, při zadávání údajů do formuláře (např. zadáváte dodavatele na příjemku). Tuto situaci poznáte bezpečně podle panelu nástrojů nebo místní nabídky, kde přibude tlačítko Přenos Prenos.jpg. Pak právě poklepáním myši na požadovaný záznam přenos provedete.
 • V situaci výběru z číselníku, např. výběr skladu, se kterým chcete pracovat nebo druh účetního dokladu, do kterého chcete pořídit nový účetní doklad.

Klepnutím myši zároveň se stisknutou klávesou <Shift> označíte všechny záznamy od aktivního kurzorového řádku až k záznamu, který jste klepnutím vybrali.

Klepnutím myši zároveň se stisknutou klávesou <Ctrl> označujete potřebné záznamy „na přeskáčku“.

Uchopení a tažení použijte na záhlaví sloupců. Jednoduchým způsobem tak změníte pořadí sloupců zobrazených v přehledu. Více informací najdete v kapitole Nastav (viz kap. Volby místní nabídky).


Třídění přehledu nastavíte klepnutím na záhlaví sloupce. Klepnutím zároveň se stisknutou klávesou <Shift> třídíte přehled podle více hledisek (např. přehled dokladů pro zvýšení stavu skladu přetřídíte podle druhu pohybu a podle dodavatele). Naopak pro snížení počtu třídících hledisek stiskněte <Ctrl> a klepněte na sloupec, u kterého chcete třídění zrušit.


Pro rychlé hledání v přehledu můžete použít tzv. rychlý filtr nad záhlavím přehledu - „modrý řádek“, kde je možnost zadat hledanou hodnotu ve zvoleném sloupci. Pokud je textový sloupec, hledá se operátorem “začíná na“. Pokud chcete operátor “obsahuje“, musíte do rychlého filtru zadat před samotný hledaný text znak procento (Příklad: “%Praha“).

Rychlý filtr zrušíte buď kombinací kláves Ctrl+Del nebo kliknutím na tlačítko s křížkem umístěné na začátku rychklého filtru.


Rychlý filtr


Druhou možností funkce rychlé hledání v přehledu je napsat požadovanou hodnotu přímo do pole, ve kterém chcete hledat. Např. je kurzor nastaven na sloupci název organizace a stisknete některou z kláves A -Z. Kurzorový řádek se přesune na záznam v přehledu, jehož údaje (např. název organizace) odpovídají stisknutému písmenu na klávesnici.


Rychlé hledání


Důležitý pro orientaci v přehledu je kurzorový řádek. Přesněji jeho barva a poloha v přehledu. Nastavení barev odpovídá nastavení Windows, volba menu Start, nabídka Nastavení, Ovládací panely, Obrazovka, záložka Vzhled. Barva charakterizuje „stav“ záznamu:

 • Šedá - kurzorový řádek není aktivní (nejste přepnuti v přehledu). Barva odpovídá standardnímu nastavení Windows, záložka Vzhled, pole se seznamem Položka, hodnota Prostorové objekty, nastavení pole se seznamem Barva.
 • Modrá - kurzorový řádek je aktivní (jste přepnuti v přehledu, aktuální je právě ten záznam, na kterém jste nastaveni kurzorovým řádkem). Barva také odpovídá standardnímu nastavení Windows, hodnota Vybrané položky.
 • Žlutá - záznam je blokován, není přístupný změnám. Takto označený záznam je otevřen jiným uživatelem a upravován. Záznam můžete pouze prohlížet.

Poloha kurzorového řádku záleží na situaci:

 • Přehled jste zobrazili poprvé po spuštění systému Helios Orange. Pozice kurzorového řádku je na prvním záznamu přehledu.
 • Pokud jste již v přehledu pracovali (přehled byl aktivní, byli jste v něm přepnuti), pamatuje si přehled pozici kurzorového řádku. Jste tedy nastaveni na tom záznamu, na kterém jste byli v okamžiku opuštění přehledu.
 • Pokud přehled přetřídíte (např. klepnutím na záhlaví příslušného sloupce), kurzorový řádek zůstává nastaven na stejném záznamu !
 • Pokud použijete funkci rychlé hledání v přehledu (např. je kurzor nastaven na sloupci název organizace a stisknete některou z kláves A -Z) přesune se kurzorový řádek na záznam v přehledu, jehož údaje (např. název organizace) odpovídají stisknutému písmenu na klávesnici.

Pro rychlý přístup k funkcím přehledu použijte panel nástrojů v horní části okna aplikace. Požadovanou funkci vyvoláte klepnutím na tlačítko v panelu nástrojů.

V některých případech při prvním přepnutí do přehledu musíte upřesnit další údaje. Při prvním otevření přehledu Účetní deník vybíráte z číselníku druhů účetních dokladů, se kterým druhem dokladů budete pracovat. Při prvním otevření některého z přehledů modulu Oběh zboží vybíráte z číselníku organizační struktury sklad.


Systémové informace, Zarovnání a šířka sloupce

Pomocí menu pro hlavičku sloupce (pravá myš na názvu sloupce) lze určit zarovnání a šířku sloupce. Dále je možno zobrazit i systémové informace o sloupci (stejné jako je přes pravou myš v Nastav).

Nastavené zarovnání se při uložení filtru ukládá také. Změněný způsob zarovnání je potom vidět v Nastav na první záložce v seznamu Zobrazovené položky.

Místní nabídka nad názvem sloupce

Prvky a ovládání formuláře

Pomocí formuláře vkládáte nové údaje do databáze nebo opravujete údaje stávající. Někdy také použijete formulář pro zobrazení detailních informací k záznamu.


Ovládací prvky

V záhlaví formuláře najdete klasické ovládací prvky, které znáte z Windows (minimalizovat, maximalizovat, menu apod.).

V panelu nástrojů, v horní části formuláře najdete některé funkce pro práci s údaji ve formuláři (např. formuláři účetního dokladu). Každý formulář má v panelu nástrojů alespoň tlačítka pro „listování“. Prohlížíte tak jednotlivé záznamy přehledu a zůstáváte ve formuláři

Pageup.jpg zobrazí předchozí záznam.
Pagedown.jpg zobrazí následující záznam.

Údaje záznamu se zobrazují v polích formuláře. K poli je často přiřazeno „pomocné“ tlačítko:

Seznam.jpg klepnutím zobrazíte možné hodnoty, kurzorem si vyberete. Vybíráte ze seznamu hodnot, většinou nelze novou hodnotu přidat.

Tritecky.jpg klepnutím otevřete číselník, z něho pak funkcí Přenos (poklepáním, kombinací kláves <Ctrl><Enter>) přenesete zpět potřebné údaje (poklepáním, kombinací kláves <Ctrl><Enter>) přenesete zpět potřebné údaje (Takto funguje např. zadání organizace na dokladech v modulu Oběh zboží). Pokud zadáte část údaje a klepnete na tlačítko, otevře se číselník a systém má snahu dohledat záznam. Pokud údaj zadáte přímo, při odchodu kurzoru z pole provede systém kontrolu na existenci záznamu v číselníku. Jestliže existuje právě jeden odpovídající záznam, systém údaje přenese a pokračujete dál. V opačném případě systém otevře číselník.

Když zjistíte, že požadovaný záznam se v číselníku nevyskytuje (není co přenést zpět), použijete funkci místní nabídky Nový…, záznam pořídíte, uložíte a pak přenesete.

Kalendar.jpg můžete využít pro zadávání časových údajů. Klepnutím na tlačítko vyvoláte kalendář a z něho vyberete požadované datum poklepáním nebo tlačítkem OK.

Calc.jpg klepnutím na tlačítko vyvoláte pomocnou kalkulačku.

Posun.jpg tlačítko posouvá jednotlivé "části" záznamu přímo ve formuláři (např. posun řádků účetního dokladu).

Podrobné informace najdete vždy v kapitole, která popisuje příslušný formulář. Pokud je údajů, které souvisí se záznamem, hodně, jsou na formuláři uspořádány na záložkách. Klepnutím na záhlaví záložky se zobrazí údaje, které záložka obsahuje.


Základní ovládací prvky (tlačítka) pro uložení údajů ve formuláři jsou:

OK

Potvrzení a uložení údajů vyplněných ve formuláři. Stejný význam má stisknutí klávesy <Enter>. V mnoha případech provádí systém při ukládání záznamu řadu kontrol. Podrobné informace najdete vždy v kapitole, která popisuje příslušný formulář.


Storno

Návrat do přehledu, pokud jste neprovedli žádnou změnu některého z údajů ve formuláři. Pokud jste některý údaj změnili, zobrazí systém hlášení

Uložit změny ?

Tlačítkem Ano změny uložíte a vracíte se do přehledu. Tlačítkem Ne provedené změny neuložíte a vracíte se do přehledu. Tlačítkem Storno přerušíte akci a vrátíte se do formuláře.


Systémové informace ve formuláři

Akce zobrazí systémové informace o sloupci, který je přidružen aktuálnímu editačnímu políčku. Lze použít klávesovou zkratku Ctrl+H.

Upozornění POZOR! Ne všechna editační pole mají přidružen sloupec aktuální tabulky, proto se u některých polí nemusí nic zobrazit.

Klávesové zkratky

V úvodním přihlašovacím okně

<Shift><Tab> přepnete se z pole Heslo do pole Jméno a označí se předvyplněná hodnota do bloku. Rovnou můžete začít psát potřebné přihlašovací jméno.


Ve stromové struktuře přehledu a v menu

KURZOROVÉ ŠIPKY NAHORU A DOLŮ - pohybujete kurzorem po jednotlivých volbách hlavní nabídky.

Pokud je zobrazeno u volby hlavní nabídky tlačítko zobrazit / skrýt (+/-), použijte KURZOROVÉ ŠIPKY DOPRAVA A DOLEVA k zobrazení nebo skrytí voleb v nižší úrovni.

Stisknete-li POČÁTEČNÍ PÍSMENO VOLBY se kurzor přesune na příslušnou volbu (neplatí mezi úrovněmi hlavní nabídky, z úrovně přehledu nelze tímto způsobem přesunout kurzor na volbu modulu).

Klávesou <Tab> přepínáte mezi přehledem, záhlavím záložky a volbou hlavní nabídky.

Klávesová zkratka <Alt> +“PODTRŽENÝ ZNAK“ - zobrazí menu volby pruhu nabídek (např. <Alt><M> zobrazí menu volby Možnosti).


V přehledu

Pokud jste přepnuti do přehledu, použijte KURZOROVÉ ŠIPKY NAHORU A DOLŮ k pohybu kurzorovým řádkem po jednotlivých záznamech. Platí také <PgUp> o stránku nahoru a <PgDn> o stránku dolů. Na poslední záznam, resp. první záznam přehledu se dostanete klávesovou zkratkou <Ctrl><End>, resp. <Ctrl><Home>.

Pomocí <Ctrl><A> vyberete všechny záznamy přehledu a pomocí <Ctrl><C> je zkopírujete do schránky. Následně je může pomocí <Ctrl><V> vložit např. do sešitu MS Excel a s údaji dále pracovat.

V přehledech je možno pro výběr jednotlivých záznamů použít také kombinace <Ctrl> +tlačítko myši. Vybrané záznamy budou zbarveny modře.

Pro výběr bloku záznamů je možno použít kombinace <Shift> +tlačítko myši. Budou vybrány všechny záznamy mezi záznamem, na který jste klepli jako první, a záznamem, na který jste klepli následně.

KURZOROVÉ ŠIPKY DOPRAVA A DOLEVA použijte v přehledu k přesunu kurzoru po kurzorovém řádku (v souvislosti s funkcí rychlé hledání).

Pro řadu funkcí místní nabídky můžete použít zkratkové klávesy. Z funkcí, které najdete ve všech přehledech, jsou to např.:

klávesa <Enter > pro funkci Oprava…
klávesa <F2> pro funkci Nový…
klávesa <DEL> pro funkci Zrušit
klávesa <F8> pro funkci Tisk
zkratková klávesa <Ctrl><P> pro funkci Opis přehledu
klávesa <F4> pro funkci Nastav
klávesa <F5> pro funkci Obnovit
atd.

I řadu dalších „speciálních“ funkcí místní nabídky přehledu vyvoláte rovnou v přehledu stiskem odpovídajících kláves. Např. modul Oběh zboží, přehled Příjemky :

funkce Realizace klávesovou zkratku <Alt><F2>
funkce Účtování klávesu <F6>
atd.

Pokud k dané funkci místní nabídky přehledu existuje klávesová zkratka, je vždy v místní nabídce zapsána vpravo u dané funkce.


Příklad Ukázka místní nabídky přehledu.

Prvky a ovladani formulare - Spolecne kapitoly8.gif


Ve formuláři

Pro práci s formulářem použijete celou řadu kláves.

Klávesou <Tab> přesunujete kurzor po „důležitých“ položkách formuláře jedním směrem, kombinací kláves <Shift><Tab> směrem opačným.

Klávesa <Enter> provede potvrzení a uložení údajů formuláře (viz tlačítko OK). Klávesa <Esc> přeruší zadávání údajů formuláře (viz tlačítko Storno).

Pokud je v názvu pole pro vkládání údajů některý znak podtržený, lze se do pole přepnout kombinací kláves <Alt> +“PODTRŽENÝ ZNAK“ (např. <Alt><P> poznámka účetního dokladu). V některých případech jde o kombinaci <Ctrl> +“PODTRŽENÝ ZNAK“.

Při práci s některými údaji lze využít označení do bloku (<Shift> +KURZOROVÁ ŠIPKA DOPRAVA, DOLEVA) a funkce kopíruj <Ctrl><C> a vlož <Ctrl><V>.

Poznámka

Pokud je na formuláři poznámka, máte možnost si ji zobrazit v samostatném okně poklepáním myši (doubleclick) kdekoli v poli Poznámka. V záhlaví okna jsou dvě nabídky - Soubor a Úpravy.

V nabídce Soubor jsou funkce Otevřít, Uložit, Uložit jako. Funkci Otevřít využijete pro přenos textu to pole Poznámka z uloženého dokumentu. Funkci Uložit a Uložit jako využijete pro uložení textu poznámky do textového souboru.

V nabídce Úpravy jsou funkce Najít... a Nahradit... Funkce Najít... hledá text od aktuální pozice kurzoru - stejně tak hledání ve funkci Nahradit...

Stejným způsobem funguje Poznámka připojená k formuláři přes menu místní nabídky (pravé tlačítko myši).


další


Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
V jiných jazycích
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export