Oprava certifikátu po chybném exportu z operačního systému

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Chyba při instalaci certifikátu na Windows Vista nebo Windows 7

Postup uvedený v tomto návodě použijte pouze pokud nelze provézt import certifikátu do operačního systému a zobrazení následující chybové hlášky.

Upozornění Chybová hláška se zobrazí v případě exportu certifikátu (el.podpisu ve formátu pfx) na PC s operačním systémem Windows XP SP3 a jeho následné importu/instalaci na PC s OS Windows Vista nebo Windows 7.
Chyba při instalaci el.podpisu na Win Vista nebo Win 7

Chyba vzniká kvůli nekompatibilitě operačních systému Windows XP s Windows Vista a Windows 7.

Certifikační autorita PostSignum za tento problém není zodpovědná.


Postup opravy

Pro opravu zálohy certifikátu je nutné instalovat nějakou aplikaci, která umí importovat zálohu certifikátu a následně jej opět vyexportovat v již plně kompatibilním formátu. V postupu je uvedena aplikace XCA, která je ke stažení z internetu na této adrese: http://downloads.sourceforge.net/project/xca/xca/0.8.1/setup_xca-0.8.1.exe?use_mirror=mesh nebo http://sourceforge.net/projects/xca/.

Po stažení instalace soubor spusťte poklikáním a spustí se průvodce instalací. Všechny položky doporučujeme neměnit a instalaci dokončit s přednastavenými hodnotami.

Instalace komponenty XCA - oprava certifikatu 1
Instalace komponenty XCA - oprava certifikatu 2
Instalace komponenty XCA - oprava certifikatu 3

Může být zobrazena podobná informativní hláška.

Instalace komponenty XCA - oprava certifikatu 4
Instalace komponenty XCA - oprava certifikatu 5

Postup opravy v nainstalované aplikaci XCA

Spusťte aplikaci XCA (start->programy->xca->xca), pokud již není spuštěná.

Klikněte v hlavní nabídce na položku File a z nabídky vyberte New DataBase

Oprava certifikátu 1

Vyberte adresář kam uložit soubor s databází a doplňte název souboru (můžete nechat přednastavenou složku dokumenty).

Oprava certifikátu 2

Stiskněte tlačítko uložit, bude vyžádáno vložení hesla k databázi. Heslo může být jakýkoliv znak třeba i jen jeden.

Oprava certifikátu 3

Klikněte na záložku Certificates a stiskněte tlačítko Import PKCS#12

Oprava certifikátu 4

Vyhledejte soubor s chybnou zálohou certifikátu

Oprava certifikátu 5

Označte soubor se zálohou certifikátu a stiskněte tlačítko otevřít

V dalším okně stiskněte tlačítko Import All

Oprava certifikátu 6


Export certifikátu do kompatibilního formátu

Označte nově importovaný certifikát a stiskněte tlačítko Export. Pokud není zobrazen vlastní certifikát je nutné položku postupně rozbalovat pomocí tlačítka +

Export certifikátu 1

Vyberte kam chce uložit soubor se zálohou certifikátu, položka Filename

Jako Export format zvolte z nabídky PKCS # 12

Export certifikátu 2

Stiskněte OK Bude vyžádáno vložení hesla k záloze certifikátu

Export certifikátu 3

Export je tímto hotov a vyexportovaný certifikát lze již bez omezení využívat.

Aplikaci XCA můžete nyní standardním způsobem odinstalovat (start->programy->xca->uninstall).

Zdroj: http://www.postsignum.cz/

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export